Viktigt med god medborgarservice i hela kommunen | Sverigedemokraterna i Lund

Viktigt med god medborgarservice i hela kommunen

I går onsdag hade Skånska Dagbladet (SKD) en artikel med rubriken ”Medborgarservicen minskar på landet”. När undertecknad (Hans-Olof Andersson) läste den reagerade jag, för det som stod där var inte riktigt sant. De skrev om ”…en ny aktivitetsplan från informationsavdelningen, som togs upp på senaste kommunstyrelsemötet, där politikerna var positiva”.

Men det stämmer inte, vi sitter ju i Kommunstyrelsen (KS), och någon sådan plan har inte kommit till KS. Sanningen är att planen hade tagits upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Där sitter vi i SD inte med, vi är inte tillräckligt stora för det ännu.
Jag kontaktade SKD, och de gjorde en rättning i nätartikeln, men många läsare har ju bara läst artikeln i papperstidningen.

Ärendet ska komma till KS (troligen i augusti) och då kommer vi att ha en hel del synpunkter på de ändringar som är på gång. Vi har redan nu begärt ut det dokument som finns, det heter ”KSAU Kommungemensam medborgarservice3. pptx” Om du som läser detta är intresserad, så är det bara att maila kommunen och begära ut det. Det är framtaget av tjänstemännen, och huvudidén i det är att koncentrera mer medborgarservice till Kristallen. Medborgarkontoren i Genarp och Södra Sandby har mycket lågt besökarantal. Tanken är att satsa på andra former av medborgarservice, men det är lite oklart hur det ska fungera.
När ärendet kommer till KS kommer vi definitivt att ha formulerat en hel del kritik mot förslaget. Så det som SKD skrev, att ärendet hade varit i KS, och att politikerna skulle vara nöjda med det; det stämmer inte.

Har du tankar om hur servicecentrat i Kristallen och medborgarkontoren i byarna fungerar, hör av dig till oss!