Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019 | Sverigedemokraterna i Lund

Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019

Budgeten för Lunds kommun 2019 beslutades ju i juni, men eftersom det är valår beslutas ny budget i november. De tre filerna nedan är hela vår budget. Den är på det stora hela ganska lik vår budget från juni. Nu ska de olika budgetarna tas upp på kommunstyrelsen den 7 november, sedan kommer vi att skriva mer om detta inför budget-KF 29 november då det hela avgörs.

SD Budget med EVP 2019-2021 (november) Textdelen

SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Investeringar

SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Drift