Våra synpunkter på det kaosartade KF 19 december 2019 | Sverigedemokraterna i Lund

Våra synpunkter på det kaosartade KF 19 december 2019

Vi har idag, den 29 januari 2020, skickat in våra synpunkter på det kaosartade kommunfullmäktige den 19 december förra året. Vi har ju tidigare överklagat hur besluten togs i två av ärendena, de rörande bolagsbildningarna, ni kan läsa överklagandena här på hemsidan.

 

Synpunkter till presidium och gruppledare rörande problem på KF 2019-12-19

Jag har nu studerat videon från KF 2019-12-19. Jag har gjort anteckningar om vad som händer från tidsangivelsen 4.35 i filen, då klockan är cirka 21.30, till 7.30.55, då filen slutar och klockan är ungefär 00.25. Mellan dessa klockslag behandlas ärendena 15 och 16.

Jag har ju som ni säkert vet lämnat in överklaganden i dessa två ärenden. Målnumren är 258-20 och 260-20. Förvaltningsrätten får pröva om besluten var lagliga, men tyvärr var det andra problem med mötet, som vi måste reda ut själva. Jag vill till nästa möte med demokratiberedningen (och om det finns tid på gruppledarmötet inför KF 2020-01-30) lyfta:

  1. Lämpligheten att rösta om man ska fortsätta att ha möte långt efter 22.30, och sedan ha möte till 00.25. För cirka 10 år sedan höll ett budget-KF på till 00.40, men det är svårt att jämföra. Då var alla redan innan mötet fullt medvetna om att vi måste bli klara med budgeten. Men att påbörja nya ärenden efter 22.30 är en annan sak. Jag antog att det faktum att vi har satt en sluttid var att betrakta som en överenskommelse att vi inte gör så. Nu kunde flera partier: SD, V, och MP, inte fylla sina stolar hela tiden fram till mötets slut.
  1. Lämpligheten att mötet pågår med ett larm som ger ifrån sig ett störande ljud. Polhemsskolans larm sätter igång vid tidsangivelsen 6.34.55 i videofilen. Följande talare får tala med larmet på: Hans-Olof Andersson, Philip Sandberg, Sebastian Jaktling, Maja Grubelic, Nita Lorimer, Anders Almgren, Karin Svensson- Smith. Larmet upphör under den sistnämndas anförande, och har då låtit i 13 minuter. I filmupptagningen upplevs larmet inte som störande, eftersom mikrofonen är byggd så att den tar upp ljud som avges nära den, rakt framför. Men alla som var på plats vet att ljudet var störande för både talare och åhörare.

Det som hände på KF 2019-12-19 skapar oro för framtiden. Det är absolut nödvändigt att något görs så att detta kaos inte inträffar igen.

Lund 2020-01-29

Hans-Olof Andersson

gruppledare Sverigedemokraterna Lunds KF