Vår valsedel, uppdaterad version | Sverigedemokraterna i Lund

Vår valsedel, uppdaterad version

Sedan vår valsedel för valet till kommunfullmäktige presenterades i februari har några mindre förändringar gjorts. Detta är den valsedel som nu är sänd till tryck. Valsedlar för alla valen: riksdag, region (landsting) och kommunfullmäktige kommer att skickas ut med postutskick till alla hushåll i Sverige. Den försändelsen kommer några veckor innan valet, och innehåller en broschyr och två valsedlar av varje sort.

 1. 1. Hans-Olof Andersson, 52, politiker, Lund
 2. 2. Christoffer Brinkåker, 26, student, Lund
 3. 3. Åsa Wittenfelt, 59, lärare, Lund
 4. 4. Victoria Tiblom, 48, kommunikatör, Lund
 5. 5. Micael Jarnesjö, 55, chaufför, Lund
 6. 6. Bengt Malmberg, 69, pensionär, Veberöd
 7. 7. Magnus Liljeroth, 54, ingenjör, Lund
 8. 8. Urban Nilsson, 61, teknisk dr, Lund
 9. 9. Diana Engblom, 48, samordnare, Veberöd
 10. 10. Dragan Brankovic, 56, egenföretagare, Veberöd
 11. 11. Bo Kjellberg, 85, egenföretagare, Stångby
 12. 12. Bengt Svensson, 65, egenföretagare, Dalby
 13. 13. Victor Jangdal, 20, officersaspirant, Lund
 14. 14. Linda Nilsson, 40, barnskötare, Dalby
 15. 15. Håkan Engblom, 55, besiktningstekniker, Veberöd
 16. 16. Marcus Svensson, 39, personlig assistent, Södra Sandby
 17. 17. Johan Nilsson, 32, studerande, Lund
 18. 18. Gunilla Hedlund Mikulasek, 65, pensionär, Lund
 19. 19. Jonas Johansson, 53, säljare, Veberöd
 20. 20. Pathrick Broholm, 35, servicetekniker, Dalby
 21. 21. Magnus Lindbom, 44, ambulanssjuksköterska, Veberöd
 22. 22. Ingvar Mårtensson, 73, pensionär, Dalby
 23. 23. Sven Björnsson, 71, pensionär, Lund
 24. 24. Erik Ivarsson, 22, student, Lund
 25. 25. Charlotta Billvik, 50, lantmästare, Genarp
 26. 26. Michael Andersson, 58, operatör, Lund
 27. 27. Lars Åhlin, 69, pensionär, Lund
 28. 28. Thorsten Killman, 64, byggnadsarbetare, Lund
 29. 29. Robert Berg, 50, egenföretagare, Lund
 30. 30. Mattias Kristiansson, 45, läkare, Veberöd