Vår Politik | Sverigedemokraterna i Lund

Vår Politik

Vår politik i Lund

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019

  Budgeten för Lunds kommun 2019 beslutades ju i juni, men eftersom det är valår beslutas ny budget i november. De tre filerna nedan är hela vår budget. Den är på det stora hela ganska lik vår budget från juni. Nu ska de olika budgetarna tas upp på kommunstyrelsen den 7 november, sedan kommer vi att skriva mer om detta inför budget-KF 29 november då det hela avgörs.

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) Textdelen

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Investeringar

  SD Budget med EVP 2019-2021 (november) – Drift

  Mer info
 • Bertil Malmberg höll föredrag om islam

  Bertil Malmberg talar i Lund 5 november 2018

  Vilka idéer och drivkrafter är det som ligger bakom islamismen vi ser idag? Är islam främst en religion eller en ideologi? Det var några av frågorna som Bertil Malmberg redde ut i det föredrag han höll för SD Lunds medlemmar den 5 november. Bertil Malmberg har ett långt yrkesliv bakom sig, först som ubåtsofficer i 26 år, och sedan som företagare. Han har arbetat runt om i världen, bland annat i muslimska länder som Pakistan och Malaysia, och är numera politiker för Sverigedemokraterna i Trosa kommun och Södermanlands landsting.

  Bertil Malmberg gick igenom hur islam uppstod, och hur den nya religionen snabbt spreds genom militära erövringar av mycket stora områden. Olika folkslag tvingades till underkastelse genom jihad, alltså heligt krig. Han gick även igenom islams heliga skrifter. Dessa är ofta otydliga, men det finns inom islam instruktioner och överenskommelser om hur de ska tolkas. Han visade hur islams grundfundament helt skiljer sig från vårt västerländska sätt att tänka, och att detta leder till stora motsättningar. Han drog slutsatsen att islam är främst att betrakta som en ideologi, med bestämda maktpolitiska syften. Han avslutade med att uttrycka sorg över den enorma propaganda, naivitet, och enfald som präglar tänkandet hos många makthavare och opinionsbildare i Sverige i dessa frågor. Våra skattepengar fortsätter till exempel att gå till organisationer i Sverige, till exempel Ibn Rushd,  med kopplingar till muslimska brödraskapet, och den senaste veckan har det ju avslöjats att den skånska avdelningen av SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund, har drabbats av ett maktövertagande från muslimska grupper. Det är ju egentligen bara en naturlig konsekvens av socialdemokraternas mångkulturalistiska politik, så varken de eller någon annan borde vara förvånade.

  Mer info
 • Nu är det dags för budget igen

  Vi illustrerar höstbudgeten med en vacker bild från Skrylle

  Budget för Lunds kommun beslutas ju i juni varje år. Fullmäktige tog i juni budget för 2019. Men eftersom det är valår tas nytt beslut i november. Det är på fullmäktige den 29 november som detta beslutas. Dessförinnan ska  kommunstyrelsen säga sitt om förslagen, det sker 7 november.

  Vi i SD Lund arbetar just nu med vår budget, det dröjer en vecka till innan den är klar. Idag måndag blev den så kallade Lundakvintetten klar med sin budget. Sedan får vi se hur många budgetar det bli från vänstersidan, någonstans mellan en och fyra är det troliga.

  Lundakvintetten (M, C, KD, FNL, och L) har lagt en budget som försöker signalera att den rör sig i en vettig riktning, bort från de värsta strömningar som vi har sett mycket av i Lund de senaste åren. Den skär till exempel ner anslagen till vad den kallar ”EU-medborgare”. De menar antagligen de man ett tag kallade ”utsatta EU-medborgare”. Men de förstår fortfarande inte att Lunds kommun inte kan bedriva social verksamhet för personer från andra EU-länder som besöker Sverige. Naturligtvis måste man åka hem om pengarna har tagit slut! Men Kvintetten vill fortsatt lägga pengar på denna märkliga verksamhet.

  Man skriver också att man vill minska tilläggsanslagen till flyktingmottagningen, en lite minskning med 7 miljoner. Men detta är bara signalpolitik, det finns inga tecken på att de vill dra ner på verksamheten eller hitta mindre kostsamma lösningar.

  Det finns inga tecken på att kvintetten har förstått att de måste bryta med mångkulturalismen. Bakom deras försök att bryta lite med vänstertänkandet och profilera sin nya politiska konstellation som ett liberalt alternativt till de fyra årens vänstervanstyre finns inget nytänkande, utan bara de vanliga, utslitna liberala tankefigurerna. Man vill effektivisera säger man, men vet inte hur.

  Mer info
 • Debatt på Spyken 17 augusti

  Det är verkligen full fart på valrörelsen nu. På fredag var det debatt på en av Lunds gymnasieskolor, Spyken. Deltog gjorde 7 av de 8 riksdagspartierna, alla utom vänsterpartiet. Debatten handlade om migration, integration, miljö, arbetsmarknad, och ungdomsfrågor. För SD deltog Hans-Olof Andersson. Cirka 300 elever lyssnade. Debatten var mycket effektivt upplagd så alla partier fick yttra sig i alla ämnen.

  Mer info
 • Vårt budgetförslag för Lunds kommun 2019

   

  SVERIGEDEMOKRATERNAS

  BUDGET MED EVP 2019-2021

  FÖR LUNDS KOMMUN

   

  Idag måndag 14 februari 2018 offentliggörs vår budget för Lunds kommun 2019. Du kan läsa den genom att ladda ner dessa två pdf-filer:

  SD EVP-förslag med budget 2019-2021

  Texterna budget SD Lund 2019

  Frågor om budgeten besvaras av Hans-Olof Andersson, tel 0733- 20 17 72

  Mer info
 • Bostadsdebatt i Stadshallen: de hemlösa får lida eftersom invandringen är högre prioriterad

  Bostadsdebatt i Stadshallen i Lund 14 april 2018

  Lördagen den 14 april var det bostadspolitisk debatt i Stadshallen i Lund. Arrangör var hyresgästföreningen. Av de tio partierna i Lunds kommunfullmäktige deltog åtta, alla utom Fi och KD. För SD:s räkning deltog Hans-Olof Andersson.

  Det började med att debattledaren lät alla hålla ett 1,5 minuter långt inledningsanförande. Hans-Olof Andersson valde att på den korta tiden ta upp att det stora problemet med att få till en välfungerande bostadsplanering i Lund är det svaga styret av kommunen. S och MP försöker ju styra med 23 (nominellt 24) mandat av 65, det går ju inte så bra. De andra partierna tog upp att det är krångligt och byråkratiskt att få till byggprojekt. Men det stod ändå klart att alla närvarande partier verkligen vill att det byggs mycket, men den övriga stadsplaneringen ska ju hinna med också, man ska hinna bygga skolor, vatten och avlopp, ordna tomter för arbetsplatser, med mera.

  Debatten kom också att handla om man ska kunna bo ”livslångt” i Lund. Det påstods att personer som börjar bli äldre och funderar på att byta från stor villa till en mindre lägenhet skulle vara en speciellt drabbat grupp, men det är nog lite av ett skenproblem: har man råd med villa i Lund har man ju råd med bostadsrätt. Nej, problemen att kunna bo i Lund drabbar ju de yngre som inte har något kapital, och de pensionärer med sämre ekonomi än de villaägande.

  När det var dags för frågor från publiken tog en kvinna upp situationen för de hemlösa i Lund. De andra politikerna erkände då att den stora mottagningen av flyktingar och ensamkommande barn har gjort att arbetet med att hitta bostäder för hemlösa har blivit lidande. Det går helt enkelt inte för dem att förneka det.

  Vi i SD Lund har ju bland annat föreslagit att den förfallna Folkparksbyggnaden ska rivas, och att man ska bygga seniorlägenheter på den fina platsen  istället. Det är ju precis intill Papegojlyckans äldreboende, placeringen vore perfekt. Men det röstade de andra partierna ned. Vi ger oss inte, vi kommer att hitta en ny plats att föreslå för byggande av seniorlägenheterna.

  Mer info
 • Möte med elever på Innovationsgymnasiet

  Hans-Olof Andersson på Innovationsgymnasiet i Lund 12 april

  Torsdagen den 12 april var våra politiker Hans-Olof Andersson och Christoffer Brinkåker på Innovationsgymnasiet (Thoren Innovation school) i Lund. Under tre timmar diskuterade vi med fyra grupper elever, sammanlagt var det cirka 100 elever som vi talade inför.
  Ämnena och frågorna rörde sig från migrationspolitik, mångkulturalism, till miljö, skola, bostadspolitik, jämställdhet, och vidare till internationell säkerhetspolitik. Intresset för SD var verkligen stort. Vi fick även frågor om de interna strider som varit i SD. Det ställdes även några frågor om sjukvårdspolitik, ”vinster i välfärden”, och samkönade äktenskap.
  Det kommer att bli mer skolbesök detta valår, Det är verkligen spännande att träffa ungdomar. Många av eleverna på detta gymnasium var klart mer pålästa på olika ämnen än vad många politiker är!

  Mer info
 • Moderaterna har ingen trovärdighet i frågan om kommunala medel till tiggarna

  SD Lunds kampanj mot det organiserade tiggeriet, valrörelsen 2014. I år efter år sade alla andra partier att vi hade fel, det var inte organiserat. Nu har de börjat erkänna att SD hade rätt hela tiden.

   

  SVAR PÅ ANN HEBERLEINS ARTIKEL AFTONBLADET 4 APRIL 2018:

  Ann Heberlein, kandidat för moderaterna till Lunds kommunfullmäktige och till riksdagen, skriver i en debattartikel i Aftonbladet igår den fjärde april att hon anser att det är fel av Lunds kommun att ge pengar till härbärget för tiggare, eller så kallade EU-migranter. Hon skriver:

  I slutet av förra året beslöt man att fortsätta stötta verksamheten ekonomiskt, trots att Lunds kommun befinner sig i ett prekärt ekonomiskt läge.

  Hon kritiserar att andra partier under flera år gett pengar till denna verksamhet. Vad Ann Heberlein förtiger är att hennes eget parti även de har varit för att ge dessa pengar! Senast detta var uppe, i Lunds kommunstyrelse den 1 november 2017, yrkade moderaterna på att det skulle anslås 350 000 kronor. De flesta andra partierna ville fortsätta med 700 000 per år. Vi Sverigedemokrater yrkade förstås att sätta beloppet till noll kronor. Moderaterna föreslog visserligen att de boende skulle betala en avgift, och gav 20 kronor som exempel, men de hävdade inte ens själva att detta skulle vara i närheten av att täcka kostnaderna för härbärget. Dessutom skulle ju en sådan kontanthantering innebära arbete och kostnader i sig.

  Moderaterna var under flera år entusiastiska till denna utgift, och påstod att vi hade helt fel när vi kritiserade den. I november 2017 ville de minska medlen, men var fortfarande för verksamheten. Vilken trovärdighet har moderaterna i Lund när endast en av deras kandidater är emot denna utgift? Eller vet hon inte att det parti hon gått med i hela tiden har varit för pengar till denna verksamhet?

  Hans-Olof Andersson

  ledamot (SD) Lunds kommunfullmäktige

   

  Mer info
 • Distriktsårsmöte för Skåne den 25 mars: valsedlarna till Region Skåne fastställdes

  Distriktsårsmöte den 25 mars. I mitten av bilden syns Dragan Brankovic och Bengt Malmberg. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  Söndagen den 25 mars höll Sverigedemokraternas Skånedistrikt årsmöte i Malmö. Cirka 120 årsmötesombud hade samlats för att välja ny styrelse för distriktet, och fastställa listor i landstingsvalet den 9 september. Från SD Lund deltog Hans-Olof Andersson, Bengt Malmberg, Dragan Brankovic, Carl Sjöberg, och Mattias Larsson. Andra välbekanta personer på plats var Björn Söder, andre vice talman i riksdagen, och riksombudsmannen Mikael Rubbestad, som valdes till ordförande för årsmötet.

  Jörgen Grubb omvaldes till ordförande för distrikt Skåne

  Innan valärenden berättade regionrådet Patrik Jönsson en del om det gångna årets politiska arbete. Han tog bland annat upp att Sverigedemokraterna vill att Region Skåne ska lösa vårdkrisen genom att bland annat minska administrationen. Den administrativa personalstyrkan har ökat kraftigt de senaste åren, mycket mer än vårdpersonalen. Han utlovade även en kraftfull valkampanj, som nu är under förberedelse.

  Riksombudsmännen Anders Olin och Mikael Rubbestad var sekreterare respektive ordförande för årsmötet

  Valberedningens förslag till styrelse gick igenom enhälligt. Till ordförande omvaldes Jörgen Grubb, Malmö, och till vice ordförande Johan Wifralius, Ängelholm. Sedan kom den punkt som tog längst tid, fastställandet av listorna i valet till Region Skåne. Skåne består ju av sex landstingsvalkretsar (riksdagsvalkretsarna är fem till antalet). Detta val ställer Sverigedemokraterna upp med unika listor i varje valkrets i Skåne, med cirka 25 namn på varje lista. Valberedningens förslag gick igenom utan votering på alla utom Sydvästkretsen 2. Den består av Trelleborg, Burlöv, Svedala, Vellinge, och Lomma. För den valkretsten fanns ett motförslag, som dock förlorade voteringen med 107 röster mot 5.

  Valkretsen som Lund tillhör heter Mellankretsen, och består av kommuner i centrala och västra Skåne. De tio första namnen på den listan är:

  1. Marlen Ottesen, Eslöv
  2. Teddy Nilsson, Svalöv
  3. Stefan Borg, Hörby
  4. Fredrik Ottesen, Eslöv
  5. Mattias Kristiansson, Lund
  6. Ingrid Ekström. Svalöv
  7. Mona Olin, Hörby
  8. Daniel Engström, Landskrona
  9. Victoria Tiblom, Lund
  10. Bengt Malmberg, Lund

  Regionrådet Patrik Jönsson talade om politiken i Region Skåne

   

  Tre glada ombud från SD Staffanstorp!

  Mer info
 • På besök i Riksdagshuset

  Riksdagsledamot Mikael Eskilandersson på arbetsrummet. Här visar en av de många, många utredningar som riksdagen hela tiden producerar. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Fjortonde till femtonde mars var Hans-Olof Andersson på ett snabbt besök i riksdagen. Här är en liten skildring om hur man arbetar i vårt lands lagstiftande församling, som förhoppningsvis, efter valet i september, har SD som största parti.

  Först gick vi in på plenum och fick se hur riksdagen tar beslut. Det gick i rasande takt, inte bara vid acklamation, utan också vid votering. Riksdagsledamöterna hade bokstavligen en sekund på sig att trycka på knappen, och resultatet kom direkt upp på voteringstavlorna ovanför presidiet. Något för Lunds KF att ta efter, där voteringsmaskinen ofta tar 20-30 sekunder på sig att registrera och visa utfallet!

  Väl insläppta i riksdagskansliet träffade vi Mikael Eskilandersson på dennes kontor. Han bor i Örkelljunga. Han sitter i Civilutskottet, som ansvarar för bostadspolitik, konsumentpolitik, samhällsplanering, och civilrätt. Men det räcker inte med det, sedan är han dessutom ersättare i tre andra utskott. Mikael visade en del av ärenden han just nu jobbar med. Ett vanligt ärende är ett förslag till lagändring på ett område. Sveriges lagar måste hela tiden göras om, eftersom teknik, samhälle med mera förändras.

  Magnus Persson från Bromölla i talarstolen

  Varje ärende kan ha en tjock bunt utredningar med mera som underlag. Men man måste också ta initiativ och driva frågor. Sedan SD kom in i riksdagen 2010 har partiet lagt 1286 motioner, 245 interpellationer, budgetar varje år, och mycket mer. 56 av motionerna har vunnit bifall, men många av de som inte gått igenom har också påverkat i god riktning. Politik är inte så dogmatiskt som många tror, utan de förslag som vinner är ofta kompromisser av flera partiers vilja, med eller utan förhandlingar. Men Mikael gav ändå uttryck för en del frustration över riksdagsarbetets enorma byråkrati:

  – Man blir tyvärr ganska instängd här. Allt är så specialiserat, man har sina områden att hålla koll på, och det kommer enorma mängder dokument som man ska läsa.

  Mikael visade också sitt övernattningsrum, en liten bit bort i korridoren från arbetsrummet. Det var verkligen inte lyxigt, med plats för en säng och med en minimal kokvrå. Men naturligvis åker han hem till familjen i Skåne på helgerna.

  Det blev också tillfälle att prata med fler av våra riksdagsledamöter, om bland annat valkonferensen som hölls nu i helgen, där riksdagslistan fastställdes. Det sammanlagda antal kandidater SD kommer att ställa upp med är 132.

  Hans-Olof Andersson framför riksdagshuset.Foto: Mikael Eskilandersson

  På torsdagen var det dags att bänka sig på läktaren i riksdagen. Om ni vill titta på plenumdebatterna, så är det alltid öppet för allmänheten, men var beredda på en ganska rigorös säkerhetskontroll, det är en bit över nivån på flygplatser. Det var frågestund, och först upp för SD var Magnus Persson från Bromölla. Denna ställde en fråga om arbetsrätt. Magnus är byggnadsarbetare till yrket, och har ofta varit väldig tydlig i riksdagen i diskussioner mot blåögda liberaler, eller mot socialdemokrater som för länge sedan har slängt sin arbetarlojalitet över bord till förmån för mångkulturalism, EU:s ofta vansinniga regler, eller politisk korrekthet.

  Sedan var även Paula Bieler och Jonas Millard uppe för Sverigedemokraterna. De hade frågor till olika ministrar, bland annat Morgan Johansson. För er som funderar på att kandidera till riksdagen, så är det ofta inte debatterna i plenum som är så svåra, det är inte speciellt hård konkurrens från de andra partierna. Nej, det som är det verkligt krävande är att verkligen se till att man behärskar de ämnen man är satt att sköta. Ämnen som juridik och nationalekonomi är mer eller mindre grundkunskaper, och det är bara början!

  Ett besök på Waldemarsudde klämdes också in i tidsschemat.

  Mer info