Undersökning visar: Sverigedemokraterna nu största parti | Sverigedemokraterna i Lund

Undersökning visar: Sverigedemokraterna nu största parti

Några av våra aktiva tillsammans med Jimmie Åkesson på dennes 40-årsdag 17 maj 2019. Foto: Hans-Olof Andersson. 

Idag fredag 15 november kom det en opinionsundersökning från Demoskop som ger SD 24 procent. Näst största parti är S på 22, 2 procent, och sedan följer moderaterna på 17,8. De senaste månaderna har SD vuxit i de flesta undersökningar, samtidigt som S krymper. Det är inte alls omöjligt att vi blir störst i valet 2022, även våra motståndare är nu tvungna att erkänna det.

Detta är ju glädjande, men för oss som är verksamma inom SD inskärper det en viktig sak: vi måste fortsatt ha in engagerade människor som är beredda att hjälpa till på olika sätt, och kanske tänka sig att kandidera för politiska uppdrag. Bara i en kommun av Lunds storlek är det över 300 uppdrag i alla nämnder, styrelser, mm. SD har nu 16 politiker i Lund, alla utom en gör sina uppdrag som fritidspolitiker, och har vanliga jobb annars. Man måste inte kunna allt, kommunen är uppbyggd så att det finns en enorm tjänstemannaexpertis som tar fram dokument och presentationer för oss politiker att arbeta utifrån.  De folkvaldas uppgift är att bidra med sitt perspektiv och sina specifika erfarenheter, och tala för människorna som har valt dem.

Så det behövs att många engagerar sig. Du måste inte bli medlem direkt (vilket du kan bli via vår hemsida sd.se), du kan få träffa en eller två av oss aktiva här i Lund. Det är bara att maila eller ringa och så kan vi sätta oss ner på ett café, eller i ett enskilt rum i Rådhuset vid Stortorget. Från det lär du känna partiet, och efterhand är det sedan ett gemensamt arbete att hitta var dina kunskaper och erfarenheter gör bäst nytta.

Så tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter finns här på hemsidan/facebook.