Två av våra motioner på väg till KF | Sverigedemokraterna i Lund

Två av våra motioner på väg till KF

Igår måndag 24 juni var det KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), och förra veckan var det sista KS innan sommaren. Nästa KF är torsdagen 29 augusti. Även nämnderna kommer i gång med sina möten igen andra halvan av augusti.

Men redan nu kan man se många av de ärenden som är på väg mot KF. På augustimötet kommer två av våra motioner upp. Dessa motioner är intressanta för de visar på svaga punkter i ”gammelpartiernas” syn på saker.

Den första av dem är vår motion om förbud mot tiggeri på utvalda platser. Det har ju kommit en prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen, den är tydlig med att det går utmärkt att ha ett sådant förbud i den lokala ordningsstadgan. Vi har valt ut ett antal särskilt utsatta platser, men om man dömer av hur det diskuterades i KS förra veckan, så är det bara SD som kommer att rösta för motionen. De andra partierna vill tydligen inte göra något åt denna verksamhet, trots att det är väldokumenterat att den innehåller inslag av människoutnyttjande.

Den andra motionen föreslår att kommunens ”vision” ska avskaffas. ”Visionen” är ett helt innehållslöst dokument där det står sådant som ”tillsammans ska vi skratta och lösa världsproblem”. Detta dokument anser de andra partierna ska vara ”ledstjärna” i styrningen av kommunen! Dokumentet har kostat miljoner att ta fram och ”implementera”, till ingen nytta.

Både oviljan att göra något åt tiggeriet, och ”visionen” visar på att de gamla partierna egentligen inte vill styra. Man döljer sig istället bakom floskelfyllda dokument och visar ovilja att ta till sig kunskap om vad som händer i samhället.