Total förvirring i processen runt feriepraktikplatserna | Sverigedemokraterna i Lund

Total förvirring i processen runt feriepraktikplatserna

Marcus Svensson, Sverigedemokraternas ledamot i Socialnämnden. Foto: Hans-Olof Andersson.

Igår tisdag 12 maj var det sammanträde i socialnämnden. Det ärende det blev mest debatt i var nummer fyra, Feriepraktik godkännande att ersättning utgår till föreningar och näringsliv. Kort historik: kommunen ordnar ju varje år ett antal praktikplatser för ungdomar i gymnasieåldern. Ungdomarna jobbar under ett antal veckor av sommarlovet på till exempel kommunen, och man har också aktivt försökt ordna platser i företag och i föreningar som har anställda. Vi har pratat med vår ledamot Marcus Svensson om vad som hände på gårdagens möte:

 – Det har ju varit problem med arbetsmiljöansvaret för platserna i privata sektorn, kan du berätta om det?

– Ja, under 2019 lade fackförbundet Kommunal fram en tvisteframställan eftersom Lunds kommun inte tydliggjort arbetsmiljöansvaret vid placering i privat verksamhet. Tvisten avslutades med att Lunds kommun utgav skadestånd med 10 000 kronor.

– Vad hände sen?

– Både politiker och tjänstemän har under vintern försökt lösa detta. Det har gjorts omfattande utredningar, men på mötet den 19 februari beslutade nämnden enhälligt att år 2020 enbart använda kommunala platser för feriepraktik, men att förvaltningen inför 2021 skulle ta fram ett förslag till feriepraktikplatser som skulle omfatta även privata näringsidkare. Det var ett tråkigt beslut, vi hade gärna velat att man kunnat ordna platser även i privata sektorn!

– Så döm om min förvåning när vi som ett informationsärende till sammanträdet 22 april fick veta att det skulle tas igång ett ”pilotprojekt” med platser i privata sektorn ändå! Nästa sak som hände var att KS-ordförande Philip Sandbergs (L) 25 april skrev på sin facebook att: ”Lundakvintetten tar nu initiativ till ett pilotprojekt där fler ungdomar ska få kontakt med arbetslivet i sommar. Projektet innebär att de företag och ideella organisationer som tar emot feriepraktikanter i sommar får halva respektive hela lönekostnaden betald. Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom som är född 2002-2004 erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor. Platserna erbjuds i förstahand till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Om pilotprojektet faller väl ut kan det bli en del av det ordinarie upplägget feriepraktiken under kommande år.”

– Det stod även att Socialnämndens ordförande Göran Wallén (M) sade: ”Vi förstår att det är svåra tider för många företag och föreningar just nu. Men eftersom vi ser att en stor utmaning framöver kan bli en ökande ungdomsarbetslöshet startar vi nu denna satsning.”

 – Nu är vi alltså framme vid gårdagens sammanträde, vad hände där?

– Jo, då hade det kommit ett nytt ärende, där förslaget till beslut var att godkänna att ge medel till feriearbetet ”inom företag och föreningar”. Men det senaste nämnden beslutat om detta, var att inte ha sådana platser 2020.

 – Vad hände när du frågade om detta på mötet?

– Det uppstod en mycket märklig situation, där förvaltningschefen till slut sade att beslutet var helt och hållet ett tjänstemannabeslut. Detta besked motsade ju helt det som de två politikerna från liberalerna och moderaterna hade hävdat på facebook: att detta var politik från kvintettens sida.

 – Hur tolkade du detta?

– Som att alla inblandade slingrade sig allt de kunde. Det dök under mötet plötsligt upp nya begrepp, som ”undersökande projekt”. Både tjänstemän och kvintetten ville i olika skeden hävda att de var ansvariga för detta, problemet är ju att det är ju bara är socialnämnden själv som skulle kunna fatta något nytt beslut om sommarpraktikens utformning, den har fattat besluten hittills och har inte avhändat sig beslutsrätten till tjänstemannaorganisationen.

 – Så vad blev beslutet?

– Det blev en majoritet för att ge medel till detta projekt, som det inte finns något skriftligt beslut att dra igång! Vi röstade nej till att ge medel, just för att alltihopa hade gått fel till. Något parti valde att avstå i slutvoteringen.

 – Är du förvånad över att det går till så här?

–  Jag engagerade mig i politiken för några år sedan, och jag får säga att jag häpnar över detta. Men att få se strukturerna inifrån gör mig bara mer motiverad att fortsätta kämpa.