Torsdagen i Almedalen: Åkessons nya bok presenterades. | Sverigedemokraterna i Lund

Torsdagen i Almedalen: Åkessons nya bok presenterades.

Ungsvenskarna och Mattias Karlsson. foto. Erik Ivarsson.

Vår korrespondent i Visby, Erik Ivarsson, fortsätter skicka oss bilder och information om vad som händer under politikerveckan. Under torsdagen var det bland annat en diskussion mellan Tobias Andersson och Mattias Karlsson om att det har blivit ”inne”att vara Sverigedemokrat bland ungdomar. Mattias Karlsson sade bland annat: ”Det är glädjande för mig och för oss inom SD-riks att höra från er ungsvenskar att det blivit inne att som ungdom vara Sverigedemokrat”

Klimatdiskussion i Almedalen. Foto. Erik Ivarsson.

Ungsvenskarnas ordförande Tobias Andersson deltog i en diskussion med de andra ungdomsförbundsordförandena. Titeln var  ”Hur ser den framtida klimatsmarta transportvisionen ut? Debatten handlade mest om bilens vara eller inte vara. Tobias Andersson sade bland annat:

”Bilen är idag ett absolut nödvändigt transportmedel för de som bor på landsbygden och byarna kring våra städer. Vi ser ingen som helst anledning till att förvägra dessa människor det enda tillförlitliga transportmedlet för att få vardagen att går ihop, speciellt inte när de andra partierna inte gjort tillräckligt, eller brytt sig om att tillgodose landets hela infrastruktur”

Jimmie Åkesson berättar om sin nya bok ”Det moderna folkhemmet”. Foto. Erik Ivarsson.

Slutligen lite om en presentation som Jimmie Åkesson gjorde. Han berättade om sin nya bok Det moderna folkhemmet som handlar om hans och partiets idéer och syn på hur det nya och moderna folkhemmet skall utformas. Åkessons sammanfattning av boken var: ”familjen är hjärtas fosterland”