Torsdag: Fullmäktige kastar sig över 55 ärenden på 9 timmar | Sverigedemokraterna i Lund

Torsdag: Fullmäktige kastar sig över 55 ärenden på 9 timmar

Nu på torsdag 30 januari är det kommunfullmäktige igen. Det är extra långt, eftersom allt havererade på förra KF 19 december och man fick diskutera ordningsfrågor en stor del av tiden. Det är 55 ärende på dagordningen och mötet börjar 13.30 i Polhemsskolans aula. Hur långt efter 22.30 det håller på är svårt att veta eftersom presidiet på förra mötet öppnade för ett nytt sätt att arbeta, där man röstar om hur länge man ska hålla på.

Några intressanta ärenden som kommer upp  som vi ska se till att det blir debatt om: Ärende 24, ”Energiplan” kommer vi att yrka avslag på. Enligt lagen ska varje kommun ha en energiplan, men det förslag till plan som tagits fram är mest önsketänkande, och för inga resonemang om målkonflikter och prioriteringar. Vi lade en återremiss för omarbetande av planen när ärendet kom upp, men den gick inte igenom.

Ett annat intressant ärende är 35, vår motion om avgiftsfri parkering för mopeder och mc. Märkligt nog lyfts inte moped och motorcykel fram som ett alternativ till bilen. Det är inte möjligt för alla att cykla i alla väder, om man till exempel har en halvmil till jobbet och det inte går någon buss. Då kan mc eller moped vara ett billigt, bränslesnålt alternativ till cykel eller bil. Detta vill vi främja genom att ta bort avgiften för de kommunala parkeringarna för dessa fordon.