Torsdag 31 oktober är det kommunfullmäktige igen. | Sverigedemokraterna i Lund

Torsdag 31 oktober är det kommunfullmäktige igen.

Kommunfullmäktige i Polhemsskolans aula. Foto: Hans-Olof Andersson.

KF börjar 17.00 i Polhemsskolans aula. Det är öppet för allmänheten, kom och lyssna på politikerna och prata med oss i SD när vi går ut i foajen. Ärendena som ska behandlas är bland annat en delårsrapport som pekar på ett negativt resultat för kommunen på 10 miljoner för 2019. Sedan blir det motioner. Två av våra kommer upp, den första är vår motion om att den så kallade visionen, ett meningslöst impotent dokument som har kostat miljoner, ska avskaffas.