Torsdag 1 mars är det kommunfullmäktige igen | Sverigedemokraterna i Lund

Torsdag 1 mars är det kommunfullmäktige igen

Klockan 17.00 nu på torsdag är det kommunfullmäktige. Normalt äger KF rum sista dagen i månaden, men detta möte har flyttats en vecka och på så sätt kommit in i mars. Mötet börjar 17.00 och håller på till 22.30. KF är alltid öppet för allmänheten. Du går in genom Stadshallens huvudingång, uppför trappan, och sedan ska du hitta en trappa till ,den som leder upp till publikläktaren. Hittar du inte så fråga bara en av oss politiker, det är alltid ledamöter ute i foajén och diskuterar.
Det är inte så många punkter på dagordningen, men vi Sverigedemokrater har två motioner uppe: den ena föreslår att systemet med subventioner av kollektivtrafiken görs om, så att de riktas mot de äldre som har låga inkomster, och åldern sänks från 75 till 65.

Den andra motionen tar upp den situationen vid centralstationen. Kommunen fick våren 2017 en brev från statliga Jernhusen, som sköter stationen. I brevet föreslår deras säkerhetschef att Jenhusen och kommunen ska samarbeta och ställa upp med var sin ordningsvakt. Som det är nu är det Jernhusen som har en vakt på plats. Men kommunens mark går mycket nära stationen, så ansvaret för tryggheten i och runt stationen är något som Jernhusen, helt riktigt, anser vara ett delat ansvar. I brevet beskriver säkerhetschefen att trygghetsläget är mycket dåligt. Läs motionen på länken nedan.

När ärendet var uppe i kommunstyrelsen i januari röstade Centern och Liberalerna på vår motion, alla de andra röstade emot. Röstsiffrorna blev alltså 10-3, avslag vann.

Om du vill prata med oss Sverigedemokrater är det bara att gå fram till oss i foajén, eller om vi sitter inne i salen, skicka ett sms, så kommer vi ut när vi får tillfälle. Och kom ihåg att du kan alltid ringa oss och säga vad du tycker.

Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.