Torgmöte i Lund om tiggerifrågan | Sverigedemokraterna i Lund

Torgmöte i Lund om tiggerifrågan

 

SD på Stortorget den 1 augusti

SD på Stortorget den 1 augusti. Alla foto: Hans-Olof Andersson

Som ingen kan ha missat vid det här laget, så vill vänstersidan i Lundapolitiken att det ska anläggas en kåkstad för

så kallade EU-migranter. Med  det menar de personer som har kommit till Sverige för att tigga på gatorna. Vi

Sverigedemokrater anser att tiggeriet måste upphöra, och självklart ska kommunen inte tillåta någon form av

bosättning på Sankt Hans backar! Lördagen den 1 augusti stod SD Lund på Stortorget och delade ut 

information om vad det är som är på väg att hända. Tal hölls av Ted Ekeroth, ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Tiggarfrågan engagerar verkligen, och denna dag hade fler än 25 aktiva Sverigedemokrater från Lund och grannkommunerna

samlats på Stortorget. Tal hölls tre gånger under dagen av kommunfullmäktigeledamot Ted Ekeroth.

Den 1 augusti stod SD på Stortorget i Lund

Den 1 augusti stod SD på Stortorget i Lund

 

Ted Ekeroth tog i sitt anförande upp att bygglovet för bosättningen på sankt Hans backar är tillfället stoppat, genom ett

överklagande som vi har lämnat in. Det är ordföranden i Byggnadsnämnden, Emma Berginger, som själv har gått till

tjänstemännen och fått bygglovet godkänt. Övriga i (där SD tyvärr inte är invalda) har inte fått vara med och säga sitt,

och inte heller de som kommer att bli grannar med den  nya bosättningen!

– Tiggarna finns utanför snart varenda affär och i snart varenda gathörn. Bakgrunden till det här är egentligen

medlemskapet i EU och i Schengen, som gör att vi inte får kontrollera våra egna gränser, som gör att vi inte kan

införa visumtvång för vissa länder.  Vi Sverigedemokrater är det enda parti som konsekvent har agerat emot tiggeriet.

Alla de aktiva som var på plats denna dag. Tack till alla!

Alla de aktiva som var på plats denna dag. Tack till alla!

Ted Ekeroth tog upp passiviteten som visas från båda myndigheter och styrande politiker:

– Det finns lokala ordningsstadgar, som i princip förbjuder tiggeri. Polisens tillstånd krävs för insamling av pengar. Men trots

att man kan se överträdelser, tiggare som bryter mot ordningsstadgan, så har jag inte en enda gång, hört talas om, eller sett,

att polisen har gjort någonting åt det. Ingen bötfällning, inga åtgärder.

– Vi Sverigedemokrater lämnade in en motion till kommunfullmäktige, som behandlades den 25 september förra året. Vi ville

att svensk lag, och den lokala ordningsstadgan, ska upprätthållas. Det var ett väntat utfall.  Av 65 ledamöter var det bara 5 som

tyckte att svenska lagar, och svenska regler, ska följas av alla.

Mattias Kristiansson , ledamot i Regionfullmäktige, talar med några Lundabor

Mattias Kristiansson , ledamot i Regionfullmäktige, talar med några Lundabor

Ted Ekeroth sade också:

– Vänsterstyret i den här kommunen satsar hårt på att etablera en kåkstad i Lund. De vill etablera ett slumområde, och

skulle detta hända, så tror jag att Lund blir den första kommunen i Sverige, där man inte bra har kåkstäder, utan en

kåkstad med politiskt stöd, upprättad av politiker. Och var väljer man att lägga den här kåkstaden? Uppe på Sankt Hans

backar, ett par kilometer norrut här, i ett park och strövområde som är använt av väldigt många lundabor.

– Hur gick det till att de fick bygglovet, och att ingen vetat om det här, tills helt nyligen? Det verkar som att vänstern,

eller delar av vänstern, jobbade på att få det här bygglovet i ett par månaders tid, och såg till att ingen skulle få reda

på det. Man gjorde det i hemlighet. Man sökte om ett bygglov den 3 juli och redan den 13 juli hade man det här tillståndet.

Många ville stanna och prata med oss, om både tiggerifrågan och andra frågor.

Många ville stanna och prata med oss, om både tiggerifrågan och andra frågor.

Ted Ekeroth tog i sitt anförande upp att inte ens Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, när han yttrade sig i

Sydsvenskan den 16 juli, berättade att bygglovet var klart:

– Man kanske ställer sig frågan om inte grannarna (till kåkstaden) har slagit larm. Men det är faktiskt så att grannarna

blev inte informerade heller. Det struntade Stadsbyggnadskontoret i, helt och hållet, man ansåg att det inte fanns några

berörda grannar. Syftet är helt uppenbart: ingen debatt, ingen diskussion, bara genomföra detta. De ville helst, antagligen,

att det här bygglovet skulle gå obemärkt förbi i tre veckor, så att ingen längre kunde överklaga det. Men det gick inte vägen,

så fort vi upptäckte så överklagade vi det omedelbart. Länsstyrelsen rev upp beslutet om bygglov, så att bygglovet

gäller fortfarande inte.

– Kommunen kommer under nästa vecka att publicera en så kallad kunggörelse, en annons. De blev alltså tvingade

av Länsstyrelsen att göra detta. då kommer informationen ut. Redan nu, så finns det på vår hemsida, mallar för

hur man överklagar.

– Även alliansen är medskyldiga till att det blivit så här. Man röstade nej till vår motion. Därför blir det extra komiskt

när både Moderaterna och Folkpartiet går ut i Sydsvenskan och ojar sig över kåkstaden. Då ska jag säga någonting till

Moderaterna och Folkpartiet: vi har redan kåkstäder här i Lund, och ni gjorde inte någonting åt det då. Varför

kommer ni nu då, och vill prata om det?

Vårt tält utanför Stadshallen, dör kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden.

Vårt tält utanför Stadshallen, dör kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden.