Femtusen kronor till den som löser detta brott | Sverigedemokraterna i Lund

Femtusen kronor till den som löser detta brott

Erik Almqvists dörr

Sverige är ett land som har många, många politiker. Sammanlagt är det över 30 000 medborgare som har politiska uppdrag. De allra flesta av dem är fritidspolitiker, de arbetar på dagarna, och håller på med politiken på kvällar och helger. Detta system, denna ”breda” representation, är en fantastisk möjlighet till en verklig demokrati.

Men när de som vill avskaffa demokratin sätter igång med terror mot de folkvalda, måste dessa antidemokrater gripas och lagföras. Så sker inte i Sverige idag. Det är inte bara Sverigedemokrater som drabbas av denna mycket omfattande brottlighet, som genomförs under täcknamn som till exempel ”AFA”. Det är många borgerliga politiker som drabbas, men märkligt nog väldigt få socialdemokrater.

Natten mellan fredagen och lördagen utsattes Erik Almqvist, ledamot i Lunds kommunfullmäktige, för följande: någon limmade systematisk igen hans dörr från utsidan. Även kilar användes för att fullständigt spärra dörren.
Erik bor på femte våningen, och om han inte hade haft sådan tur att limmet inte helt hade torkat, skulle han inte ha kunnat komma ut ur lägenheten. Med hjälp av en stor kraftinsats lyckades han till slut komma ut.

Erik Almqvists dörr

Varför skedde då detta? Samma dag skulle Erik tala på ett torgmöte i Malmö. Någon ville helt enkelt tysta honom.
Polisen i Lund har talat om för de lokala Sverigedemokraterna att man eller mindre fullständigt har kartlagt de sociala kretsar och de personer som utför dessa politiska attentat. Men de har också förklarat, lite generat, att det inte kommer att bli några åtgärder som stoppar brotten från att hända, eller löser dem. Hur den politiska styrningen bakom detta ser ut återstår att kartläggas. Polisen vill ju lösa brott, men de är styrda av politiker.

Sd-kuriren uppmanar alla som har information som kan leda till att de skyldiga grips, att kontakta både polisen i Lund, och Sd Lund, (lund@sverigedemokraterna.se)
Till den som lämnar information som leder till fällande dom för detta brott kommer att utbetalas en belöning på 5000 kronor. Uppgifterna som leder till fällande dom måste ha nått Sd Lund eller polisen under en tidsperiod av ett år efter brottet, alltså senast den 15 november 2009.

Erik Almqvists dörr