Tekniska nämnden verkar inte bry sig om att Veberöd ska få julbelysning | Sverigedemokraterna i Lund

Tekniska nämnden verkar inte bry sig om att Veberöd ska få julbelysning

SKD skriver idag (se länk) om att det inte kommer att bli julbelysning längs Dalbyvägen, som det har varit tidigare år. Det som har hänt är att ellagen har ändrats  så att Trafikverket inte längre får föra över el till annan användare. Företagarföreningarna i byarna har gått samman för att föra dialog med kommunen om att de kan ta över ansvaret för julbelysningen. Men en tjänsteman på kommunen har svarat att de är för sent ute, så det bli nog inget.

Felet här är ju att tekniska nämnden/förvaltningen borde kunna läsa detta ganska enkelt. Det går säkert att ta strömmen från kommunala eller privata uttag istället för Trafikverkets. Vi ska vara glada att företagarföreningarna är beredda att hjälpa till, så vi uppmanar tekniska nämnden/förvaltningen att prata med dessa. När det finns god vilja från civilsamhället att hjälpa till kan ett snabbt möte reda ut hur det här ska ordnas, så att julbelysning kommer upp i byarna!

http://www.skd.se/…/morklagd-jul-i-veberod-vacker-byns-irr…/