Tankar om vad som behövs nu i Coronakrisen | Sverigedemokraterna i Lund

Tankar om vad som behövs nu i Coronakrisen

Här är lite mer tankar om åtgärder som behövs nu i Coronakrisen, som uppföljning till den föregående artikeln här. Vi har berättat om de hastigt ihoprafsade försöken till åtgärder som beslutades på KF 23 april. Tanken från de andra var att man skulle kamouflera den låga kvaliteten i processen och beslutsförslagen genom att alla partier skulle vara eniga. Så de andra blev inte alls glada då vi i SD ville ha en öppen diskussion inför allmänheten, istället för en informell sådan i stängda rum. Politiker uppfattar framgång i själva förhandlandet som om de gjort ett bra arbete, och det blir ju extra illa om tjänstemännen sätts på att stämpla ”godkänt” i efterhand i expressfart, istället för att de som det ju ska vara, är med och samspelar och kan hjälpa politikerna ta fram förslag och göra utlåtanden om förslagens lämplighet, laglighet, med mera.

Men det pågår även mer seriöst arbete mot Coronakrisen just nu. På KS nästa onsdag kommer det upp ett ärende från tjänstemännen på kommunkontoret. Så här står det i handlingarna:

”Kommunstyrelsen föreslås att under 2020 tillfälligt bemyndiga kommundirektören att efter samråd med vård och omsorgsdirektör inköpa större volymer smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kr”.

Ni kanske undrar varför detta inte har kommit upp tidigare, den här krisen drog ju igång på allvar i mitten av mars? Svaret är att efterfrågan på skyddsutrustning har varit så enorm att det är först nu som utbudet börjar närma sig efterfrågan. Mängder av företag har nu ställt om sin produktion och kan göra skyddsmasker, visir, handsprit, osv. Så nu gäller det att till exempel personal på särskilda boenden så fort som möjligt kan få det de behöver.

Men det behöver även göras mycket annat. Vad kan då vi politiker tillföra? Det har redan beslutats att företagen får förlängd tid att betala avgifter till kommunen. Men kommunen kan inte föra över pengar rakt av till företagen, men staten kan och har redan beslutat om enorma krediter till näringslivet, även till småföretag. Många kommer att kunna ta in kapitel genom nyemission, och de som äger fastigheter får belåna dessa.

En sak som kommunen måste bli bättre på är informationen till allmänheten. Här är ett enkelt förslag: sätt igång och gör regelbundna postutskick till kommunens hushåll. Det kostar inte mycket, portot för sådana utskick är en bråkdel av vanligt brevporto, och trycka är billigt nuförtiden. I dessa kan man ge aktuell info om vad som gäller för äldreboenden, skolor, offentliga kommunikationer, med mera. Där kan man lista internetadresser, kontakter till olika former av hjälp som finns att tillgå, med mera. Även Region Skåne ska förstås göra sådana utskick, som förklarar hur man ska agera om man har symptom, osv. Tyvärr ser det ut som om denna kris blir långvarig, och vi måste förbereda oss på det.