Gratis bussresor för alla över 75 är feltänkt | Sverigedemokraterna i Lund

Gratis bussresor för alla över 75 är feltänkt

Debattartikel publicerad på Aktuella frågor i Sydsvenskan 4 juli 2017:

Flera kommuner i Skåne har gratis bussresor för seniorer. Men det är ett koncept som är feltänkt. Om syftet är att äldre som inte har råd att åka buss ska kunna göra det, är det inte en generell subvention för alla över 75 som behövs.Många pensionärer har en god ekonomi, för dem behövs det ingen ytterligare subvention. Alla som reser kollektivt med regionens och kommunernas busstrafik i Skåne subventioneras redan idag via skatten.

Hur stor del av kostnaderna för kollektivtrafiken som passagerarna ska stå för kan diskuteras, men om någon speciell grupp ska får resa billigare eller gratis, så är det fel att dra alla äldre över en kam, och hävda att ingen av dem har råd att betala sina bussresor. Företrädare för Liberalerna i Lund är oroliga för att kommunens gratis bussresor för alla som är 75 år och äldre ska dras in och kritiserar oss sverigedemokrater för att vi föreslagit att systemet med seniorkort, som de äldre måste ha för att kunna åka gratis, ska avskaffas (Aktuella frågor 1/7).

Vad vi skulle kunna tänka oss är att alla fattigpensionärer skulle kunna få gratis bussresor, kanske redan från det att de går i pension. En sådan lösning är vi beredda att diskutera med alla partier som inser att förhandlingar är viktiga i ett allt mer splittrat politiskt landskap.

Hans-Olof Andersson

partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige