Sverigedemokraterna lämnar styrgruppen för granskningen av spårvägsprojektet | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna lämnar styrgruppen för granskningen av spårvägsprojektet

2015-05-07

PRESSMEDDELANDE

En granskning av spårvägsprojektet tillsattes som en konsekvens av att två spårvägskritiska partier gick starkt fram i det kommunala valet. Den ursprungliga tanken från Sverigedemokraterna, som är motståndarne till byggandet av spårväg i Lund, var att titta på ifall de alternativ till spårvägen som finns utretts tillräckligt noggrant. När kommunstyrelsen antog riktlinjerna för utredningen var det redan då ett urvattnat dokument, som riskerade att göra hela processen till en meningslös chimär.
Det har nu visat sig vara precis så.

På senaste styrgruppsmötet, den 5 maj, klargjordes det Sverigedemokraterna befarat – styrgruppen styr inte någonting av processen, har ingen möjlighet att påverka vilka experter som ska genomföra granskningen, kan ej tillföra egna preciseringar av direktiven för expertgruppen och har ingen som helst möjlighet att styra.

 
Ted Ekeroth, Sverigedemokraternas representant i styrgruppen, kommenterar:

 
– Anders Almgren (s) var väldigt tydlig på mötet i tisdags. Han klargjorde att det var ”missvisande” att kalla styrgruppen för just styrgruppen, då styrgruppen inte bestämmer någonting. Som ordförande för mötet tillät han ingen votering om gruppen ville precisera de direktiv som expertgruppen har. Även Moderaterna var helt på den linjen.
Redan 10 april påpekade Sverigedemokraterna problematiken, och efter dagens möte ser partiet ingen anledning att vara kvar i gruppen:

 
– Vi lämnar denna meningslösa grupp. En styrgrupp som inte på något sätt kan just ”styra” eller påverka är bara ett spel för gallerierna. Det finns en liten chans att expertgruppen faktiskt tar till sig den kritik som Sverigedemokraterna framfört, och jag kan bara hoppas att så sker. Men den så kallade ”styrgruppen” är totalt och helt irrelevant, därför tänker vi inte lägga ner mer tid på den i dess nuvarande form, säger Ted Ekeroth.
För mer information, kontakta Sverigedemokraterna i Lund enligt nedan.

Ted Ekeroth

Ordförande SD Lund

Kommunfullmäktigeledamot

0707 746574