Sverige skall ha ett starkt försvar! | Sverigedemokraterna i Lund

Sverige skall ha ett starkt försvar!

Roger Richtoff i Lund söndagen den 2 oktober 2017. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

Söndagen den 1 oktober besöktes SD Lund av Roger Richtoff, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet. Inför cirka 30 medlemmar berättade han om Sverigedemokraternas försvars- och säkerhetspolitik, och tog sig gott om tid att svara på frågor och samtala.

Roger Richtoff började med att berätta lite om sig själv. Bakom sig har han ett långt arbetsliv som officer och som företagare. Han har bland annat gjort FN-tjänst och undervisat på försvarshögskolan. För SD började han som kommunpolitiker i Strängnäs, och 2014 valdes han in i riksdagen.

Vad är det då Sverigedemokraternas linje i förvars- och säkerhetspolitiken? Grunden är att Sverige ska ha ett starkt försvar, och stå utanför militära allianser. Sverigedemokraterna har förslagit att man till att börja med ska tillskjuta 3-4 miljarder extra till försvaret. Vi ska inte ha främmande trupp på vår mark. Det har ju pågått en diskussion om eventuellt medlemskap i NATO, men Richtoff var mycket tydlig med att både han och SD som helhet är emot det. NATO för ju krig, ofta anfallskrig, på många ställen på jorden, och varför svenskar skulle till exempel strida för Turkiet mot dess kurdiska befolkning är svårt att motivera. Det skulle också innebära stationering av amerikanska kärnvapen på svensk mark. Ett NATO-medlemskap skulle ta ifrån oss vår självständighet, och inte öka vår trygghet på något sätt. Sverige skulle riskera att, liksom USA,  Storbrittanien,  med flera befinna sig i permanent krig. Sverige har ju, genom det nära samarbete vi har med NATO, redan deltagit i anfallskrig mot Libyen, vilket lett till totalt kaos i det landet.

Roger Richtoff har tidigare varit officer och egenföretagare

När det gäller värdlandsavtalet, som ju riksdagen antog tidigare i år, så är SD emot detta. Det innebär att NATO ska kunna ta över stora områden, där svensk lag då inte gäller.

Roger Richtoff varnade för många problem, men var noga med att betona att det för närvarande inte finns något hot om en militär attack mot Sverige, i traditionell betydelse. Däremot finns det ju nuförtiden, som alla vet, ett tydligt internt terrorhot. Det finns starka förband från både NATO och Ryssland och dess allierade i närheten, men igen av dem har något intresse av att invadera Sverige.

Helene Thorhaug, Elena Kuleshova, och Patrik Ellberg hade trevligt denna kväll.

En av besökarna tog upp frågan om inre hot mot rikets säkerhet. Roger Richtoff bekräftade att det finns sådana. SÄPO bedömer att cirka 2000 personer boende i Sverige är radikala islamister. Många av dem krigar för olika terrorgrupper, till exempel IS, och en del gör terrorattentat i Sverige. Kanske är det dessa hot som kommer att uppta försvarets resurser alltmer från nu. Roger Richtoff var noga med att betona att finns lagliga möjligheter för svensk militär att hjälpa polisen om det behövs.

Det som utmärkte Roger Richtoffs föredrag och samtal med publiken denna kväll, var hans mycket hårda kritik mot de andra partierna, som under så lång tid har förstört Sveriges försvar. I talarstolen i riksdagen har han sagt, riktat till de andra partierna: ”Ni är det största hotet”.

Mattias Kristiansson och Joachim von Ritter var båda på plats denna kväll.

För er som vill se Roger Richtoff debattera i riskdagen är här en länk till ett klipp: