Svensk sjukvård är en trögt fungerande, byråkratisk koloss | Sverigedemokraterna i Lund

Svensk sjukvård är en trögt fungerande, byråkratisk koloss

Måndagen 28 oktober fick SD Lund besök av riksdagsledamot Per Ramhorn. Per har suttit i riksdagen sedan 2010 och är ledamot i Socialutskottet. Mycket av tiden går åt till de lagar och regler som styr vården i Sverige, som ju sedan utförs av landsting, kommuner, och privata aktörer. Per började med att bekräfta det många själva kan se: vården i Sverige har allvarliga problem.

Det mest uppenbara är att vården ofta inte kan leverera vård i tid. Det leder inte bara till onödigt lidande, utan också att människor dör i vårdköerna, det är dokumenterat att det är så. För att hindra detta tillkom vårdgarantin 2005. Inom 90 dagar ska man få  besöka specialistvård. Men vårdgarantin har inte löst problemen. I augusti 2019 var det 59 procent som fick operation inom lagstadgad tid, berättade Per. Det finns till och med en officiell databas med namnet ”väntetid i vården”.

Varför är det så här? undrade en i publiken. Per svarade att man inte riktigt vet. ”Landstingen prioriterar olika, en del landsting lägger pengarna på annat, som gratis bussresor för äldre”. Det är också ont om vårdplatser. Sverige har 2,4 platser på 1000 invånare. Det kan jämföras med Tyskland som har 8,3,  Danmark 3,5,  Finland 5,9. Personalbrist är också en anledning, personalen vill ha bättre arbetsförhållanden. Andra orsaker är att det blir allt större andel äldre i befolkningen, fler icke-medborgare  har rätt till välfärd, till exempel personer som befinner sig illegalt i landet, kapacitet hos andra vårdgivare utnyttjas inte fullt ut, och det finns ingen nationell samordning av ledig vårdkapacitet.

Vad ska man då göra?  Sverigedemokraterna har letat goda exempel utomlands, och funnit att Danmark har nästan inga vårdköer. Partiet har lagt fram ett förslag som är baserat på Danmarks åtgärder: till exempel datasystem som kan kommunicera över landstingsgränserna. Det ska också finnas ”patienträttsgaranti” om inte det egna landstinget hinner vårda dig, då ska ditt landsting ordna så du får vård i ett annat. Kan inget landsting ta emot, ska landstinget köpa vård utomlands. Danskarna köper vård i Tyskland när de inte själva hinner med alla patienter. En del sådant går att få redan nu i Sverige, men då måste patienten själv ansvara för hela byråkratin runt det!

Mot slutet av mötet blev det diskussion. Flera i publiken hade arbetet länge i vården. De berättade att läkarna får ägna sig åt en massa annat än att vårda, de gör mycket administrativt arbete. En pensionerad läkare i publiken berättade att det genomförts en enorm centralisering de senaste årtiondena, som har ökat byråkratin.
Slutligen måste upprepas att Sverigedemokraterna är det enda parti som är emot att personer som är i Sverige illegalt får i stort sett gratis vård. Varför de vill detta har inget av de andra partierna kunnat förklara, utan det är helt enkelt en del av den hårda mångkulturalism som är de partiernas värdegrund.