Svar på kommunens yttrande om överklagande av KF 2019-12-19 | Sverigedemokraterna i Lund

Svar på kommunens yttrande om överklagande av KF 2019-12-19

Kommunfullmäktige 2019-12-19 var ju, som Sydsvenskan mycket riktigt beskrev det, ”kaosartat”. Det var två ärenden att bilda nya bolag, som inte var valberedda, och dessutom behandlades mellan 22.30 och 00.20 på natten, långt efter KF:s ordinarie sluttid 22.30. Det innebar att alla partier inte hade möjlighet att bemanna sina platser fullt ut. Under 13 minuter ljöd ett larm i lokalen, och presidiet tyckte att talarna ändå skulle hålla sina anföranden!

Vi i SD, och FI, har överklagat besluten att bilda de två nya bolagen. Vi valde att fokusera på ett av felen, att valen inte var beredda. Förvaltningsrätten förelade kommunen att yttra sig om överklagandena, och vi i SD har nu svarat på kommunens yttrande, se de två filerna nedan. Det innebär att dom i målet kan komma mycket snart. Nedanför yttrandena finner ni våra överklagande. Det är i stort sett samma text i båda fallen, det som skiljer är namnen på ärendena.

Yttrande från Hans-Olof Andersson mål nr 258-20.docx

Yttrande från Hans-Olof Andersson mål nr 260-20.docx

Överklagan Lunds KF möte 2019-12-19 § 292

Överklagan Lunds KF möte 2019-12-19 § 293