Stefan Jakobsson: så vill SD få ordning på den svenska skolan. | Sverigedemokraterna i Lund

Stefan Jakobsson: så vill SD få ordning på den svenska skolan.

 

Riksdagsman Stefan Jacobsson besökte SD Lund måndagen den 16 oktober 2017. Han berättade utförligt om sin och Sverigedemokraternas vision för den svenska skolan. Foto: Hans-Olof Andersson.

Måndagen den 16 oktober besöktes SD Lund av riksdagsman Stefan Jakobsson. Inför cirka 50 medlemmar höll han ett uppskattat föredrag om Sverigedemokraternas skolpolitik. Det var ett av de udda föredrag som man ibland upplever, där man trots att föreläsningen (med en rejäl kaffepaus förstås) är flera timmar lång aldrig tittar på klockan. Sådant lyckas bara riktigt duktiga pedagoger med. Och det var just skolpolitik det hela handlade om.

Den svenska skolan är i kris, det har nog ingen missat. Resultaten faller, många skolor har svåra problem med oordning och dålig arbetsmiljö, och läraryrket är sedan många år så oattraktivt att det inte går att fylla platserna på lärarutbildningarna. I desperata försök att reparera skolan har politikerna utsatt skolan för otaliga omorganisationer, men det går förstås inte att sätta in en bot när de som bestämmer inte förstår vad som är fel.

Stefan Jakobsson har, innan han blev riksdagsman, arbetat som lärare i många år. Det är flera av SD:s riksdagsledamöter som arbetar med skolan, men Stefan är lite av lokomotivet i arbetet i utbildningsutskottet. Han började med att klargöra att Sverigedemokraterna redan har ett betydande inflytande över skolpolitiken. Politiska förslag tas först upp i utskotten, och om de som lägger förslaget då förstår att de inte kommer att få majoritet i kammaren, stannar ofta förslaget där. På så sätt har flera av de värsta förslaget från de andra partierna kunnat stoppas tidigt.

Fyra grundpelare i arbetet med att rädda den svenska skolan. Foto: Hans-Olof Andersson.

Vad vill då Sverigedemokraterna med skolan? Några saker är väl kända: skolan ska återigen bli statlig, betyg ska införas från tidiga årskurser, och alla elever ska få en trygg skola, genom nolltolerans mot droger, våld, och hot på skolorna. Det tvååriga gymnasiet ska återinföras, och så även gesällutbildningar. Väldigt viktigt är också att det återigen blir attraktivt att arbeta inom skolan. Utöver detta finns mycket mer att göra.

Det finns ju många länder som har bättre skola än Sverige. Två av dessa som Stefan höll fram, var Finland och Singapore. För ett tag sedan besökte han Singapore, och hade väldigt mycket att berätta om hur det landet har uppnått sina lysande skolresultat:

– Om ni tror att Singapore är som Nordkorea så är det tvärtom, eleverna är superkreativa. Men de har respekt. Deras självförtroende stimuleras. Barnen i Singapore pluggar 200 timmar mindre än svenska barn: kvaliteten på undervisningen är så mycket bättre.

Fyra sätt som den svenska skolan kan inspireras av skolsystemet i Singapore. MOE står för Ministry of Education. Foto: Hans-Olof Andersson. 

Stefan berättade att han var den förste svenske politiker som har gjort ett studiebesök och tittat på den världsberömda succéhistoria  som Singapores skolsystem är.

– Inget av de andra partierna har varit där!

Han hade besökt landets utbildningsministerium och fått se att de därifrån har en klar och tydlig ledning av skolsystemet:

– I Sverige har vi 53 myndigheter som hanterar skolan, jag har räknat dem!

Sedan tog Stefan Jakobsson upp lärarnas situation. Stefan Jacobsson bad alla i publiken tänka på den bästa lärare de någonsin haft. Sedan frågade han om det kom in extrapersonal under lektionen med den läraren? Nej, tänkte nog alla. Spelade det någon roll hur många elever det var i klassrummet? Nej, tänkte nog alla som svar på även den frågan.

– Det är alltså kvaliteten på lärarna det handlar om för att få en bra skola.

Men få personer i Sverige vill ju jobba som lärare. Många skolor är kaotiska, lönen är dålig, och det ledarskapet som rektorer och politiker borde utöva är ofta icke-existerande. Antagningspoängen till lärarhögskolorna är ofta absurt låga. Han tog upp att lärarna har fått ett lönetillskott under den nuvarande regeringen, men Stefan Jakobsson kallade de pengarna för ”hålla-truten-pengar”: det är bara ett försök att få lärarna att stå ut med missförhållandena, istället för att skapa en fungerande arbetsmiljö.

I Lund har ju vi lagt flera motioner om skolan, bland annat att Lund ska delta i försöket med betyg från årskurs fyra, och att det skulle tas fram en handlingsplan för särbegåvade elever. Båda dessa motioner röstades dock ner av de andra partierna, trots att till exempel liberalernas på riksnivå, tillsammans med Sverigedemokraterna, var med och drev igenom försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra.

Vill du komma och lyssna på framtidens makthavare i Sverige, gå med i SD Lund, så blir du inbjuden till föredragen med våra riksdagsmän och andra framstående företrädare.

Åsa Wittenfelt, som själv är lärare, lyssnar på Stefan Jacobsson. Till höger Bengt Malmberg. Foto: Hans-Olof Andersson.