Socialnämnden hårt belastad av den mångkulturella politiken | Sverigedemokraterna i Lund

Socialnämnden hårt belastad av den mångkulturella politiken

Hans-Olof Andersson och Marcus Svensson.

Idag 11 december hade socialnämnden sammanträde. Vi har en ledamot i denna nämnd, Marcus Svensson, och ersättare är Hans-Olof Andersson, som denna dag tjänstgjorde som ledamot. Mötet pågick i fyra timmar. Ett viktigt beslut var nämndens budget för 2020. Den är uppdelat i två delar, ett belopp för försörjningsstöd, och ett belopp för övrig verksamhet. Sammanlagt planeras nämnden omsätta 600 117 000 kronor år 2020.

Vänstersidan yrkade att tillskriva kommunstyrelsen och begära 24 miljoner till. Vi i SD lade ett ändringsyrkande, att medel skulle överföras från verksamheten med ensamkommande barn till arbetsträningen, så att det inte ska bli nödvändigt att lägga ner till exempel Råby gård. Men det gick inte igenom, utan kvintettens budgetförslag vann. Det blir ännu ett svårt år för den sociala verksamheten i kommunen, med enorma underskott för ensamkommande barn, och prognoserna visar även på kraftigt ökade försörjningsstödskostnader för flyktingar.