Skrivelse till kommunstyrelsen angående postutskick till hushållen om den aktuella krisen. | Sverigedemokraterna i Lund

Skrivelse till kommunstyrelsen angående postutskick till hushållen om den aktuella krisen.

Idag 2020-05-03 har vi lämnat in följande skrivelse:

Smittspridningen av Coronaviruset och de många sjuka och döda av infektionssjukdomen Covid-19 har skapat en allvarlig samhällskris. Förutom det mänskliga lidandet av själva sjukdomen går många samhällsfunktioner på halvfart och hela näringsbranscher är i allvarlig kris. Tyvärr ser det ut som om denna kris blir långvarig, och vi måste förbereda oss på det.

Något som den offentliga sektorn måste bli bättre på är informationen till allmänheten. Det räcker inte att förlita sig på media eller tro att invånarna besöker kommunens hemsida. Det behövs riktad direktkommunikation med välavvägt, aktuellt innehåll och praktisk information. Speciellt viktigt är detta för till exempel äldre. Ett beprövat sätt är postutskick till kommunens hushåll. Det kostar inte mycket, portot för sådana utskick är en bråkdel av vanligt brevporto. I sådana kan man ge aktuell info om vad som gäller för äldreboenden, skolor, vardagligt liv, med mera. Mycket av innehållet kan helt enkelt vara det som står på lund.se. Man kan även förteckna internetadresser, olika former av hjälp som finns att tillgå, och hur man själv kan hjälpa sina medmänniskor i vardagen.

Jag yrkar

att Lunds kommun snarast ska komma igång med postutskick till hushållen med relevant information rörande Coronaviruset, Covid 19, och den rådande krisen i samhället. Kostnaden särredovisas lämpligen tillsammans med övriga kostnader för pandemin.

 För Sverigedemokraterna 2020-05-02

 

_____________________

Hans-Olof Andersson

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund