SD:s budget för Lunds kommun tas nu fram | Sverigedemokraterna i Lund

SD:s budget för Lunds kommun tas nu fram

Bengt Malmberg och Hans-Olof Andersson

Bengt Malmberg och Hans-Olof Andersson

Lördagen den 19 maj samlades nästan hela vår kommunfullmäktigegrupp för att arbeta med Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2013. Det är ju den 13 och 14 juni som kommunfullmäktige ska debattera och besluta om nästa års budget. På bilderna ser ni oss diskutera, och vår plan är att kunna presentera en färdig alternativbudget den 7 juni.

Vårt arbete utgår från det underlag kommunens tjänstemän tar fram. Vi har ju presenterat egna budgetar sedan vi kom in i fullmäktige 2006, och huvudlinjen för oss har varit att Lunds kommun inte ska behöva höja skatten, och också klara det kommunala balanskravet. De fyra vänsterpartierna brukar oftast vilja höja skatten, och borgarna, som har haft egen majoritet sedan 2006, har varit emot det. Ibland har de fyra vänsterpartierna bildat ett ”block” med gemensam budget, men oftast har i alla fall tre av dem egna budgetar. Det innebär att det är fullt möjligt att det är fem budgetförslag som står emot varandra på KF 13-14 juni. Ibland har dessutom centern drivit en egen linje i en del frågor, men det är oftast bara bluff, de lägger sig för de andra borgerliga partierna i sista stund.

Vi Sverigedemokrater anser att man måste kunna prioritera bland utgifterna, annars skulle man kunna höja skatterna i alla oändlighet. För oss är det självklart att mångkulturalismen, som är en sorts ”överideologi” för alla de andra partierna, inte är rätt väg att gå. Vår grannstad Malmö har gått väldigt hårt in för en sådan radikal omvandling, och har på grund av detta så dålig ekonomi att man behöver fyra miljarder (4000 000 000) varje år från det kommunala utjämningssystemet. Utan de pengarna skulle inte Malmö vara möjligt att driva överhuvudtaget.

Det mesta av den kommunala debatten är som politisk debatt i Sverige överhuvudtaget. Politikerna talar affekterat om problem, till exempel skolans situation, utan att förstå att problem är meningslösa att oja sig över om man inte har förstått orsakerna, om man inte vill eller förmår göra någon analys av någonting överhuvudtaget. Sådana ord som orsaksamband och prioriteringar är helt enkelt för lugna och eftertänksamma ord för de många politiker som har sökt sig till politiken för att få utlopp för frustrationer och allmän livsindignation.

Vi återkommer här på hemsidan med resultatet av vårt budgetarbete.

Bo Kjellberg, Bengt Lundström, Bengt Malmberg

Bo Kjellberg, Bengt Lundström, Bengt Malmberg