SD:s budget för Lunds kommun 2017-2019 | Sverigedemokraterna i Lund

SD:s budget för Lunds kommun 2017-2019

Fredagen den 20 maj offentliggjordes Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun. Den är budget för 2017, och ”Ekonomi och verksamhetsplan” (EVP) för treårsperioden 2017-2019.

Här kan ni läsa och ladda ner budgetdokumenten:

Texterna budget SD Lund 2017 med omslag

Resultat- och finansieringsbudget SD budget 2017

Förändringslista (SD) inför slutlig EVP 2017-2019

Investeringsram 2017-2019 (SD)