SD storsatsar på skolan | Sverigedemokraterna i Lund

SD storsatsar på skolan

Svar till debattartikeln ”Liberalerna satsar på skolan medan SD skär ner” 8 juni:

Philip Sandberg hävdar att det är alliansen som satsar på skolan i Lund, medan Sverigedemokraterna skär ner. Javisst, alliansens nettoanslag för skolnämnden budgetåret 2019 är högre än Sverigedemokraternas. Men för året efter i EVP, (ekonomi och verksamhetsplanen) så ligger alliansen bara obetydligt före Sverigedemokraterna i anslag, och för 2021 så går vi om. Så när det gäller skolnämnden ligger alliansen och Sverigedemokraterna som helhet ganska jämnt i nettoanslag.

Men Philip Sandberg verkar helt glömma den andra stora nämnden inom skolverksamheten, nämligen utbildningsnämnden. För den nämnden har Sverigedemokraterna större nettoanslag än alliansen för alla tre EVP-åren: 2019, 2020, 2021.

Men det handlar också om syn på skolan och samhället. Om alliansens budget går igenom, så kan vi räkna med att en mycket stor andel av medlen till skolan kommer att gå till att fortsätta införa mångkultur, att genomföra så kallat ”mångfaldsarbete” med mera. Med Sverigedemokraternas politik så stoppar vi den vingliga resan in i liberal värderelativism och värdeupplösning. Som vi skriver i vårt kommunala valprogram: ”Åter till en riktig skola!”

Hans-Olof Andersson

partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige