SD Lunds årsmöte 2020 | Sverigedemokraterna i Lund

SD Lunds årsmöte 2020

Åsa Wittenfelt valdes om till ordförande för SD Lund. Till höger ses mötessekreterare Christoffer Brinkåker och mötesordförande Anders Olin. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

Söndag 2 februari hade SD årsmöte. De cirka 40 deltagarna godkände de ekonomiska och politiska verksamhetsberättelserna, och valde ny styrelse, valberedning, och revisorer. Mötesordförande var riksombudsman Anders Olin.

Åsa Wittenfelt omvaldes som ordförande. Vice ordförande blev Bengt Malmberg, andre vice ordförande Marcus Svensson. Övriga ledamöter blev Jonas Johansson och Lotta Billvik. Till ersättare valdes Gabriella Hedarv, Carl Sjöberg, och Erik Ivarsson.

Revisionsberättelsen föredrogs av Linda Lindberg, som mot slutet av mötet återigen fick ordet och berättade om sina uppdrag som riksdagsledamot och som ny ordförande för SD kvinnor.

Efter att alla valärenden klarats av och årsmötet förklarats avslutat avnjöts goda smörrebröd med kaffe.

 

Marcus Svensson valdes till ledamot i styrelsen efter att tidigare ha varit ersättare.

Linda Lindberg drog revisionsberättelsen.

Victoria Tiblom och Lotta Billvik i glatt samspråk på årsmötet.

Erik Ivarsson valdes till ny ersättare i styrelsen.