SD Lund vann – domstolen upphäver KFs beslut om att bryta mot PBL | Sverigedemokraterna i Lund

SD Lund vann – domstolen upphäver KFs beslut om att bryta mot PBL

PRESSMEDDELANDE

SD Lund vann – förvaltningsrätten ogiltigförklarar Lunds kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningsrätten i Malmö river upp ett beslut fattat i Lunds kommunfullmäktige i slutet av oktober där man beslutade om Dom 12149-15att bryta mot Plan-och bygglagen (PBL). I beslutet från 29 oktober fastslog KF att kommunen kunde strunta i att få ett bygglov tilldelat och istället omedelbart påbörja byggarbeten eller verksamheter som kräver bygglov. Frågan hade innan dess behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter i kommunstyrelsen – samtliga av dessa beslut överklagades av SD vilket tvingade 7-klövern att ta upp det i KF.
SD var det enda parti som motsatte sig beslutet i KF och varnade redan då för att det var ett olagligt beslut.
 
Ted Ekeroth kommenterar:
 
”Lunds kommun har satt i system att bryta mot lagar, regler och förordningar. Detta är tredje fallet om jag inte minns fel där vi i SD har överprövat beslut i nämnder, förvaltningar och KF där kommunen förlorat i högre instanser. Politiker och tjänstemän vet om att de gör fel, men fortsätter ändå. Det är skamligt och inte värdigt en demokratisk församling. Det är så här det fungerar i bananrepubliker, men kanske är vi snart en bananrepublik även här i Sverige?”
 
Kommunen har tidigare förlorat i Länsstyrelsen gällande bygglov som inte hanterats i laglig ordning samt även beslut som stod i strid med kommunallagen ang delegeringsrätten. Denna gång var det en ännu tyngre instans – kommunens högsta beslutande organ – som bröt mot lagen.
 
”Det var ett väntat utfall från domstolen”, kommenterar Ekeroth. ”Vem som helst förstår ju att kommunfullmäktige inte kan ändra svensk lag på eget bevåg. Det är pinsamt att både Socialdemokraterna och Moderaterna med bihang låter dessa galenskaper gå igenom.”
 
Ted Ekeroth och SD Lunds kommunfullmäktigegrupp är dock överens om vad detta handlar om:
 
”Allt kan offras på mångkulturens och massinvandringens altare. Då spelar lagar, regler och förordningar ingen roll. Kostnader är irrelevanta, de vill inte ens veta något om dem – allt tillåts så länge det handlar om invandring. Notera att även Moderaterna och resten av Alliansen står bakom denna flod av nya invandringsanläggningar över hela staden – samtliga i strid med kommunallagen och många av dem med ett olagligt KF-beslut som grund.”
 
Inget ansvarsutkrävande
”Sverige liknar idag allt mer en bananrepublik och det beror till stor del på att ingen hålls ansvarig. I detta fallet kan alltså både tjänstemän och politiker genomdriva lagvidriga beslut men ingen kommer åtalas, avskedas eller på annat sätt hållas ansvariga. Det är så att säga fritt fram att bryta mot lagen – om man sitter på makten.”
SD Lund kommer nu med förnyad kraft försöka utreda frågan om tjänstefel hos politiker och tjänstemän.
 
För ytterligare information, vänliga skicka ett email till ted.ekeroth@sd.se.
Ted Ekeroth kan ej enkelt nås via telefon pga utlandsvistelse, men ifall ni skickar ett SMS eller email med ert nummer kan telefonkontakt ev upprättas.