Reglemente och lundaförslag om margarinstopp diskuterades på servicenämnden | Sverigedemokraterna i Lund

Reglemente och lundaförslag om margarinstopp diskuterades på servicenämnden

Urban Nilsson och Bengt Malmberg sitter i servicenämnden för Sverigedemokraterna. Bilden är tagen på ett tidigare möte, med miljönämnden.

Onsdag 22 januari var det sammanträde i  servicenämnden. Vi ska här skriva lite om tre av ärendena. Liksom i socialnämnden (se artikeln nedan) så skulle man ge ett remissvar på förslaget till nya reglementen för nämnderna. Alla var kritiska, nämnden var eniga om ett svar där man tog upp att ändringarna borde ha föregåtts av partiförhandlingar; att den centralisering av makten som ändringarna verkar syfta till skapar risk för maktförskjutning från politiken till tjänstepersonerna; och att de föreslagna ändringarna kräver risk- och konsekvensanalyser.

Även här diskuterades förslaget till ”Program för social hållbarhet” och SD kritiserade otydligheten i dokumentet. Mot slutet kom man till Lundaförslaget ”inget margarin på förskolor”. Förslagsställaren ville ta bort margarinet, eftersom denne anser att det inte är nyttigt för någon. Nämnden var enig att föreslå avslag på förslaget. Vilken sorts matfett som är mest hälsosamt har ju diskuterats sedan sjuttiotalet, men vad som generellt skulle vara dåligt med vegetabiliskt matfett är oklart, människan kan ju äta både animaliskt och vegetabiliskt fett. Att äta lite av varje är nog det bästa för att få variation i näringsintaget. Transfetter, en sorts fetter som är bevisat ohälsosamma, har man ju tagit bort.