Rapport från kommunfullmäktige 28 september 2017 | Sverigedemokraterna i Lund

Rapport från kommunfullmäktige 28 september 2017

Detta var ett kort fullmäktige. I sista stund kom det in åtta frågor, som är en kort debattform mellan bara två personer, till skillnad mot interpellation där alla kan delta i debatten. Den tredje frågan var Hans-Olof Anderssons fråga till socialnämndsordföranden Eva S Olsson, om skandalen med sexövergrepp, våld, och droger på ett visst företags HVB-boenden. Det visade sig att även Lund har haft så kallade ensamkommande barn på företagets boenden, men inte längre har det. Nya socialnämndsordföranden gav lugna svar, och verkar vara trygg i sin uppgift.


Två beslutspunkter vi ska skriva lite om är nummer 13, en motion från Fi, och 16, ett Lundaförslag. Båda ville samma sak: att ensamkommande barn som antingen fyllt 18 år, eller som ”åldersuppgraderats”, ändå fortsatt skulle behandlas som barn (istället för att flyttas över till boende för vuxna). Socialförvaltningen har utrett detta, och kommit fram till att det inte är lagligt, och att det dessutom skulle kosta mer pengar, som inte finns anslagna.
I kommunstyrelsen var det massiv majoritet för avslag till motionen, och det var förstås vad vi tyckte också. Det kan nämnas att både S och M, och flera partier ville ha avslag, precis som vi.
Men när det nu kom till KF, så gick Anders Almgren (S) upp i talarstolen och yrkade att båda ärendena skulle återremitteras till KS. Vi var emot det också. Det blev votering, och vi i SD, och några ledamöter till var emot återremissen. Men återremissen vann, så nu går ärendet tillbaka till KS.