Rapport från fullmäktige 16 juni | Sverigedemokraterna i Lund

Rapport från fullmäktige 16 juni

Victoria Tiblom i talarstolen 16 juni 2020. Foto: Hans-Olof Andersson

Nu pågår kommunfullmäktige. Det kommer att fortsätta imorgon onsdag också. Det är 25 ärenden på dagordningen. Två tidiga rörde tillsättning av ny ledning i Kultur-och fritidsnämnden. Vi har kritiserat att kvintetten vill byta parti som leder nämnden, från L till FNL. Det skulle innebära ett allvarligt brott i kontinuiteten, och det är bättre att mer erfarna ledamöter leder nämnden. Vår ledamot Victoria Tiblom yrkade på sig själv som vice ordförande i nämnden, men vi kunde inte yrka när det gäller ordförande, eftersom den kandidat vi framfört, Sebastian Jaktling (S), inte var valbar eftersom han inte sagt upp sin andre vice ordförandepost i nämnden.

Det blev en het debatt, och det var väldigt lite fokus på vad som är bäst för verksamheten, och mycket fokus på vilka partier som hade gjort överenskommelser med andra partier. Sådana partiöverenskommelser är ju inga kommunala beslut, så det är lite märkligt att hänvisa till dem. Tyvärr fick vi inte igenom vårt yrkande, men det är glädjande att FNL:s Börje Hed var tydlig i talarstolen: ”Det finns ingen omprövning av musikchecken”. Vi är absolut säkra på att vi hörde honom säga det.

Sedan fortsatte KF med bland annat diskussion om Lundaförslaget. Vår inställning är ju att att avskaffa detta experiment, och återinföra systemet med medborgarförslag, det system som är reglerat i lagen, och är klart och tydligt. Hela vänstersidan var också mycket kritiska, men av någon anledning yrkade de inte avslag, utan en komplicerad återremiss. Vi hade också en återremiss, men det var socialdemokraternas återremiss som vann. Så det blir fortsatt utredning av ärendet.

Just nu diskuteras hur KF ska kunna ha möten på distans, pga av den pågående epidemin. Det är krångligt, men kommer nog att bli nödvändigt.