Pressmeddelande om ny motion om förbud mot tiggeri | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om ny motion om förbud mot tiggeri

Pressmeddelande 2018-12-27:

Idag har Sverigedemokraterna i Lund lämnat in en ny motion om förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen. Det går att läsa motionen i sin helhet på vår hemsida via länken nedan.

Vi har redan tidigare, 2017, lämnat in en motion om detta, men då var rättsläget oklart. Vellinge kommun införde ju i sina ordningsstadgar ett förbud mot tiggeri på vissa platser, men det beslutet överklagades. Nu har högsta förvaltningsdomstolen avgjort detta, och Vellinge kommun vann (mål 2149-18). Nu finns det prejudikat, det är lagligt möjligt att införa förbud mot tiggeri på utvalda platser. Då anser vi att det är viktigt att Lund gör detta så fort som möjligt för att detta utnyttjande av människor ska upphöra!

Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen