Pressmeddelande om motion om särbegåvade elever | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande om motion om särbegåvade elever

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2017- 03-10:

 Christoffer Brinkåker, ledamot för SD i Lunds kommunfullmäktige, har idag lämnat in en motion om att Lunds kommun skall inrätta en särskild handlingsplan för att möta särbegåvade elevers behov. Motionären skriver bland annat följande:

 Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver. Av detta kan de riskera att bli introverta, och uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning. De kan också riskera att bli utåtagerande, ett störmoment i undervisningen.

 Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin uppväxt, så finns det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya Elon Musk eller Stephen Hawking, och på så sätt kan ge tillbaka till samhället tiodubbelt. Vi kan se det som en väldigt billig och bra investering för framtiden.

Som grund för denna handlingsplan vill jag hänvisa till SKL:s dokument ”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”, som beskriver vad särbegåvning är, och exemplifierar pedagogiska insatser för elever.

 

Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se