Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Lund 2017-03-15: | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Lund 2017-03-15:

Idag är det sammanträde i Barn och skolnämnd Lunds stad.  Redan på morgonen blev det känt att en av ledamöterna, andre vice ordförande Lars Hansson, (L) avgår på grund av hur ärendet med den våldtagna flickan har hanterats. De i nämnden som i tidigt skede hade fått ta del av fakta i ärendet, men inte agerade, bör enligt vår mening nu överväga att ställa sin plats till förfogande. Det minsta de kunde gjort hade varit att insistera på att hela nämnden skulle informeras.

Det finns tyvärr en kultur i hur Lund styrs att till exempel delar av en nämnd tar sig alltför mycket makt, och när allvarliga missförhållanden upptäcks, gör sitt bästa för att sopa dem under mattan. Lunds kommun behöver en ny öppenhetskultur där som grundsats alla ledamöter i nämnden är jämlika, och där man talar öppet om saker som hela nämnden bör få ta del av.

 

Hans-Olof Andersson

Partiföreträdare SD

tel: 0733- 20 17 72