Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2018- 02-11 om årsmöte och valsedel | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2018- 02-11 om årsmöte och valsedel

Frågor besvaras av Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se

Söndagen den 11 februari hade Sverigedemokraterna Lund årsmöte. De två viktigaste valärendena var val av styrelse, och fastställande av valsedel till kommunfullmäktigevalet den 9 september. Till ordförande omvaldes Bengt Malmberg, som är pensionerad brandmästare och under flera år var säkerhetschef för Sverigedemokraterna på riksnivå.

När det gäller valsedeln, så har vi tidigare rapporterat att valberedningen hade lagt fram en valsedel med 33 namn. En kandidat har dock sagt upp sin kandidatur. Det förslag som valberedningen lade och som gick igenom var därför på 32 namn.

På valsedeln finns sex av våra nuvarande politiker, överst igenkänns Hans-Olof Anderson och Christoffer Brinkåker. Under det finner vi Åsa Wittenfelt, före detta politiker i Lomma, som nu har flyttat till Lund.

Valsedeln innehåller kandidater som i ålder skiftar från 84 år (Bo Kjellberg), till den yngste som är 20 (Victor Jangdahl). Spännvidden på yrkesmeriterna är stor, med bland annat tre läkare, två lantbrukare, och många företagare i olika branscher som bygg och IT.

SD Lund kommer att senare att presentera flera av kandidaterna utförligare, med pressbilder med mera.

Så här ser den beslutade valsedeln ut. Fler namn kan komma att tillföras fram till valet.

 1. Hans-Olof Andersson
 2. Christoffer Brinkåker
 3. Åsa Wittenfelt
 4. Victoria Tiblom
 5. Micael Jarnesjö
 6. Bengt Malmberg
 7. Magnus Liljeroth
 8. Urban Nilsson
 9. Mattias Larsson
 10. Diana Engblom
 11. Dragan Brankovic
 12. Bo Kjellberg
 13. Bengt Svensson
 14. Victor Jangdahl
 15. Linda Nilsson
 16. Lena Lindman
 17. Håkan Engblom
 18. Marcus Svensson
 19. Johan Nilsson
 20. Gunilla Hedlund Mikulasek
 21. Jonas Johansson
 22. Patrik Broholm
 23. Magnus Lindbom
 24. Ingvar Mårtensson
 25. Sven Björnsson
 26. Erik Ivarsson
 27. Charlotta Billvik
 28. Michael Andersson
 29. Lars Åhlin
 30. Thorsten Killman
 31. Robert Berg
 32. Mattias Kristiansson