Pressmeddelande 2018-11-20 om tillsättning av uppdrag i nämnder | Sverigedemokraterna i Lund

Pressmeddelande 2018-11-20 om tillsättning av uppdrag i nämnder

Nu har vår KF-grupp tagit beslut om tillsättning av nämndsuppdrag som ska beslutas på KF 20 december, och även några andra uppdrag. Nedan framgår vilka som kommer att tillsättas.

På KF i oktober tillsattes våra representanter i kommunstyrelsen, Hans-Olof Andersson, ledamot, och Christoffer Brinkåker, ersättare. Med tillsättningarna nedan innebär det att alla våra ledamöter och ersättare i KF nu också kommer att ha uppdrag i nämnder. Utöver dessa är det ytterligare nio personer som kommer att ha uppdrag. Men 18 personer som delar på det politiska arbetet innebär det att Sverigedemokraterna nu kommer att kunna vara med och påverka Lundapolitiken ”från ax till limpa” på de allra flesta områden. Vi är fortfarande inte stora nog att kunna kräva platser i styrelserna för bolagen, till exempel Kraftringen och LKF, men kommer att bevaka dessa bolag för att säkra att Lundaborna får valuta för varje krona.

Hans-Olof Andersson är fortsatt vår talesperson i politiska frågor tills annat meddelats, och vi ger därför inte kontaktuppgifter till de nytillsatta nu. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

 

Byggnadsnämnden:

ledamot Dragan Brankovic, ersättare Ingvar Mårtensson.

 

Kultur- och fritidsnämnden:

ledamot Victoria Tiblom, ersättare Jonas Johansson.

 

Miljönämnden:

ledamot Urban Nilsson, ersättare Bengt Malmberg

 

Servicenämnden:

ledamot Micael Jarnesjö, ersättare Bengt Malmberg.

 

Skolnämnden:

ledamot Åsa Wittenfelt, ersättare Pathrick Broholm.

 

Socialnämnden:

ledamot Marcus Svensson, ersättare Diana Engblom

 

Tekniska nämnden:

ledamot Magnus Liljeroth, ersättare Micael Jarnesjö.

 

Utbildningsnämnden:

ledamot Åsa Wittenfelt, ersättare Sven Björnsson.

 

Vård- och omsorgsnämnden:

Ledamot Nike Förster, ersättare Lena Lindman.

 

Kommunrevisionen: ledamot Elena Kuleshova

 

VA Syd ägarnämnd Lund:

ledamot Victoria Tiblom, ersättare Urban Nilsson

 

Demokratiberedningen:

ledamot Hans-Olof Andersson, ersättare Bengt Malmberg.

 

Nämndemän tingsrätten: Dessa ska beslutas av KF augusti eller september 2019 och tillträder januari 2020. Vi har bedömt att det blir fyra nämndemän och utsett: Diana Engblom, Marcus Svensson, Michael Andersson och Magnus Lindbom.

 

Kommunförbundet Skåne:

ledamöter Hans-Olof Andersson och Christoffer Brinkåker

ersättare Victoria Tiblom och Åsa Wittenfelt.