Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 72

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Fullmäktige 14-15 juni

  Av hansolof.andersson den 7 juli, 2007
  0

  Som jag tidigare berättat, så är den kommunala politiken i Lund faktiskt ganska levande, och det är inte bara spelad dramatik i fullmäktige. Det är naturligtis inte svårt att veta hur det kommer att gå i omröstningarna, allt man behöver göra är att studera protokollet från närmast föregående kommunstyrelsemöte. Steget innan det är nämndernas beslut. Men när det väl är dags för kommunfullmäktige, så blåser man på ganska ordentligt i debatterna, tar risker genom att med friskt mod ge sig in på områden där man inte är riktigt påläst. Att anfall är bästa försvar gäller ju förstås inom politiken.
  Att blocken inte håller ihop är ganska vanligt, men ännu mer fascinerande är när sprickor och konflikter inom partierna blottas. Att iskallt votera emot partilinjen sker väl oftast under värdiga former, men att strida genom att ropa från sin egen bänk, (allt talande ska ske från talarstolen) utan att ha fått ordet, är under gränsen för de flesta. Så var det dock inte för Agneta Lindskog, kristdemokraterna, under detta fullmäktige. När hennes partikollega Zoltan Wagner hade varit uppe i talarstolen och yrkat för att Lunds kommun borde anta en politik för hästbranschen, ropade Agneta Lindskog helt ogenerat ut över salen: ”Nej, det är jag inte jag med på!”

  Detta enorma fullmäktige började klockan 8.30 på torsdagsmorgonen, och höll sedan, med undantag för lunch och middagspaus, på till 22.30. På fredagsmorgonen upptogs mötet igen 8.30, och höll, med samma pauser som dagen innan, på till 00.48, till tolv minuter i ett på natten. Men då hann man ändå inte med allt på dagordningen. Nio punkter fick bordläggas.

  Det som tog längst tid var förstås ”Ekonomi- och verksamhetsplan 2008- 2010 med budget för 2008”. Min kollega Erik Almqvist presenterade i sitt inledningsanförande vår sverigedemokratiska syn på de närmaste åren i Lund. Budget är inte bara siffror, det är också analys, vision, och ideologi.
  Debatt fördes, och besluts togs, nämnd för nämnd. Vi Sverigedemokrater har nu kommit så långt i vårt arbete med den kommunala ekonomin, att vi kunde presentera ett eget budgetförslag. För att läsa det, gå ner ett stycke på denna sida, så hittar ni en länk. En av våra viktigaste yrkanden (som tyvärr inte gick igenom) var en överföring av medel från Kultur-och fritidsnämndens budget, till Vård- och omsorgsnämndens budget. Se anförande nedan.

  De borgerliga förslagen gick förstås igenom, de har egen majoritet, och när det gäller budgeten håller de ihop. Den konkreta ekonomin i vänstersidans motförslag skilde sig inte så mycket från borgarnas, vårt eget förslag kan väl beskrivas som mer likt borgarnas än vänstersidans. Men när det mot slutet av fredagen var dags att bestämma kommunalskatten för 2008, hade vi samma åsikt som vänstersidan: Lund bör inte sänka skatten i det läge vi är just nu. Vi sverigedemokrater pekade speciellt på den höga upplåning (borgare älskar att låna) som kommunen är på väg in i. Lånen går till investeringar, men Lund är i behov av fortsatt stora investeringar i framtiden, så vi bör akta oss för att bygga upp för stora lån.

  När klockan var halv elva på fredagskvällen började en slags desperation infinna sig. Jämrandet i bänkarna fick ordföranden att vakna till och upptäcka att det var långt, långt kvar till slutet av dagordningen. Mötet ajournerades, och gruppledarna kallades fram till presidiet. Antagligen läste Annika Annerby-Jansson en godnattsaga för alla, eller påminde helt enkelt om hur sköna sängar är, för efter det höll sig talarna mycket kort. Men för en del, som hade filat på långa tal och nu blev tillsagda av sina gruppledare att inte hålla dessa, brast det nu. Den stackars förvirrade socialdemokraten (det bär emot varje gång jag skriver det partiets namn, demokrati är ju något de öppet hånflinar åt) Tove Ejsing fick ett utbrott när hon inte fick hålla sitt tal. Jag är glad att jag inte sitter bredvid henne, för hos henne låg inte våldet, socialismens grundläggande ideologi, långt borta i det ögonblicket.

  Tolv minuter i ett var det slut. Nu är det inget fullmäktige förrän den 30 augusti, men för oss i sd-lund fortsätter den politiska aktiviteten även under sommaren. Kom och var med i vår trevliga lokalavdelning! Vi har medlemsmöten och middagar, och din möjlighet att vara med och påverka politiken är stor. Som ni kanske vet så arbetar många av oss i sd Lund även med uppdrag på riks- och distriktsnivå i partiet. För dagliga uppdateringar, och debatt i allmänhet, så följ med på sd-blogg, där både jag, Erik Almqvist, och Ted Ekeroth skriver.

  Hans-Olof Andersson

 • Anförande om kultur-och fritidsnämndens budget

  Av hansolof.andersson den 28 juni, 2007
  0

  På mötet i fullmäktige den 14-15 juni var alltså 2008 års budget det stora ämnet. Här är det anförande undertecknad höll under den del av budgetdebatten som rörde kultur- och fritidsnämnden.

  Det är tråkigt att vi inte har ordföranden i kultur-och fritidsnämnden här idag, men vi har ju istället fått höra vice ordföranden, Ronny Johannesson. Jag skrev ned en del av vad han sade nyss, för att kunna citera det ordagrant. Ronny gav inte intryck av att något som helst intresse för det han är ansvarig för. Vi fick höra honom, med stor uppgivenhet, säga, och jag citerar alltså exakt:
  ”Vi har en internationell strategi som är ganska kass”
  Han nämnde sedan några kulturprojekt som han har hört att hans förvaltning sysslar med, sedan beskriver han ett vilset och girigt virrande bland ansökningspapperna för EU-pengarna, och konkluderar med att han hellre vill gå och dricka öl!
  Sedan fick vi höra Claes-Göran Jönsson från socialdemokraterna. Du Claes-Göran, hade definitivt inget attt säga i ämnet. Det beror ju på att du inte har en aning om vad kultur är! Men för att fylla ut den tid du hade blivit beordrad att stå i talarstolen så ställde du några frågor, som du själv borde vetat svaret på! Nu skall ni istället få höra premiären för sverigedemokratisk kulturpolitik i Lunds kommun!

  Kultur- och fritid, det är till stor del lokaler för idrott. Ja, nu har vi ju en del nya anläggningar på gång, det går framåt. Vi sverigedemokrater har valt att koncentrera vår analys på den mer kulturinriktade delen av förvaltningens verksamhet.

  De gamla grekerna skapade en fantastisk bild för att förstå konsten, nämligen musorna. Det var män som formulerade symboliken, och det var därför de valde kvinnliga symboler.
  När man håller på med kultur ska man tänka och agera som man gör i en kärleksrelation. Man måste lämna allt räddhågset kontrollbehov bakom sig. Om du älskar någon, släpp den fri. Om man är ödmjuk kanske musorna behagar visa sig.

  Under nära 11 års tid ägnade jag en stor del av min tid år att uppträda på, och arrangera, kulturevenemang i Lund. Jag gjorde studentaftnar och Poeternas estrad på Akademiska föreningen, visfestivaler med Lunds trubadurer på Lilla teatern, mejeriet, och Teater sagohuset, jag drev musikstudio, gav ut tidskrifter, och ledde skrivarcirklar. Men sedan jag blev politiskt aktiv har mina möjligheter att verka inom kultursektorn försvårats. Folk inom RKU, Revolutionär Kommunistisk Ungdom och inom syndikalisterna, människor som jag tidigare var bästa kompis med, är så programmerade av hat, som de fått lära sig i skolan och i medierna, att det är en fara för mitt liv att bara ställa mig med gitarren på gatan och spela.

  Lund skall inte tänka som Malmö eller någon annan storstad. För att upprätthålla vårt levande kulturliv i Lund ska vi inte låta oss styras av ängslighet eller mindervärdeskomplex, göra det till ett tävlingsområde för politisk karriärism. Vi skall respektera kulturen och kulturskaparnas själ, om ni nu kan se musorna framför er, om de vågar visa sig i denna skrikiga församling.

  Vet ni vad som behövs istället för politiserade kulturprojekt, istället för kulturhuvudstad, den Rosenfingrade Eos, och nordkoreainspirerade barndemonstrationer under Integrations-och mångfaldsrundan? Vad behövs istället för kultursatsningar vars yttersta syfte är att de redan makthavande skall ta sig mer makt över människors tankar och värderingar?

  Vad som behövs är sådant som generella åtgärder, som alla har nytta av. Subventionera lokalhyror, rusta upp lokalerna och bygg nytt, men enligt våra egna, långsiktiga behov, inte efter vad ett eventuellt kulturhuvudstadsår kan kräva; inte för att imponera på EU:s kulturbyråkrater. Jag är förresten inte så säker på att de kommer att bli så imponerade. Vi får troligtvis inte det här projektet, de ger det hellre till städer som är i desperat behov av mardnadsföring, som de själva har gett stora medel till och vill visa upp som framgångrika.

  Det är ren populism att inte våga kritisera dåliga kulturprojekt. Eller så är de som vill hindra kritik inom kultursektorn, som Lars Larsson, folkpartiet, Roland Andersson, socialademokraterna och Ulf Nymark, från demokratisk vänster, så förhäxade av sin egen propagandistiska använding av ordet ”kultur” att allt kritiskt förstånd har flytt. Det kan också vara så, att ni skäms så för era misslyckanden, att ni på detta område har gjort en tyst överenskommelse mellan blocken att inte kritisera varandras misslyckanden och förträngningar på detta område.

  I vårt budgetförslag för Lunds kommun 2008, så yrkar vi på att anslagen till Kultur- och fritidsnämnden minskas med 11,2 miljoner, jämfört med det borgerliga förslaget. Ronny Johannesson berättade ju själv att det finns miljoner att spara inom förvaltningen! När vi stryker kulturhuvudstadsprojektet frigör vi stora medel, som istället kan användas till sådant som att ta bort avgiften på trygghetslarmen.

  Hans-Olof Andersson

 • Du betalar filibustrandet!

  Av Admin den 25 juni, 2007
  0
  0

  Du betalar!

  Vi har som ambition att berätta något för er om varje kommunfullmäktige. Det är ungefär ett möte i månaden, men från förra mötet, den 24 maj, har jag ännu inte skrivit något. Så vi börjar med det, innan vi går in på den stora dramatiken på budgetmötet den 14-15 juni.
  Mötet den 24 maj var en kväll då man bordlade 12 av 22 ärenden på dagordningen, och då skall man ändå ha klart för sig att flera av de avklarade ärendena klubbades på några sekunder. Anledningen till denna enorma felbedömning av av tidsåtgången var något som vi tidigare tagit upp, och tyvärr kommer att få återkomma till: presidiets oförmåga att få talarna att hålla sig till ämnet. Denna oförmåga kostar oss lundabor många hundratusen om året i arvoden för de cirka 100 personerna som har betalt för att vara närvarande. Ansvaret för detta faller tyngst på ordföranden moderaten Annika Annerby-Jansson, men även vice och andre vice ordförande, moderaten Tranje Danielsson och socialdemokraten Lennart Prytz, är medansvariga.

  Vad var det då man debatterade så länge? Allra längst höll man på med ärende sju, ”Ny förvaltningsorganisation för skolan”. Borgarna har ju minskat antalet skolnämnder från fem till två, något som av någon anledning gör vänstersidan rasande. Under detta ärende inträffade kvällens absoluta bottennapp.
  Kristdemokraternas ledamot Agneta Lindskog begär ordet, och när hon börjar prata förstår alla att något är fel. Hon börjar nämligen argumentera för ”direkt skolpeng”, ett ärende som fullmäktige avgjorde för flera månader sedan. Efter en stund förstår till och med Annika Annerby-Jansson att den talande har avvikit från ämnet, och stoppar henne. Agneta Lindskog verkar inte förstå, men går till slut och sätter sig på sin plats. En i sanning tragisk episod med en tragisk politiker.

  Ett annat ärende som kan vara värt att ta upp här var en interpellation från Mohsen Abtin, socialdemokraterna. Han ville att Lunds kommun skulle ta emot 150 flyktingar per år, trots att det i avtalet med migrationsverket står att vi skall ta emot 75. Så är det med socialdemokratiska politiker, de har sedan länge förlorat all kontakt med vad vanligt folk tycker. Mats Helmfrid, det moderata kommunalrådet som interpellationen var ställd till, gick upp och framförde ett stycke typiskt moderat byråkratmumlande, ett stycke kanslistprosa utan spår av ideologi eller ideal i någon som helst riktning.
  Sedan gick min kollega Erik Almqvist upp och framförde vår åsikt: säg upp avtalet med migrationsverket. Stoppa det mångkulturella experimentet, som inte har stöd i Sverige, varken bland invandrare eller svenskar!

  Hans-Olof Andersson

 • Sverigedemokraternas budget för 2008

  Av Admin den 15 juni, 2007
  0
  0

  Den 14-15 juni var det budgetfullmäktige i Stadshallen. Det var den kommunala budgeten för 2008 som skulle fastställas .Nedan är två länkar, en till vårt eget budgetförslag, och en till en filmsekvens där ni kan se Erik Almqvist hålla ett inledningsanförande. Snart kommer här en längre artikel om vad som hände på detta 25 timmar och 18 minuter långa kommunfullmäktige!

  Sverigedemokraterna Lunds budget för 2008

  Se även Erik Almqvists budgetanförande.

 • Lyssna på en äkta intregrations-entusiast

  Av Admin den 22 maj, 2007
  0
  0

  Barn utnyttjas i dunkla syften
  Invigningståg med minderåriga som utnyttjas för makthavarnas dunkla syften.

  Det är inte bara på vänstersidan som många brinner för mångkulturen. I kommunerna verkar nästan att de borgerliga politikerna talar sig allra mest glödheta när de kommer in på ”mångfald”, ”integration”, ”mångkultur” och så vidare. Det finns ett otal olika organ och poster för ändamålet som skall fyllas med politiker, och i Lunds kommun är Torsten Czernyson, ledande kristdemokrat i staden, ordförande för något som heter ”Integrationsrådet”.

  Måndagen den 21 maj 2007 var det invigning av ”Integrations-och mångfaldsrundan”, en hel vecka med många evenemang, vars centrala idé är att utnyttja minderåriga, invandrargrupper, och handikappade för att propagera för att det är borgare och vänstersida som tillsammans styr Sverige, punkt slut. Tänk om dessa barn visste varför de kommenderas ut att demonstrera? Om de förstod att det handlar om makthavare som använder dem för att till varje pris stanna kvar vid makten?

  I alla fall, nu ska ni får höra något riktigt roligt. Om ni klickar på länken till ljudfilen så får ni höra den politiker i Lunds kommun som har bedömts som mest lämplig att vara ordförande för ”Integrationsrådet” med glödande hetta, och många många floskler, tala sig varm för integration.

  Det är bara ett problem. Han vet inte ens vad det han håller på med heter. Lyssna på honom, alla fyra gångerna han säger ordet i sitt tal, säger han klart och tydligt ”intregration”.

  Inget kan dölja hans totala likgiltighet, hans totala hyckleri!

  > Ljudfil, MP3, 3 MB

  Torsten svamlar!
  Torsten Czernyson talar om vikten av ”intregration”