Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 72

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Inledningsanförande av Ted Ekeroth för budget-KF den 16 juni 2011

  Av hansolof.andersson den 25 juli, 2011
  0

  Lite sent kommer här inledningsanförandet av Ted Ekeroth i kommunfullmäktiges första dag för budgeten, den 16 juni 2011.

  I vår budget sparar vi in ca 50 miljoner kr på invandringsrelaterade kostnader. Besparingen är högre än så, men vi räknar med en ackumuleringseffekt där den fulla besparingen först kan skönjas. Dessutom räknar vi inte alls på kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag) som kommunen står för efter det att deras inledande etableringsstöd från Försäkringskassan tar slut efter 24 månader.

  De frigjorda medlen satsas i stort sett uteslutande på äldrevården och skolan.

  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JEPUaRqE9uQ]
 • SD Lunds politiker och aktiva i Almedalen

  Av hansolof.andersson den 18 juli, 2011
  0
  Donners plats i Visby

  Donners plats i Visby

  Mitt i Visby ligger den lilla parken Almedalen. En gång i
  tiden var den stadens hamn, men nu är Hansans koggar sedan länge borta och
  hamnen utfylld och gräsbevuxen. Nu är det idéer som är handelsvaran här, och
  dessa ropas, uppblandade med en stor dos löst prat, ut från den stora scen som
  varje år sätts upp när det är dags för Politikerveckan i Almedalen.

  Men sedan många är evenemanget mycket större än så. I hela
  det centrala Visby kryllar det av föredrag och debatter i diverse lokaler, och
  på gator och torg. I år var det cirka 1400 evenemang. Sverigedemokraternas
  kommun- region- och riksdagspolitiker från Lund var på plats för att framföra
  våra åsikter och lyssna och lära av andras.

  I en av de mest centrala byggnaderna, på Hästgatan 1, ägde
  Öresundskommitténs evenemang rum. Öresundskommittén är ett fast forum för
  diskussioner om ärenden som rör de tätbefolkade områdena runt Öresund. Det
  handlar mycket om näringslivsutveckling, och med tanke på att Lunds
  kommunfullmäktige i våras tog 300 000 från parkunderhållet för att vara
  med och finansiera detta evenemang, var det med viss besvikelse som Hans-Olof
  Andersson från SD Lund kunde konstatera att det var få andra Lundapolitiker på
  evenemangen, några var dock där, till exempel kunde två kommunalråd observeras.
  Dock var det många tjänstemän från Lund som var med och fick evenemanget att
  fungera, och med dessa fördes diskussioner om sådant som att det skall vara så
  svårt att få Lunds kommuns hemsida att till exempel ha helt sökbara dokument. Tjänstemännensuckade, och närvaron av bromsklossar i form av gamla trötta politiska block antyddes.

  Paneldiskussion ordnad av Öresundskommittén

  Paneldiskussion ordnad av Öresundskommittén

   

  Svenskt Näringsliv gör varje år väl förberedda och professionella evenemang,

  och ett av dem är värt nämna för er Lundabor i denna

  artikel. Det handlade om hur utdraget och krångligt det kan vara för företag
  att få sina ansökningar, till exempel miljöprövningar, igenom alla instanser.
  En kvinna som representerade Arlanda, och en man från LKAB, var två av de
  inbjudna som redogjorde för hur till exempel sådant som länsstyrelserna långt
  ifrån alltid är särskild snabba. När LKAB får vänta år efter år på tillstånd
  att bryta en malmfyndighet, innebär detta stora uteblivna inkomster. Mest
  absurt var kanske det som den företrädare för ett biogasföretag berättade:
  politikernas vilja är att Sverige skall satsa på biogas, men när det väl blev
  dags att göra miljöprövningen för en anläggning som ska producera biogas i
  Stockholmsområdet, så signalerade trögheten i processen något helt annat.

  Men till Lundainslaget på detta evenemang. På plats var Jan
  Samuelsson, VD för det kommunägda Lunds Energi. Han berättade, med oändlig
  frustration om turerna i bolagets försök att få bygga kraftvärmeverket i
  Örtofta. Han sade att Lunds Energi själva dock hade gjort ett misstag, när de
  av en tillståndsmyndighet blev tillfrågade om att ta fram fler förslag till
  placering av kraftverket. De hade svarat med att leverera fler
  placeringsförslag, och ångrade sedan att de helt enkelt inte hade svarat att
  Örtofta var den enda tänkbara placeringen. Vi får se hur det går med bygget,
  men klart är i alla fall att det behövs politiskt stöd för att få Lunds Energi
  på fötter. Jan Samuelsson är alltså VD, och bör kunna sitta kvar, men med en ny
  ordförande skulle bolaget kunna komma ur sin desperation och få den nystart det
  så väl behöver.

  Tillståndsprocessen för Örtoftaverket

  Tillståndsprocessen för Örtoftaverket

   

  Varför tar miljöprövningar så lång tid? Naturligtvis behövs
  de göras, men går det inte att snabba på? Vi ska inte glömma att det Svenskt
  Näringsliv som gjorde detta arrangemang, och bara några dagar tidigare hade
  dess vd, Urban Bäckström, uppmanat borgarna att samarbeta med Miljöpartiet för
  stabila majoriteter. Kanske ska vi tolka detta som att Urban Bäckström tror att
  med mer Miljöpartiinflytande över lagstiftningen blir det lättare för
  företagen? Svenskt Näringslivs visdom är outgrundlig.

   

  Men perspektiven under politikerveckan sträckte sig förstås
  långt utanför det Lundakommunala. När Erik Almqvist höll torgmöte var det
  orättvisorna på arbetsmarknaden som stod i fokus. En av de många orättvisor den
  borgerliga regeringen har infört är de så kallade ”instegsjobben”. Detta system
  innebär att den jobbsökande personens etniska tillhörighet fastställs, och
  skulle den vara icke-svensk premieras detta genom att arbetsgivaren kan få
  sjuttiofem procent av lönekostnaden betalt av staten. Så rasistisk är den
  svenska regeringen. Erik var som vanligt suveränt pedagogisk, och både Visbybor
  och turister stannade till för att lyssna.

  Nära själva parken Almedalen var partiets infotält
  uppställt. Här träffades aktiva från olika delar av landet och delade på arbetet/nöjet
  att tala med medborgare som ville veta mer om partiet och dess politik. Många
  av de som bemannade tältet var aktiva i SDU, även från Lund.

  Hans-Olof Andersson

  Hans-Olof Andersson ringer ett telefonsamtal i en paus mellan evenemang

   

  Den sista dagen, söndagen, var det dags för partiordförandens tal på scenen i Almedalen. Framför scenen hade cirka 500 aktiva och sympatisörer samlats och Jimmie Åkesson höll ett anförande där han började med att småleende poängtera att han inte tänkte göra som Fredrik Reinfeldt gjort tidigare i veckan, blanda in varelser från andra planeter. Publiken skrattade. Sedan redogjorde Jimmie Åkesson systematiskt för varför borgarnas regering misslyckats. Ett exempel var den katastrofala uppgörelse borgarna gjort med miljöpartiet rörande invandringspolitiken. Det är ju i praktiken så, att de andra partiernas ”politiska autism” (oförmåga att prata med andra politiker) gjort att Sveriges regering har avsagt sig möjligheten att verkligen regera landet. Borgarna har valt att förlora ett stort antal omröstningar i riksdagen på grund av denna oförmåga att förhandla med Sverigedemokraterna.

  Jimmie Åkesson tog också upp att kriminalpolitiken ska bli
  ett tydligt fokusområde de närmaste åren. Sverigedemokraterna är det enda parti
  som kraftigt vill skärpa straffen för återfallsförbrytare.

  Det var nöjda aktiva från SD Lund som på söndagskvällen tog
  färjan tillbaka till fastlandet, för vidare bilförd hemåt. Nästa år talar
  Sverigedemokraternas ordförande som första talare på Almedalsscenen, den första
  av de åtta dagar (eftersom det finns åtta riksdagspartier) som Almedalsveckan varar.
  Man kör enligt ett rullande schema, så att varje partis dag förskjuts en dag
  för varje år. Det är som det står i bibeln: den siste skall bliva den förste.

  Jimmie Åkesson talar från Almedalsscenen

  Jimmie Åkesson talar från Almedalsscenen

 • SD Lund i Almedalen

  Av hansolof.andersson den 4 juli, 2011
  0

  Den tredje till den tionde juli pågår politikerveckan i Visby. Ett stort antal av våra politiker från Lund kommer att delta, bland andra våra tre riksdagsmän Erik Almqvist, Mattias Karlsson, och Kent Ekeroth, och två av våra kommunfullmäktigeledamöter, Hans-Olof Andersson och Ted Ekeroth. Hans-Olof Andersson är dessutom ledamot i både Regionfullmäktige och i Region Skånes kulturnämnd så vi har verkligen politisk bredd.

  Varför åker vi då till Almedalen? Jo, politikerveckan, med dess cirka 1400 evenemang, erbjuder verkligen chanser att debattera, påverka genom dialog, och helt enkelt lära sig mer. Många av seminarierna handlar om kommunpolitik, och ger möjligheter för politiker från olika delar av landet att tala till exempel om kommunala bolag, infrastruktur, med mera.  Söndagen den tionde juli är det Sverigedemokraternas dag, och då talar Jimmie Åkesson med flera på den stora scenen i själva parken Almedalen.

  Lunds kommunstyrelse är också på plats. Egentligen fanns det inga pengar för det, men på ett kommunfullmäktige i våras drev de andra politikerna igenom att 300 000 skulle tas från parkunderhållet. Nu får vi hoppas att den trevliga miljön i Visby får den ”politiska autismen” (oförmåga att kommunicera och förhandla) släpper så kommunstyrelsens ledamöter kommer igång och diskuterar till exempel viktiga lundafrågor med våra politiker.

  En rapport om Almedalsveckan, med många foton,  kommer här när veckan närmar sig sitt slut.

   

   

   

 • Nu är omvalet igång, även i Lund!

  Av hansolof.andersson den 8 maj, 2011
  0

  Nu är omvalet för Västra Götalandsregionen igång, förtidsröstningen har börjat. Valdagen är den 15 maj. Det handlar alltså om att ett av landstingsvalen  inte gick rätt till den 19 september förra året. De som får rösta är de som är folkbokförda i Västergötland, Bohuslän, och Dalsland, de landskap som ingår i Västra Götalandsregionen.

  I Lund finns det många studenter som är folkbokförda någon annanstans, därför anordnas förtidsröstning som äger rum på Stadsbiblioteket. Sverigedemokraterna ställer upp med fem valsedlar, en för varje valkrets i området. Våra valsedlar finns på plats på biblioteket. Vi aktiva inom SD Lund är också där regelbundet och kontrollerar att de står där de ska.

  I valet den 19 september blev Sverigedemokraterna vågmästare mellan de så kallade blocken i Västra Götalandsregionen. Det bildades en så kallad blocköverskridande allians, men bland annat borgare och mijöpartiet. Det är viktigt att Sverigedemokraterna stärker sin position ytterligare i detta omval. Regionens största ansvarsområde är sjukvården, och i Västra Götaland är det som i de flesta landsting: De ”gamla” partiernas politiker gör allt för att föra över pengar från vården till genomförande av mångkultur, diverse kulturradikala genusprojekt och liknande. Långsamt bryts den offentliga sektorn och dess verksamhet ned.

  Observera att du inte kan förtidsrösta i Lund på själva valdagen, den 15 maj. Sista dag att rösta är den 14 maj. Du kan rösta på biblioteket på dessa tider:

  torsdag 5 maj:   10-19

  fredag 6 maj: 10-18

  lördag 7 maj: 10-15

  måndag 9 maj:  10-19

  tisdag 10 maj: 10-19

  onsdag 11 maj: 10-19

  torsdag 12 maj: 10-19

  fredag 13 maj: 10-18

  lördag 14 maj: 10-15

 • Motion om ny konstgräsplan i Veberöd

  Av hansolof.andersson den 2 maj, 2011
  0

  Denna motion lämnades in den 28 april 2011 och väntar på behandling i kommunfullmäktige.

  Allt eftersom Lunds kommun växer, anläggs det nya idrottsanläggningar, och äldre sådana rustas upp.  Ett av de större projekten under senare år har varit Arenan på Klostergården. Men det är inte bara i Lunds tätort det går framåt: Även i byarna, till exempel Dalby, byggs det nytt. Förhoppningsvis anläggs snart ett nytt inomhusbad i den östra delen av kommunen.

   Men det är en ort som hela tiden har halkat efter i denna process. Det är Veberöd, där kommunen inte har gjort några större investeringar i idrottsanläggningar under lång tid. Det görs naturligtvis frivilliga insatser, men de kommunala investeringarna ligger efter.

  Det kanske mest uppenbara behovet sedan flera år är att anlägga en konstgräsplan för fotboll. Alla berörda är överens om att den vid Svaleboskolan befintliga grusplanen vore perfekt att belägga med konstgräs. Även Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig positivt till detta, men signalerar att det ligger flera år framåt i tiden.

  Men detta bör inte dröja längre. Veberödsborna har väntat länge nog på sin nya konstgräsplan. I Lunds tätort finns redan flera konstgräsplaner, och den nya anläggning som är planerad att anläggas på Linero 2012 är inte lika brådskande som att anlägga en motsvarande i Veberöd. En omprioritering bör ske så att de två projekten byter plats planeringsmässigt.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att anläggandet av konstgräsplan på Linero skjuts upp till år 2014, och att anläggandet av konstgräsplan i Veberöd genomförs år 2012.

  __________________________                    ___________________________

  Hans-Olof Andersson                                   Ted Ekeroth

  ___________________________

  Bo Kjellberg