Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 68

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Utbildningsdag för SD Lund

  Av hansolof.andersson den 15 februari, 2011
  0

  Utbildning Lund feb 2011

  Lördagen den 5 februari var det utbildningsdag för Sverigedemokraterna i Lund. Flera av våra medlemmar är i Stockholm det mesta av tiden, vi har ju tre riksdagsmän (Erik Almqvist, Mattias Karlsson, och Kent Ekeroth) men den lokala kraften är ändå ganska god! Tio av våra mest aktiva samlades denna dag och fördjupade sig i politisk opinionsbildning, kommunpolitik, med mera. Det visades film från bland annat politikerveckan i Almedalen, en plats där det ges rika tillfällen att bedriva opinionsbildning i offentligheten. Utbildningsledare var Hans-Olof Andersson. Alla deltagare fick engagera sig genom att prova att debattera mot fiktiva motståndarpolitiker som med nyttjande av någorlunda teatertalang spelades av Hans-Olof Andersson. Den fiktiva moderaten ”Rutger Köttberg” lockade till många skratt, liksom hans lika fiktive socialdemokratiska kollega ”Rune Jönsson”, en karaktär som delar den förres något förstorade självbild, men med en sociolektiskt sett något annorlunda floskelvokabulär. På mötet studerade man också verkliga motståndarpolitiker, genom att titta på de filmer som finns från Lunds kommunfullmäktige. Hans-Olof Andersson betonade att långa politiska sammanträden (kommunfullmäktige kan vara upp till två dagar) blir intressanta genom att man som deltagare eller betraktare har, eller utvecklar, ett djupgående människointresse.

  Fler utbildningsdagar med SD Lund kommer. Blir du medlem i SD Lund blir du kallad till dessa, och det är helt gratis.

  Hans-Olof Andersson utbildar

 • Helt plötsligt tycker en massa politiker att vi ska byta namn på Lund

  Av hansolof.andersson den 3 februari, 2011
  0

  Stadsbild Lund

  Det kom ett medborgarförslag i höstas, och nu har det kommit fram till behandling. Förslaget innebär att Lund inte längre ska vara en kommun. Det ska vara en stad. Vänta nu, kanske ni säger: Lund är väl båda redan nu, det finns en stad som heter Lund, som slutar där stadsbebyggelsen slutar; och så finns det en kommun som heter Lund, som är ett ganska stort landområde som sträcker sig hela vägen från Kävlingeån till skogarna i Häckeberga. Ganska praktiskt med två olika begrepp för två olika saker, självklart.

  Men många av politikerna från de ”gamla” partierna tycker inte det. De tycker att kommunen ska kalla sig stad. Det innebär inte att densamma upphör att vara kommun (kommunen går förstås inte att avskaffa), utan att vi…bara ska säga något annat.

  Normalt ska medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige först. Om förslaget inte berör en väldigt liten fråga så ska det enligt lagen tas upp i kommunfullmäktige. Men av någon anledning har Kommunstyrelsen fått för sig att de har rätt att besluta i detta medborgarförslag. Problemet är bara, att där är bara sju av fullmäktiges nio partier med. Ingen, inga andra politiker, ingen press, släpps in för att lyssna på diskussionerna.

  Igår, onsdag, hade de möte och ärendet togs upp. Moderaterna och vänsterpartiet har i en av de lokala tidningarna sagt att de tycker det är ett bra förslag, socialdemokraterna, Kristdemokraterna, och Centern är emot det. Folkpartiet och Miljöpartiet är oklara. Tidningen har inte kontaktat Sverigedemokraterna. Som väl var sansade Kommunstyrelsen sig, och återremitterade ärendet. Men ett avslag hade varit bättre.

  Varför ska kommunen byta namn till stad? Några rationella argument finns inte. Det rör sig förmodligen om någon slags associationstänkande, att politiker känner sig osäkra på sin identitet, och desperat försöker fly från realiteter för att istället ägna sig åt ett mixtrande med etiketter. Det är som folk som desperat byter efternamn, och ska heta något de upppfattar som ”fint”,  för att de tror att det förändrar dem. Känner sig politikerna inte urbana nog, så att de måste skriva ordet ”stad” i ansiktet på sig själv och andra?

  Tänk er själva hur knasigt det skulle bli. Låt oss tänka oss ett företag, till exempel, som har sin verksamhet i Veberöd. Ska de alltså skriva och säga att de har sin verksamhet ”iVeberöd, i ”Lunds stad”? Bara för att det inte heter ”Lunds kommun” länge?

  Gör nu så här:

  1. Lyft upp medborgarförslaget till Kommunfullmäktige, där det hör hemma.

  2. Rösta nej.

 • Motion angående stopp för kött från halal- och koscher-slaktade djur inom kommunens verksamheter

  Av hansolof.andersson den 2 februari, 2011
  0

  Motion inlämnad 10 januari 2011, väntar på behandling i fullmäktige:


  Djurskyddslagen (SFS 1988:534) har följande att säga om slakt av djur:

  13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande.

  14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.
  Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:362).

  Detta innebär att den slaktmetod som koranen föreskriver, så kallad halal-slakt, inte tillåts i Sverige. Halalslakt är komplicerat, men det rör sig om det som på svenska heter skäktning, alltså att djuret får ett snitt i halsen och sedan dör genom att det förblöder.  Den judiska koscherslakten är även den en form av skäktning.

  I modern tid accepterar många muslimer djuret som halalslaktat även om det får en bedövning i samband med snittet, men även med den tolkningen är djurets lidande större än nödvändigt, till exempel jämfört med slakt med bultpistol.

  I en rapport, ”Slakt av obedövade djur”  (Rapport 1992:37) skriver Jordbruksverket utförligt om de etiska aspekterna på både halal- och koscherslakt. Man skriver bland annat:

  Bedövning utförd omedelbart efter det halsens mjukdelar genomskurits skulle visserligen ge befrielse från ångest och annat lidande som kan uppkomma under själva avblodningen. I djurskyddslagen föreskrivs dock utöver vad som ovan angivits att när djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande. Den emotionella stress och ångest som djuren sannolikt erfar under den för skäktning nödvändiga infängslingen och fixeringen av huvudet, samt under själva snittet, strider mot denna bestämmelse.

  Halal- och koscherslakt är alltså förbjudet i Sverige, men inte import av kött från djur slaktade i länder där dessa slaktformer är tillåtna. Den sorts kött som syns alltmer i butikerna är det halaslaktade, det finns för närvarande inte ens bestämmelser om att detta ska framgå på förpackningen.

  För oss Sverigedemokrater är det självklart att Lunds kommun inte ska köpa in eller servera kött från halal- eller koscherslaktade djur. Vi yrkar därför :

  att Lunds kommun inte skall köpa, eller i sina verksamheter servera, kött från halalslaktade djur, och inte från koscherslaktade djur.

  Lund 2011-01-10

  __________________________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige

  ___________________________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige

 • Motion angående införande av insynsplatser i styrelser och nämnder

  Av hansolof.andersson den 2 februari, 2011
  0

  Motion inlämnad 10 januari 2011, väntar på behandling i fullmäktige:


  Ur demokratisk synpunkt i allmänhet, och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men ej de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder.

  Detta kan leda till att de partier som ej haft insyn istället blir tvungna att, genom långa debatter och många interpellationer i fullmäktige, försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten. Det finns naturligtvis en risk att detta inte kommer att fungera, och resultatet blir då en ofullständig informationsbild för de partier som ej är representerade, när dessa sedan skall ta ställning i kommunfullmäktige.

  Därför innebär insynsplatser, i en kommun som Lund med sina engagerade och ambitiösa politiker, säkerligen både en effektivisering och besparing, jämfört med nuvarande system.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie-

  eller ersättarplats i kommunstyrelsen och nämnder skall ha rätt till en insynsplats

  i dessa.

  att insynsplatserna ska vara utan yttranderätt.

  att insynsplatserna ej skall vara arvoderade.

  Lund 2011- 01-10

  _________________

  Hans-Olof Andersson, ledamot kommunfullmäktige

  ________________

  Bo Kjellberg, ledamot kommunfullmäktige

 • Den nya KF-gruppen har dragit igång

  Av hansolof.andersson den 19 januari, 2011
  0
  KF-gruppen Lund framför universitetshuset
  Den nya KF-gruppen. Från vänster: Bengt Malmberg, Ted Ekeroth, Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg

  Här följer en artikel om lite av det som har hänt i kommunpolitiken sedan den nya kommunfullmäktigegruppen tillträdde den första november. Vi har alltså nu tre ledamöter: Hans-Olof Andersson (gruppledare), Bo Kjellberg, och Ted Ekeroth. Vi gick i valet fram med 64 procent, och var det parti som procentuellt ökade mest.

  Ni kanske har läst i tidningarna  att borgarna fortfarande har majoritet (33 av 65 mandat) och det är sant, men bara i den utsträckning som det borgerliga blocket faktiskt existerar: I de flesta frågor och omröstningar är det inte de tre ”blocken” mot varandra. Centern, till exempel, röstade inte med de andra borgarna i en skolfråga på KF den 16 december. Och när det var budget-KF den 25 november hade socialdemokraterna och vänsterpartiet sina egna budgetar! Sanningen om Lunds KF är att det ständigt är skiftande majoriteter, beroende på vilken fråga som hanteras. Ibland splittras till och med partierna internt i omröstningar!

  Nej, den lokala pressen är ganska märkliga när det gäller att rapportera om lokalpolitiken. Den 25 november var det alltså budget-KF, och när Lokaltidningen skulle skriva om den kommunala ekonomin blev det väldigt konstigt: Man skrev: ”Prognosen för 2010 ligger just nu på plus cirka 140 miljoner kronor, pengar som kommunen måste spendera under årets sista månader, eftersom det är förbjudet att för en kommun att föra över ett överskott från ett år till nästa”

  Naturligtvis måste kommunen inte ut och chockspendera de sista månaderna på året, om prognosen ser bra ut!  Det förstår nog alla om de tänker efter. Det som Lokaltidningen inte vet är att den kommunala ekonomin inte bara består av intäkter och utgifter, utan också av kapital och skulder. När det blir ett positivt resultat för en kommun, så tillförs de pengarna helt enkelt kommunens kapital.

  Vad var det då som hände på budgetmötet? Vi Sverigedemokrater lade fram vår egen budget. Du hittar den i kategorin ”Våra budgetar Lunds kommun”. Borgarna var oeniga i mycket, men hade något så när lappat ihop alla de olika åsikterna till en budget. Vänstersidan var mer splittrad. Här är huvuddragen i de olika budgetarna, så ni kan jämföra:

  Socialdemokraterna: Deras budget innehöll en hel del spenderande, och det var en budget som gav ett hyggligt slutresultat. Men den hade en stor svaghet: För att ha råd med vad de ville göra, skulle de behöva höja skatten 40 öre.

  Borgarna: Deras budget gick inte ihop alls. De ville spendera en hel del, men inte höja skatten. Helt ansvarlöst!

  Sverigedemokraternas budget: Vi omfördelade en hel del pengar, bland annat ville vi ta bort det fortsatta spenderandet på Kulturhuvudstadesåret, (utgifterna fortsätter att stömma ut, fast Lund inte fick projektet) vi ville också avskaffa modersmålsundervisningen i skolan, som forskning och erfarenhet visar gör mer skada än nytta för barnen. Vi ville, om än bara lite, ge mer pengar till äldreomsorgen. Och framför allt: vi ville att Lunds kommun ska sluta ta emot flyktingar! Lunds kommun tar nu emot cirka 125 om året. Flyktingmottagning är ett synnerligen ineffektivt sätt att avhjälpa förtryck och orättvisor i världen, eftersom man för en bråkdel av de pengar som verksamheten kostar, kan hjälpa människor mycket effektivare på plats i världens krishärdar, till exempel i flyktingläger i Afrika. Hur mycket kostar då Lunds kommuns flyktingmottagning? Det borde väl vara självklart för kommunen att veta? Alla andra utgifter beräknas och kontrolleras noga, om det så bara är nytt tak på Skryllegården eller lite mer eller mindre mat till de gamla inom äldrevården. Svaret är: Ingen vet!

  Så är det, Lunds kommun har valt att inte kostnadsberäkna de sammanlagda ekonomiska effekterna av avtalet med Migrationsverket. Varför? Det måste helt enkelt vara så att de andra politikerna inte vill veta. Varför? Vi Sverigedemokrater vill veta, och kommer att fortsätta forska för att fastställa siffran. I denna budget beräknade vi den grundsumma som vi kunde vara säkra på, och sparade in den utgiften.

  Vi Sverigedemokrater var alltså det enda parti, som för 2011 presenterade en budget som både var fri från skattehöjning, och som klarade det kommunala balanskravet! Detta ger oss trovärdighet i det motionsarbete som nu pågår inom SD Lund.

  Men det borgerliga budgeten var alltså den som gick igenom.