Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Av hansolof.andersson den 22 november, 2017
  0

  Att elever ska kunna känna sig trygga i sin skolmiljö är inte bara en rättighet, utan är också viktigt ur…

  Publicerat av Sverigedemokraterna den 21 november 2017

 • Budgeten kanske kan hållas, men det betyder inte att ekonomin är välskött

  Av hansolof.andersson den 22 november, 2017
  0

  Igår den 21 november hade Sydsvenskan en artikel med rubriken ”Lunds kommun når budgeten – trots fortsatt höga flyktingkostnader”. Artikeln tar upp att den senaste prognosen från kommunens ekonomer indikerar att kommunen ser ut att kunna klara budgeten för 2017.

  Man tar, helt utan att försöka mörka sanningen, upp att de ersättningar kommunen får från staten för flyktingverksamheten långt ifrån täcker kostnaderna. Men ekonomin beräknas ändå gå ihop, genom att andra verksamheter får kosta mindre. Detta kallas ”effektiviseringar”, vilket ska betyda att man ökar produktiviteten. Kvaliteten på, eller omfattningen av verksamheter ska inte bli lidande när man effektiviserar, arbetet ska bara göras effektivare. Problemet är att det är svårt att avgöra hur mycket av de resultatförbättringarna som är effektiviseringar, och hur mycket som är förändringar som gör att något i verksamheten försämras.

  Så om man bara läser Sydsvenskans artikel, och det ekonomerna säger i den, kan man tro att allt är bra, ekonomin går ju ihop. Problemet är att det är en dålig värdemätare av kommunens verksamhet. Om inte kommunen hade haft de enorma kostnaderna för flyktingar, anhöriga till dessa, och för så kallade ensamkommande barn, så hade de pengarna kunnat användas exempelvis till skolorna, äldrevården, hjälpen till funktionshindrade, och mycket annat som det behövs pengar till.

  Hur mycket det mångkulturella projektet verkligen kostar är ingen som vet. De offentliga ekonomierna (stat, landsting, kommun) sitter ihop i ett komplicerat system av transfereringar, de är i praktiken kommunicerande kärl. Samma sak gäller naturligtvis även för våra privatekonomier: vi betalar skatt, och får varierande mängd tjänster i retur för detta. Det är ingen tvekan om att de sammanlagda kostnaderna för det mångkulturella projektet rör sig om hundratals miljarder per år. Det kan jämföras med Sveriges BNP, som år 2016 uppgick till 4405 miljarder (källa: ekonomifakta.se).

  Som humanitärt projekt är det mångkulturella projektet fullkomligt misslyckat, Sverige skulle kunna hjälpa många fler människor i världen genom att hjälpa till på plats när människor fördrivs och flyr på olika ställen. Glöm inte att vår regering tar pengar från biståndsbudgeten och lägger över på den enormt dyra flyktingmottagningen i Sverige. Enligt riksrevisionen kostar det till exempel mellan 3000 och 6000 kronor per dygn att ha ett så kallad ensamkommande barn på HVB.

  Vi kan berätta för er att egentligen är det så att den kommunala budgeten borde ha ett större överskottsmål än det man nu troligen kommer att nå: det är nämligen risk att en lågkonjunktur är på väg. Priserna på bostäder går ner mycket kraftigt nu, Det är trevligt för alla som vill köpa bostad, men inte lika roligt för de som tvingas sälja sin bostad till förlust. Det kan medföra att de extremt låga räntorna går upp, och ännu värre: att byggsektorn inte vill bygga lika mycket. Prisfall på fastigheter är tyvärr ett typiskt förebud på att tillväxten kan gå ner, och även att arbetslösheten kan gå upp.

  Lunds kommun har lånat väldigt mycket pengar till extremt låga räntor. Man har tecknat försäkringar mot höjda räntor, men dessa skyddar inte mot vad som helst: blir det räntehöjningar kommer de på lång sikt att slå hårt mot den kommunala ekonomin.

  Vi Sverigedemokrater vill inte vara pessimistiska, utan bara påpeka att en god skötsel av en kommunal ekonomi måste vara grundad på riktiga prioriteringar. Kommunal ekonomi måste ha ett perspektiv på flera årtionden framåt. Eftersom det inte går att budgetera varje år så långt framåt (osäkerhetsfaktorerna är för många), så måste sundheten i ekonomin säkras genom att de styrande har en bra ideologisk grund för vad de vill med samhället. Det är här det brister hos de andra partierna,för de har i grund och botten ingen aning om vem som är deras uppdragsgivare, och vem de arbetar för. Det brister i lojalitet mot de egna medborgarna och de egna skattebetalarna.

 • Oscar Sjöstedt: ”Vi har alltid rätt, men är 4-5 år för tidiga”

  Av hansolof.andersson den 11 november, 2017
  0

  Oscar Sjöstedt talade om ekonomi i Lund 9 november 2017. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  Torsdagen den 9 november hade SD Lund besök av Oscar Sjöstedt, riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Oscar Sjöstedt gör ett enormt arbete med att försöka vrida Sveriges ekonomi i rätt riktning, och denna kväll berättade han hur Sverigedemokraterna i riksdagen bit för bit lyckas med att påverka, även om de andra partierna är oerhört dåliga på att föra dialog och förhandla.

  Han började med att tala om äldrefattigdomen. Han tar upp att den borgerliga regeringen sänkte skatten på arbete genom jobbskatteavdragen, men inte sänkte skatten för pensionärer. Garantipensionen är idag 7952 i månaden. Sedan är det skatt på det. SD vill höja garantipensionen med 1000 kronor.

  Oscar Sjöstedt gick igenom SD:s budget.

  Sedan går han igenom reformer SD vill genomföra, bland annat sänkt inkomst skatt för låg-och medelinkomsttagare, bättre villkor för pensionärer, stärkt försvar, och fler poliser:

  ”Vi har alltid rätt, men vi är alltid 4-5 år för tidiga. Det är jättejobbigt att vara Sverigedemokrat. Ett exempel är att vi var först med att föreslå fler poliser. Nu plötsligt förstår de andra partierna det”

  När det gäller invandringspolitiken finns det mycket pengar att spara inom det området. Kostnaderna är enorma, och de andra politikerna och gammelmedia gör sitt bästa för att ljuga och förleda. En viktig sak Sverige kan göra är att insistera på att asylsökande ska provas i det första säkra land de kommit till, och inte kunna röra sig vidare genom Europa och prova att söka asyl lite här och var:

  ”Vi ska inte ta emot asylsökande från Danmark eller Finland, för det är inte krig i Danmark eller Finland!”

  Helene Thorhaug och Stefan Borg var två av besökarna denna kväll

  Oscar Sjöstedt tog upp att arbetsförmedlingen behöver reformeras. I Australien avskaffade man sin motsvarighet till arbetsförmedlingen och ersatte den med ett system där fler aktörer, bland annat privata, arbetar på provisionsbasis. De får provision efter hur många klienter de lyckas sätta i arbete, och hur snabbt.

  Oscar Sjöstedt berättade sedan om när han var i debatt i aktuellt mot Civilminister Ardalan Shekarabi. Shekarabi ville ha bättre villkor för utstationerad arbetskraft. Sjöstedt påpekade att utstationerad arbetskraft inte ska ha bättre villkor en inhemsk arbetskraft. Socialdemokraternas förslag föll i kammaren, då gjorde de om sitt förslag i tydlig riktning mot SD:s förslag och det lades då och gick igenom. ”Så är det ofta, S och Mp vägrar ha dialog”

  Denna kväll fick de cirka 40 åhörarna lära sig mer om ekonomi, och blev återigen påminda om att SD redan nu är med och påverkar i riksdagen, genom att inget av de så kallade blocken har majoritet.

  Detta är ett citat från en arbetsgivare, det visar på hur enorm den bidragsfinansierade delen av arbetslivet har blivit.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2017-11-01

  Av hansolof.andersson den 2 november, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2017-11-01. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

  (ärendena kan i det färdiga protokollet få en annan numrering, nedan är numreringen i kallelsen)

   

  Ärende 16. ”Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2018, (KF) Dnr KS 2017/0883”

  Vi yrkade enligt tjänstemannaförslaget, och var det enda parti som gjorde det. Det beslut som gick igenom innebar att biblioteket fortsatt måste hyra ut atriumgården, trots att biblioteket har kommit fram till att det inte fungerar att fortsätta med detta. När det gäller avskaffandet av reservationsavgiften så röstade vi bifall till det, och det gick ju igenom.

   

  Ärende 18, ”Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll Dnr KS 2016/0962”

  Här hade kommunstyrelsen en infekterad diskussion. När ärendet togs upp i KS i maj, yrkade vi på det som kallats alternativ 2, ”från finrum till vardagsrum”. Det som vann på det mötet var alternativ 2, men med tillägg att det ändå skulle vara möjligt att förverkliga alternativ 3, det dyraste alternativt.

  Vi ser nu hur kostnaderna för detta projekt riskerar att rusa iväg, med det otydliga uppdrag som gavs förra gången. För att inte kostnaderna ska skena iväg vore det bästa att besluta att renovera enligt alternativ 1.

   

  Ärende 23, ”Socialnämndens beslut om möjligheten till fortsatt samverkan med ideell sektor kring utsatta EU-medborgare, (KF) Dnr KS 2017/0780”

  Sverigedemokraterna yrkar att KF föreslås besluta:

   Att socialnämnden inte ges fortsatt uppdrag, och socialnämndens ekonomiska ram minskas med 700 tkr för år 2018 och framöver.

   Vi yrkade enligt ovan, men det gick inte igenom. Alla de andra partierna yrkade dock för att denna verksamhet ska fortsätta, med eller utan avgift för tiggarna. I de voteringarna avstod vi, för att markera att vi står fast vid vårt eget yrkande, att det inte ska ges några pengar alls till denna verksamhet.

   

   Ärende 25. ”Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, Lunds

  kommun (Stångby Öster II) – Samråd. Dnr KS 2017/0831”

  Sverigedemokraterna yrkade:

   att kommunstyrelsen, förutom kommunkontorets synpunkter, även överlämnar följande synpunkt till byggnadsnämnden:

   I det liggande förslaget föreslås att bebyggelsen vid torget och intill järnvägen ska kunna vara upp till fyra våningar hög. Det bör istället vara möjligt att bebygga dessa kvarter betydligt högre, med ett eller flera punkthus med upp till tolv våningar. På så sätt kan fler bostäder byggas på samma yta, och marken utnyttjas bättre.

   Detta yrkande gick tyvärr inte igenom.

 • Folkparksbyggnaden, Lunds kommuns mest vanskötta fastighet

  Av hansolof.andersson den 26 oktober, 2017
  0

  Rutten virke på Folkparksbyggnaden i Lund.

  På kommunfullmäktige torsdag 26 oktober kommer vår motion om rivning av folkparksbyggnaden upp. Vi lämnade in den 2016, och nu har den vandrat genom förvaltningar och nämnder som fått yttra sig. Det centrala i vår motion är att nu har förfallet av denna byggnad gått så långt  att det endast återstår att riva byggnaden. Byggnaden är precis intill Papegojlyckans äldreboende, så platsen är perfekt att bygga seniorlägenheter på. Vi är i motionen noga med att seniorlägenheterna ska ta upp lika stor markyta som folkparksbyggnaden gör nu, så att parken förblir lika stor. Det kommer att bli ett fantastiskt läge för de äldre som får glädjen att flytta in, förhoppningsvis inom några år.

  Ni kanske undrar, är det inte bättre att renovera byggnaden? Då måste man först ställa frågan, varför har byggnaden fått stå i stort sett oanvänd sedan den byggdes 1976? Det har varit fritidsklubb i en del av den under en del år, och ibland har den stora lokalen hyrts ut, just nu har Teater Sagohuset en tillfällig utställning. Men på det stora hela har byggnaden stått oanvänd i 40 år. Det ursprungliga syftet, att vara en lokal för sällskapsdans, blev det inte mycket av.

  Folkparksbyggnaden står i förfall sedan länge.

  Ända sedan vi kom in i fullmäktige 2006 har politikerna pratat om hur man ska kunna hitta en annan funktion för byggnaden, som ska kunna täcka kostnaderna. Men inget av partierna, inklusive vi i SD, har kommit upp med någon bra lösning. Så detta är verkligen ett kollektivt ansvar för alla politiker.

  Det talades för något år sedan om att man skulle försöka göra kulturhus av byggnaden, men det drogs sedan tillbaka, även vänstersidan insåg att det skulle bli för dyrt, och det gick inte att få fram några kulturaktörer som byggnaden passade för.

  Stuprör på Folkparksbyggnaden i Lund

  Nu har det gått så långt att det bästa är att riva byggnaden, och göra något annat på platsen. En eller flera  byggnader med seniorlägenheter är som vi ser det den perfekta användningen av ytan. Det är så man själv skulle vilja bo när man blir gammal: i egen lägenhet i ett lugnt och grönt område, med faciliteter och mötesplats för äldre precis intill , i Papegojlyckan.

  Alternativet är det de andra partierna verkar vilja, att fortsätta träta om en förfallande byggnad i all oändlighet. Det har sagts att byggnaden har en del arkitektoniska värden, men varför har då byggnaden inte skötts? Lund verkar ibland vara staden där alla är oändligt rädda för att fatta beslut. Priset betalar du som skattebetalare, år efter år efter år.

  Folkparksbyggnaden ar nu förfallit så långt att det enda som återstår är att riva.

   

  Ännu mer skadat trävirke.