Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Jimmie Åkesson kommer till Lund under EU-valkampanjen.

  Av hansolof.andersson den 14 april, 2019
  0

  Jimmie Åkesson i Helsingborg under EU-valkampanjen 2014. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Den 26 maj är det EU-val. Det kommer att vara valtorg på Stortorget under de tre veckorna innan. Vi i SD Lund kommer att vara med så mycket vi kan. Vi kommer även att få draghjälp av vår partiledare Jimmie Åkesson. Fredagen den 17 maj kommer han och pratar med Lundaborna på Stortorget, mellan 13.00 och 13.30. Välkommen till vårt valtält då!

  För er som går på Spyken så kommer nummer fyra på vår valsedel, Johan Nissinnen, dit och debatterar den 9 maj. När det gäller partiets EU-politik så häng med här och på partiets övriga plattformar för att få veta mer.

 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg angående inbjudan till ”kunskapsdag” om IS-återvändare.

  Av hansolof.andersson den 10 april, 2019
  0

  Interpellationen nedan kommer upp på kommunfullmäktige 25 april, cirka 20.00:

   

  Lund 2019-04-10

  Den 9 april publicerade SVT nyheter en artikel som kan läsas på följande länk:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapos-lista-har-ar-41-kommuner-som-kan-tvingas-hantera-is-atervandare

  I artikeln står det att Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) har bjudit in 41 av landets kommuner till en ”kunskapsdag” om IS-återvändare. Listan, i vilken Lund finns uppräknad, bygger enligt SVT på uppgifter från Säpo. I artikeln bekräftar Säpos presschef Karl Melin att man har delat sin information, rörande till vilka kommuner IS-återvändare kan komma, även med Polismyndigheten. Han säger: ”Syftet med det här är att skapa förutsättningar för att polisen och kommunerna ska kunna hantera individer som är eller har varit i konfliktområdena och eventuellt återvänder till Sverige”.

  Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg lyder:

  1. 1. Hur ser du på hur Lunds kommun bör medverka i ”kunskapsdagen” om IS-återvändare som Centrum mot våldsbejakande extremism arrangerar, och hur ska kunskapen från denna nå ut i den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen?

   

  1. 2. Vilken information har inkommit till kommunen som konkret visar varför Lund är med på listan, och vad vet vi i nuläget om vad kommunen behöver göra för att hantera detta faktum?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

 • Personrånen fortsätter

  Av hansolof.andersson den 8 april, 2019
  0

  Personrånen i Lund fortsätter. Natten mellan söndag och måndag blev en 21-årig kvinna rånad och slagen på Svartbrödersgatan. Förövarna var två tonårsflickor. I fredags förra veckan var det ett rånförsök utanför Lunds nation, offret vägrade ge rånarna något, och blev då slagen. När det gäller rånen i stadsparken som vi tidigare skrivit om, så har nu en 19-årig man häktats misstänkt för rånen.

  Detta är en utveckling som vi i SD länge har varnat för. Malmö, Helsingborg, med flera städer har haft det så här länge. Men det finns en oerhörd förmåga att blunda och förneka i Sverige, och så finns det ju de partier vars politik har skapat problemen, och de vill ju verkligen inte att människor ska börja fundera över hur det blivit så här.

  Det har ju också rapporterats om den rättegång som pågår i tingsrätten, mot en 19-åring som på nyårsnatten försökte köra  ihjäl tio personer i Lunds centrum under cirka 30 minuter. Han har i förhör sagt att han ”ville bli martyr”. Man bara häpnar.

 • Staffanstorps kommun väljer att bygga nära Lund.

  Av hansolof.andersson den 6 april, 2019
  0

  Höje å. Foto: Hans-Olof Andersson

  Ni kanske har läst om diskussionen hur det ska byggas vid Höje å, nära där stambanan går över ån. Det hela kompliceras av att gränsen mellan Lund och Staffanstorp går i ån, eller nära ån.
  Staffanstorps kommun frågade för några år sedan Länsstyrelsen var det är lämpligt att bygga, och fick till svar att detta område var bra. Det kommer att vara nära den kommande stationen vid Klostergården (invigs 2024), och även nära de många arbetsplatserna i Lund.
  Så nu har det tagits fram ett samarbetsavtal mellan kommunerna, så att infrastrukturen (cykelbanor, avlopp, med mera) ska kunna samplaneras.

  En del av partierna i KS var emot detta avtal, vilket verkar bero på att de inte klarar av att tala med Staffanstorps ledning, som ju är M och SD i samarbete. Vi röstade för, självklart ska alla kommuner samarbeta för medborgarnas bästa. Det ska också sägas att det inte kommer att byggas ända fram till ån, för det går inte, ån svämmar ju över ibland. Det kommer att vara fortsatt grönt nära ån, och så bygger man på åkrarna söder om ån. Eftersom hela Staffanstorps utanför redan bebyggt område består av åkrar, så är det åkrar de bygger på. Efterfrågan på bostäder är enorm i sydvästskåne, så alla kommuner letar efter bra ställen att bygga.

  Norr om ån (i Lunds kommun) ligger ju ett industriområde och reningsverket på västra sidan järnvägen. På lång sikt är tanken att bygga en ny stadsdel här. Det finns tankar på att lägga ner reningsverket och istället bygga en avloppspipeline till reningsverket i malmö.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2019-04-03

  Av hansolof.andersson den 3 april, 2019
  0

  Knutssalen i Rådhuset där kommunstyrelsen numera sammanträder.

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-04-03. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 10. Förstudie – Järnväg i tunnel genom Lund Dnr KS 2019/0174

  Vi yrkade avslag, det gjordes även av vänsterpartiet. Detta projekt har alltså uppstått i konsekvens med att FNL hade tågtunnel på sina valplakat. Problemet är att kommunen inte har någon järnväg, det är statens järnväg. Trafikverket har inget behov av tunnel, och de håller nu på att bygga fyra spår Malmö-Lund, och har redan börjat planeringen av fyra spår Lund-Hässleholm, ett projekt som är i nivå med Öresundsförbindelsen när det gäller kostnad, komplexitet i planeringen med mera. Det blir ingen tunnel under Lund.

  Men nu vill Kvintetten ändå lägga 5 miljoner på att försöka utreda tunnel. Det står i projektplanen att ”ambitionen är projektet skall ske i dialog med Trafikverket”. Man har alltså inte Trafikverket med på tåget alls! En sån här utredning har bara något värde om de som har kompetens i frågan, och dessutom äger järnvägen, är med. Den här utredningen är bara spel för gallerierna, potemkinkulisser för att ge sken av försöka genomföra att ohållbart vallöfte.

   

  Ärende 12. Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i Brunnshög Dnr KS 2019/0092

  Dessa 24 studentrum ska alltså upplåtas till personer om fått uppehållstillstånd av asylskäl. Det har påståtts, bland annat på kommunstyrelsens möte, att detta upplåtande inte konkurrerar med tillgången till bostäder för andra personer. Resonemanget håller inte, kapaciteten i byggsektorn är inte hur stor som helst. Bristen på studentbostäder är stor, och detta beslut kan innebära att studenter trängs ut av konkurrensen från kommunen i jakten på bostäder.

   

   Ärende 15. Förslag till fortsatt särprofilering av Högevall Dnr KS 2018/0634

  Vi hade ett eget yrkande som tyvärr inte bifölls:

  Sverigedemokraterna yrkar

  att ansökan om särprofilering beviljas på så sätt att Högevallsbadet profileras enligt det framtagna alternativ A.

  Alternativ A är i princip i enlighet med den vanliga kommunikationsmallen för verksamheter i kommunen, och vattenvirvel är med i en variant utan färg.

   

  Ärende 18. Samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet Dnr KS 2019/0214

  Vi yrkade avslag. Avtalet i sig är diffust, men det finns en bilaga där redan pågående samarbete räknas upp. Vi har frågat vad som kan göras med detta avtal som inte går att göra annars, men inte fått svar på det. Avtalet riskerar att bli begränsande istället för möjliggörande.

   

  Ärende 20. Skrivelse från Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) Upprätta en koldioxidbudget för Lunds kommun Dnr KS 2018/0653

  Vi yrkade avslag. Det är knappast meningsfullt att göra en sådan budget kommunvis, man kan ha det på nationell nivå. I skrivelsen står det om de utsläppsmål som Sverige som land har förbundit sig till i Parisavtalet, om 300-600 miljoner ton om året. Det står i denna skrivelse från mp: ”Koldioxidbudgeten, som lämpligen kan ingå i EVP, anger de maximalt tillåtna territoriella utsläppen (alltså de utsläpp som sker inom Lunds kommun som geografiskt område) och anger nödvändig minskningstakt för utsläppen sektorsvis.”

  Det är naturligtvis inte rationellt att kommunen ska försöka ta koldioxidansvar över allt samhällsliv som äger rum inom kommunens område. Det är svårt nog att göra på nationell nivå. Men på nationell nivå finns det ju helt andra möjligheter att reglera samhällsliv än det finns på kommunal nivå, det är därför koldioxidmål bör hanteras på den nivån.

   

  Ärende 32. Program för styrning Dnr KS 2018/0496

  Vi yrkade avslag. Styrningen av kommunen är så svårförståelig att det arbetats fram ett övergripande program för styrning. Men i desperationen att sortera och kategoriska så blir det alldeles för abstrakt: det talas till exempel om en uppdelning i aktiverande, normerande och organiserande dokument. Verkligheten är inte abstrakt på det sättet. Det som skulle behövas är att man minskar antalet styrdokument och är mycket mer konkret i styrningen.