Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Rosttrenden tar fart: snyggt eller inte?

  Av hansolof.andersson den 11 oktober, 2019
  0

  Det nya parkeringshuset ”Svane” som invigs 14 oktober. Det ligger på Gasverksgatan. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  För något år sedan väckte ett nytt hus i Malmö mycket uppmärksamhet. Det kallas ”rosthuset”. Huset har en plåtfasad som är designad att vara rostig från början. För några år sedan fick även Lund ett ”rosthus”, det är en tillbyggnad på Skissernas museum som har samma material.

  Plåten heter cortenstål. På Wikipedia kan man i artikeln Rosttrögt stål läsa:

  Rosttrögt stål, cortenstål, eller corténstål är namn för en grupp stållegeringar, som i första hand används till värmeledningspannor, plåtkaminer, avgasrör och rökrör (skorstenar). Efter en tids exponering under vissa korrosiva förutsättningar bildas ett jämnt och tätt oxidskikt (patina) på stålytan. Skiktet har god vidhäftning och bromsar  fukt att tränga in och orsaka vidare korrosion. Namnet cortenstål är ursprungligen det av United States Steel Corporation ägda varumärket COR-TEN.

  Parkeringshuset har en fasad i cortenstål.

  Just nu byggs åtminstone två hus med detta material i Lund. Det är Lerbäckskolan nya idrottshall, och det parkeringshus, ”Svane”,  som invigs på måndag. Vi har pratat med Henrik Ekberg, som jobbar med plåt. Han har följande att säga:

  – Jag tycker det är snyggt när man blandar cortenplåt med tegel. Om man tittar till exempel på den nya saluhallen i Malmö, där har man lyckats få det att bli en snygg kombination. Som små inlägg i äldre miljöer tycker jag att det är snyggt. Det positiva med denna plåt är att den är väldigt hållbar.

  – När det gäller Lerbäcksskolan nya idrottshall, så tycker jag den är vidrig, den ser ut som en favela. Det är ingen harmoni i den överhuvudtaget. Man känner ingen glädje. Jag tycker det att det fel att man bygger en sån här deprimerande byggnad vid en skola där man ska känna glädje.

  – Eftersom denna byggnad kommer att stå väldigt många år är det väldigt många barn som kommer att känna depression när de ser den.

  – Jag har en hatkärlek till den här plåten, den är väldigt hållbar, och snygg i sin rätta miljö. Men hela hus klädda i den, det blir en deprimerande känsla. Det har också börjat byggas bostadshus i detta, och det är inte okej.

  Lerbäcksskolan nya idrottshall, även den i cortenstål.

   

  Närbild på fasaden, så nära det går att komma nu när byggstängslet fortfarande är på plats.

   

 • Av säkerhetsskäl inför nu Danmark gränskontroller mot Sverige

  Av hansolof.andersson den 10 oktober, 2019
  0

  Rosenborgs slott, en av många fantastiska sevärdheter i Danmark. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Den danska regeringen meddelade på en presskonferens idag torsdag 10 oktober att man inför gränskontroller mot Sverige. Sedan migrantvågen hösten 2015 behöver resenärer från Danmark till Sverige visa pass, men de kontrollerna har inte med det danska samhället att göra, de infördes för att ha kontroll över migranter som kom från mellanöstern och passerade Danmark på väg till Sverige.

  De kontroller Danmark inför  nu beror på det tillstånd Sverige befinner sig i, med terrorattacker och grov organiserad brottlighet. Den danske justitieministern Nick Haekkerup sade på presskonferensen:

  – Den organiserade brottligheten från Sverige är central här. Vi har sett en oroande utveckling i Sverige med sprängningar och ökat våld. Vi har haft koll på detta och beslutat oss för att stärka gränsskyddet mot Sverige.

  Danskarna inför gränskontrollerna från den 12 november, så från och med då måste du visa pass både när du åker in i Danmark och när du kommer tillbaka till Sverige. En gång var det ju självklart att vi hade fri rörlighet i norden, men nu när Sverige allt mindre liknar ett fredligt nordiskt land är det ju egentligen bara självklart att de andra länderna undrar vad vi håller på att göra med Sverige, och att de vidtar åtgärder därefter.

   

 • Nu styr SD i fyra kommuner

  Av hansolof.andersson den 7 oktober, 2019
  0

  Teddy Nilsson KS-ordförande i Svalöv, och Louise Erixon, KS-ordförande i Sölvesborg. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  4-6 oktober samlades cirka 250 Sverigedemokrater på konferens på Bohusgården  i Uddevalla. Det var gruppledare med flera i kommunerna som samlades. Från Lund deltog gruppledare Hans-Olof Andersson och vice gruppledare Åsa Wittenfelt.

  Det var många föreläsningar, men höjdpunkten var när tre av SD:s kommunstyrelseordförande gick upp på scenen. Nu har ju SD fyra kommunstyrelseordförande: Louise Erixon i Sölvesborg, Eric Berntsson i Bromölla, Cecilia Bladh in Zito i Hörby, och Teddy Nilsson i Svalöv. De är förstås alla även kommunalråd. Eric Berntsson kunde tyvärr inte närvara, men de tre övriga hade ett intressant samtal om hur det är att, tillsammans med andra partier i en koalition, styra en kommun. Det är inte ett jobb med 40-timmars vecka, kan man börja med att säga. Det är många dokument man ska läsa, och sedan är dagarna fyllda med möten, ofta med tjänstemän. Just förhållandet till tjänstemännen var en viktig del av samtalet. Vi politiker är ju inte arbetsledare för tjänstemännen, men när de politiska organen har fattat olika beslut, så vidtar en lång process av genomförande av besluten. Där är det viktigt att tjänstemännen kan tolka politikernas intentioner, och hur de vill förändra saker.

  Ett riktigt stort förändringsarbete har satts igång i speciellt Hörby och Sölvesborg. Det styre Louise Erixon leder har beslutat om ett program med flera hundra punkter. I Hörby har mycket tid gått åt till att förändra tjänstemannauppsättningen. Alla tjänstemän ville inte arbeta under SD-styre, visade det sig efter valet 2018, så det har varit en hel del personalomsättning. När Louise Erixon fick frågan vad som var det viktigaste hon lärt sig, så svarade hon att: ”Att vara ödmjuk”. En kommunal verksamhet är mycket komplex, och man måste lyssna på många viljor och synpunkter.

  När Hans-Olof Andersson och Åsa Wittenfelt lämnade Uddevalla på söndagen var de eniga om att det var en mycket värdefull konferens. SD är nu ett mycket stort parti, och långsamt ändras fokuset hos framförallt våra kommunpolitiker från att oppositionstänk till ett styrtänk.

  Sex av våra politiker i Hörby. Tvåa från vänster är Cecilia Bladh in Zito, kommunstyrelsens ordförande.

   

 • Märkligt meddelande på Unikum om partievenemang

  Av hansolof.andersson den 4 oktober, 2019
  0

  Unikum är kommunens system för kommunikation med föräldrar till skolbarnen. Genom detta system kommer information hur det går för barnet, med mera. För några dagar sedan hände något märkligt: Unikum användes för att marknadsföra ett politiskt partis evenemang. Det var en rektor som på detta sätt gjorde reklam för ett arrangemang som Socialdemokraterna hade anordnat. Detta väckte en del frågor: kan alla politiska partier få sina evenemang marknadsförda på detta sätt? Eller, mer troligt, var detta fel, Unikum kanske  inte ska användas så här?

  Igår torsdag skickade får partiföreträdare Hans-Olof Andersson ett mail till skoldirektören Jytte Lindborg, se nedan. Vi väntar fortfarande på svar på mailet. Kan inte tjänstemännen reda ut detta blir det ju en politisk fråga.

   

  Till Jytte Lindborg, skoldirektör:

  Bifogat är ett till pdf nedsparat meddelande som Marcus Svensson, förälder i Södra Sandby (och politiker för SD) mottog på Unikum fredag 27 september. Jag undrar, varför skickar personalen ut meddelanden om ett politiskt partis evenemang? Är det rätt eller fel att de har gjort det?

  Om det är fel, vilka åtgärder kommer att vidtas? Om det är rätt, hur säkras en likabehandlingsprincip för alla partier?

   

  Hans-Olof Andersson

  Tel 0733-201772

  Sverigedemokraterna

  Ledamot kommunstyrelsen Lund

  Ledamot kommunfullmäktige Lund

  Ledamot demokratiberedningen

  Ersättare socialnämnden

  Partiföreträdare SD

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsen 2019-10-02

  Av hansolof.andersson den 2 oktober, 2019
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2019-10-02. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 9. Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll Dnr KS 2016/0962

  S lade ett återremissyrkande som vi instämde i. Tyvärr finns det tveksamheter i hur ärendet har hanterats. Återremissen gick inte igenom.

   

  Ärende 10: Uppföljning av granskning av lokalinvesteringsprocessen Dnr KS 2019/0508

  Vi lämnade följande protokollsanteckning:

  Sverigedemokraterna yrkade avslag när processen antogs. Mycket av det vi befarade verkar nu ha besannats, processen är otydlig och överdrivet teoretiserande runt hur kommunikationen ska gå till.

   

  Ärende 20. Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor Dnr KS 2019/0556

  Vi yrkade att det liggande förslaget till remissvar skulle bifallas,  med den ändringen att följande text utgår:

  Sida ett, stycke två, en bit in i texten:

  Lunds kommun anser att det vore långt mer effektivt att Diskrimineringsombudsmannen (DO) som i dag är den myndighet som arbetar med frågorna, får ökade resurser. Detta så at den kan stötta kommunerna genom att bistå med kunskapsunderlag om romers och deras situation i et internationellt, nationellt, och lokalt sammanhang.

   Denna befintliga myndighet måste även kunna bidra med metodutveckling för att motverka antiziganism och diskriminering för att gruppen romer ska kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter på lokal nivå, samt vara behjälplig och bistå med kunskapsunderlag och hjälpa kommunerna i arbetet med att utveckla och levandegöra romers kultur, språk, och historia i ett lokalt sammanhang.

   Sida två:

  Lunds kommun anser därför att om vi på allvar vill bekämpa diskriminering mot såväl romer som andra minoritetsgrupper är det bättre att förstärka Diskrimineringsombudsmannens resurser än att inrätta en särskild myndighet för romska frågor.

  Remissvarets förslag, att staten bör ge mer medel till Diskrimineringsombudsmannen understöds inte med något underlag som visar något behov av detta. Man märker på Kvintettens retorik att de inte har förstått hur diskriminering och motsättningar ser ut i dagens mångkulturella samhälle. Sverige är idag ett land fullt med etniska motsättningar och risken för diskriminering finns överallt i samhället, och vem som helst kan drabbas. Problemen beror inte på för lite pengar till DO, utan på att Sverige drivs allt längre i en mångkulturell riktning.

   

  Ärende 22: Motion från Anders Almgren (S) med flera Två toaletter och en parkering Dnr KS 2019/0205

  Vi yrkade bifall till motionen. Det kan påpekas att SD redan 11 december 2009 motionerade om en toalett vid busstationen i Genarp, men de andra partierna ville inte ha det då. Tyvärr blev det inte majoritet för motionen i KS, men det finns god chans att det blir det när den kommer till KF.

   

  Ärende 26: Revidering av energiplan Dnr KS 2017/0322

   Sverigedemokraterna yrkar att

   förslaget till energiplan återremitteras, med uppdraget att den ska omarbetas, så att den blir mer ändamålsenlig för att uppfylla de krav som lagen ställer på en energiplan. Som den är skriven nu är den mer en plan för reduktion av koldioxidutsläpp, än det lagen avser med en energiplan: att främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Planen bör också tydligare analysera målkonflikter och prioriteringar mellan dessa två mål.

   

  Det finns ett stycke i energiplanen, från sid 20 och framåt, som heter ”Prioriteringar för säker och tillräcklig energitillförsel med låg miljöpåverkan”. I det stycket räknas många tänkbara miljöåtgärder upp. Men det förs i stort sett inga resonemang om målkonflikter och prioriteringar mellan säker energitillförsel och miljömål.

  Beslutet i detta ärende blev ändå återremiss, men inte enligt vårt yrkande. Kvintetten yrkade nämligen i sista stund att det ska införas regler om krav vid upphandling av transport- och byggentreprenad. Energiplanen kommer alltså tillbaka till KS vid ett senare tillfälle.