Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2 maj 2017

  Av hansolof.andersson den 2 maj, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2 maj 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 11: Ansökan om projektstöd i form av evenemangspartnerskap för Venture Cup Sverigefinal 2017

  Vi yrkade avslag på denna ansökan, precis som vi gjorde vid den förra ansökan från Venture cup, för ett år sedan. Ska kommunen mena allvar med försöken att spara och effektivisera, så ska man inte ge pengar till ett evenemang där redan näringslivet deltar med sin stora tillgång till ekonomiska resurser, och där en stor del av pengarna ska gå till middagar och festligt umgänge.

   

  Ärende: 24, Engagera flera: Utred förutsättningarna för ett lokalt, oberoende klimatpolitiskt råd, skrivelse från socialdemokraterna och miljöpartiet de gröna

  Vi Sverigedemokrater yrkade avslag i detta ärende, precis som L, KD, och M gjorde. Skrivelsen är otydlig med syfte, sammansättning och funktion för det föreslagna rådet. Det är redan nu fullt möjligt för kommunen att ta del av vetenskapliga experters kunskap, och när det gäller utvärdering av den förda klimatpolitiken är det nog bättre att det sker på nationell nivå.

   

  Ärende 31: Hans-Olof Andersson (SD) m.fl motion ”Betyg från årskurs fyra i grundskolan”, (KF)

  Vi lämnade in denna motion i mars 2016, för över ett år sedan.  Den remitterades till barn- och skolnämnderna. Dessa visade inget intresse, inte ens någon enskild politiker från de partier som på riksnivå förespråkar betyg från årskurs fyra yrkade bifall. När motionen första gången kom till kommunstyrelsen remitterades den till rektorerna. Nu har svaren från rektorerna kommit: ingen rektor visar intresse för att den skola de är chef för ska delta i försöket!

  Att lägga märke till är att försöket är tänkt att inledas hösten 2017, så genom den långsamma behandlingen börjar det bli för sent att ansöka. Att som M, L, KD, och en av de för tillfället två tjänstgörande centerpartisterna (FNL var i detta ärende ersatt av C) yrka att ”motionen ska anses besvarad genom att förvaltningarna ska ges i uppdrag att verka för att Lund ska delta i försöket” är ju bättre än avslag, men är ju alldeles för vagt, i ett läge där detta uppenbarligen endast kan genomföras om KF röstar igenom ett tydligt bifall.

  Vi yrkade helt enkelt bifall till motionen, vänstersidan yrkade avslag, och M, L, KD och en ledamot från C yrkade ”besvarad…” (enligt ovan). När vårt bifallsyrkande hade fallit, stod de två andra yrkandena mot varandra i slutvoteringen. Det blev 6 röster för vänstersidans avslag, 5 röster för ”besvarad…”, och SD och den för FNL tjänstgörande centerpartisten som avstod i slutvoteringen.

  När ärendet kommer till KF den 1 juni får vi se om vi då står fast vid vårt bifallsyrkande, eller stödjer ett ”besvarat”-yrkande. Det hänger förstås mycket på om det då finns möjlighet till en majoritet för ett ”besvarad”.

   

   

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2017- 04-26: ändrad inställning rörande kulturcheck

  Av hansolof.andersson den 26 april, 2017
  0

  Efter noggrant övervägande har Sverigedemokraternas KF-grupp kommit fram till att ändra vår inställning rörande införande av kulturcheck. Vi är positiva till införande enligt alternativ två i utredningen: ” att kulturcheck ska införas med målsättning att få bort köerna till kulturskolan”.

   Vi tolkar alliansens yrkande i kommunstyrelsen som att detta är vad även de vill. Om FNL är med på detta finns det alltså nu absolut majoritet för att införa kulturcheck för musik i Lunds kommun. Det som ännu så länge är oklart, är om den kostnadsberäkning som har gjorts av M och L i deras reservation i Kultur- och fritidsnämnden stämmer. De har där kommit fram till en merkostnad på 6, 7 miljoner för kulturcheck, och cirka 5 miljoner om checken omfattar musikskolan, inte alla de verksamheter som ingår i kulturskolan.

  Så om alliansen och FNL i KF yrkar på att utreda en sådan lösning, så är vi med på det. Är Alliansen och FNL beredda att lägga ett skarpare yrkande som tydligt säger att kulturcheck ska införas, så bör rimligtvis ett kostnadstak specificeras i ett sådant yrkande och då kunna stödjas av oss.

  Varför har vi då ändrat inställning sedan KS den 5 april? Anledningen är att när representanter för icke-kommunal musikundervisning har bett oss jämföra den syn på saken som presenteras i de kommunala dokumenten med deras verklighet, fakta, och synpunkter, så står följande klart: de kommunala tjänstemannaskrivelserna i ärendet resonerar inte med målet att verkligen förstå vad som är bäst för barnen. Resonemangen och tolkningen av utredningen är tillrättalagda för att bekräfta den kommunala kulturskolans priviligierade särställning. Låt mig ge några exempel:

  Tjänsteskrivelse 2017-02-13: Enligt utredarna krävs en viss volym av verksamhet för att den skall bära sig. Det finns därför risk att mindre utförare slås ut…

  Detta är ju ett helt bakvänt resonemang. Med kulturcheck ökar ju marknaden för de icke-kommunala aktörerna!

  Tjänsteskrivelse 2017-02-13: Lunds kommun har idag en mycket livaktig kör- och orkesterverksamhet […] Utredningen noterar risken för försämrade förutsättningar och påtalar behovet av särskilda åtgärder för att denna verksamhet inte skall äventyras av ett checksystem.

  Är det någon som på allvar tror att Kulturskolan och Lunds alla körer skulle förlora sin livaktighet av att fler barn får möjlighet att lära sig musik?

  Det finns ett mycket stort behov av utbyggd musikundervisning i Lund, det visar köerna till Kulturskolan. Det rimliga är att alla barn som vill lära sig musik får tillgång till undervisning med samma offentliga subvention, alltså en musikcheck. De icke-kommunala aktörer som är med ska naturligtvis klara en uppsättning krav, och blir därefter auktoriserade.

  Och när det gäller oron från tjänstemännen för den kommunala kulturskolans framtid: Denna kommer inte bara att vara lika full med elever som den är nu, utan också blomstra med möjlighet till samarbete med andra aktörer. Barnen kommer med glädje att spela orkesterspel och konserter tillsammans, oberoende om de lär sig spela hos kommunen eller någon annan. Kanske det är dags för politiker och byråkrater att lära sig något av barnen om oräddhet, samarbete, och samspel för allas bästa.

   

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige

  tel. 0733- 20 17 72,

  hansolof.andersson@sd.se

   

 • Nu stängs äntligen boendet för ”ensamkommande barn” på Sularpsfarmen

  Av hansolof.andersson den 19 april, 2017
  0

  Det tog sin tid. Efter att grannar till Sularpsfarmen, allmänheten, och vi i SD Lund under cirka 1,5 års tid har krävt att kommunen inte längre ska göra affärer med Sularpsfarmen, har kommunen nu äntligen sagt upp kontraktet. Det som äntligen fick S och MP att inse att detta inte går längre, är att Skattemyndigheten har varit mycket tydliga med att Sularpsfarmens redovisning inte stämmer, och att det hela har gått till Kronofogden. Det har också, utöver hyran på 100 000 i månaden (!), kommit fakturor till kommunen på 75 000 i kvartalet, fakturor som kommunen bestridit.
  Det oroande nu är att kommunen har anlitat en advokat i Stockholm för att representera kommunen i striden mot Sularpsfamen. Kommunen har egna jurister, men av någon anledning vill man anlita en utomstående firma. Vad detta kommer att kosta vet vi inte, men advokater tar aldrig mindre än 1600 kronor i timmen i arvode.
  En sak är säker, det är du som skattebetalare som betalar. För det från början katastrofala anlitandet av Sularpsfarmen som boende för ”ensamkommande barn”, för de enorma skatteskulder som inte betalats in, för allt krångel och arbete för kommunens tjänstemän att reda ut detta, och nu alltså för utomstående advokat. Återstår då att se hur mycket tid kommunens revision behöver lägga på denna härva.

 • Peter Lundgren besökte SD Lund

  Av hansolof.andersson den 19 april, 2017
  0

  Peter Lundgren föreläser i Lund 18 april

  Igår den 18 april fick SD Lund besök av en av Sverigedemokraternas EU-parlamentariker, Peter Lundgren. Inför cirka 40 medlemmar höll han ett uppskattat föredrag om EU och SD:s arbete inom parlamentet.
  Det är nu tre år sedan SD fick två mandat nere i Bryssel. Peter Lundgren var ärlig med att när han och den andra ledamoten, Kristina Winberg, började sina uppdrag var det ingen lätt uppgift. Steget från Gnosjö kommunfullmäktige till EU-kolossen var enormt. Men det Peter saknade i politisk erfarenhet, har han vägt upp med det som är ännu viktigare, nämnligen livserfarenhet. Efter 30 år som lastbilschaufför på de europeiska vägarna visste han mer om verkligheten för europas arbetare och ”vanliga människor” än de ”proffspolitiker” som befolkar parlamentsbyggnaderna i Bryssel och Strasbourg.

  Cirka 40 personer besökte föreläsningen

  Den fråga som har engagerat Peter Lundgren allra mest i Bryssel är hur den fria konkurrensen inom transportsektorn har lett inte bara till dumpade löner, utan också till laglöshet och kaos. Falska körkort säljs i många länder. Sedan arbetar chaufförer från framförallt Balkan under slavliknande villkor, många av dem på svenska vägar. Det är vanligt med fulla förare, utslitna däck, falska körkort som sagt, förare som sover i hytterna på rastplatser, och som bara har naturen att ta till för att sköta sin hygien och naturbehov.
  Peter Lundgren berättade att han flera gånger har konfronterat fackföreningen Transport och socialdemokraternas EU-parlamentariker om detta. De brukar dock mest undvika att ta debatt. Men efter mycket tjatande är SD: s arbete med att rädda den svenska transportbranschen på väg att ge frukt,d et är på gång nya bestämmelser som är delvis påverkade av Peter Lundgrens hårda kritik av det så kallade Cabotage-systemet.

  Peter Lundgren, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna

  En annan sak som åhörarna fick höra utförligt om denna kväll, var samarbetet med UKIP och dess ledare Nigel Farage. SD är ju i samma grupp som UKIP, EFDD-gruppen. UKIP är ju ett brittiskt EU-skeptiskt parti, men Peter Lundgren var noga med att berätta att det som fått många britter att rösta på UKIP och ja till Brexit, var förväntan om en ändring i invandringspolitiken. Nu ska ju britterna lämna EU, och femstjärnerörelsen (italienskt parti) har redan lämnat EFDD. Så det är mycket troligt att SD kommer att vara med i någon annan partigrupp efter nästa EU-val 2019, viken det blir återstår att se.

  Bengt Malmberg, ordförande för SD Lund

 • Det som hände i Stockholm får aldrig hända igen

  Av hansolof.andersson den 11 april, 2017
  0

  Det har nu gått fyra dagar sedan det ohyggliga terrordådet i Stockholm, det andra dådet i Sverige som officiellt har betecknats som terrordåd. I söndags hölls den första diskussionen om dådet mellan ledande politiker, i SVT:s Agenda. Stefan Löfven talade om fler poliser, och det talades också om att förbjuda terrororganisationer att verka i Sverige.
  Jimmie Åkesson var den ende som tog upp regeringens politiska ansvar: Sedan 2013 görs det mycket få så kallade ”Inre gränskontroller” i Sverige. Sådana kontroller är ett led i polisens arbete att hitta och utvisa personer som inte har rätt att befinna sig i landet. Den man som är misstänkt för dådet i Stockholm var just en sådan person som fått avslag på sin asylansökan, men inte utvisats.
  Vi Sverigedemokrater vill att de ”Inre gränskontrollerna” ska återinföras med kraft. Att terrorn har fått möjlighet att verka i Sverige beror på den fullständigt bisarra politik som de andra partierna för. Det är en politik som genom sin urbota dumhet gör det möjligt för utländska terroristorganisationer att operera i Sverige.
  Jag skrev ovan att detta var det andra terrordådet i Sverige, men man ska inte glömma det som hände december 2010, då en grupp män bosatta i Stockholmstrakten lastade en bil full med vapen, och körde söderut genom Sverige, och över bron till Danmark. Deras mål var att attackera Jyllandspostens redaktion i centrala Köpenhamn. De stoppades som väl var av svensk och dansk polis i samarbete.