Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 4

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Kan det kanske vara dags för en värdegrundsdiskussion runt att Sverige har blivit en internationell terrorbas?

  Av hansolof.andersson den 26 april, 2019
  0

  Idag (26 april) publicerar Sydsvenskan på sin nätupplaga en intervju om vår nya motion om återvändande IS-terrorister. Det är en betalartikel så vi kan av rättighetsskäl inte återge den i sin helhet här, och vi vill inte lägga en länk här som inte kommer att fungera för alla.
  Hans-Olof Andersson intervjuas om den nya motionen, och Philip Sandberg (l) får också några frågor om hur han ser på den. Troligtvis kommer artikeln i morgondagens papperstidning.
  Som vi påpekar är motionens syfte att undersöka vilken värdegrund de andra partierna har. De pratar hela tiden om värdegrund, men vad är det för samhälle de vill ha? Kanske de pratar så för att dölja att deras eget ”mångkulturella” experiment saknar gemensam värdegrund och är ett totalhavererat projekt?
  Vill de ha ett samhälle där personer som har deltagit i terror ska få åtnjuta en redan hårt pressad socialtjänsts resurser, eller ska kommunen vara tydlig med att en ”återintegrering” knappast är önskvärd?

 • Pressmeddelande 2019-04-25 om motion om återvändande IS-terrorister

  Av hansolof.andersson den 25 april, 2019
  0

  Till pressen:

  Bifogat (se länk nedan) är motion SD i Lund har lämnat in idag. Den tar sin utgångspunkt i det beslut som tagits i Staffanstorps kommun. Vi anser att Lunds kommun bör följa det goda exemplet och tydligt tala om att vi inte är en kommun som välkomnar terrorister.

  Ämnet är extra aktuellt, eftersom kommunen så sent som igår, onsdag 24 april, deltog i en i  konferens arrangerad av Centrum mot våldsbejakande extremism. CVE har bjudit in Lunds kommun eftersom man mottagit information från polisen att det kan förväntas komma så kallade återvändande IS-terrorister till Lund. Idag kommer vår interpellation om detta upp i kommunfullmäktige.

  Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister

   

 • Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister

  Av hansolof.andersson den 25 april, 2019
  0

  Lund 2019-04-23

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

   

  Terrorism är vår tids ondaste krigsföring eftersom det drabbar fullkomligt oskyldiga människor. Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning men på grund av två regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.

  Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

  I Staffanstorps kommun har kommunfullmäktige 2019-04-03 med bred majoritet fattat beslut om ett uttalande rörande detta, och om uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism. Vi anser att Lunds kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande.

   

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

   

  att uttala följande:

   

  Den som deltagit i, eller understött, terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkomna till Lunds kommun. Lunds kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

   

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

 • EU-valsajten uppe nu

  Av hansolof.andersson den 22 april, 2019
  0

  Nu är vår EU-valsajt uppe och fullt fungerande. Du hittar den på https://eu.sd.se

  Har du tankar och funderingar och det är svårt att komma fram till SD på riksnivå, tveka inte att ringa eller maila oss lokalt.

 • EU-valinformation nu ute

  Av hansolof.andersson den 16 april, 2019
  0

  Några av EU-valfoldrarna.

  Nu har partiets sakpolitiska program i olika EU-frågor kommit. En EU-valsajt kommer snart upp. Men du kan redan nu gå in på eu.sd.se och där klicka på ”valplattform 2019” och läsa hur Sverigedemokraterna står i olika EU-frågor.

  https://eu.sd.se