Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 4

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • SD-kvinnor hade årsmöte och utbildning

  Av hansolof.andersson den 19 oktober, 2019
  0

  Lördagen den 19 oktober hade SD-kvinnor årsmöte och utbildning i Norrköping. Partiordförande Jimmie Åkesson var på plats och höll ett anförande som bland annat berörde otryggheten för kvinnor i vårt land, men det hade också en positiv ton på grund av att flera opinionsundersökningar senaste tiden har visat mycket bra siffror. På plats från Lund var Åsa Wittenfelt.

  Linda Kotanen och Åsa Wittenfelt på konferensen i Norrköping.

   

  Riksdagsledamot Carina Ståhl Herrstedt var också på plats.

 • Debatt om busstrafiken på tekniska nämndens möte

  Av hansolof.andersson den 17 oktober, 2019
  0

  Igår onsdag var det möte i tekniska nämnden. Ärende 10 handlade om busstrafiken till och från Stångby.
  Vänsterblocket tillsammans med Centern röstade för att ta två miljoner ur kommunens kassa (om kommunstyrelsen godkänner detta) och bedriva egen bussförbindelse under ett år på prov. Tekniska nämnden har inte pengar själv att klara av detta så det går endast om nämnden får extra anslag från kommunstyrelsen. Liberalerna var också för detta beslut men i något ändrad form, Moderaterna gick på Sverigedemokraternas linje att detta skall skötas av regionen.

  Detta beslut riskerar att öppna upp för fler byar att begära egna linjer från Lunds kommun för trots att Stångby idag redan har två avgångar i timmen med tåg så anser dessa partier att fler behövs. Genarp till exempel som bara har en avgång i timmen till Lund kanske också kan begära att få extra bussar bekostade av Lund, fast det är Skånetrafiken som är ansvarig för busstrafiken.

 • Tonårsboendet läggs inte ner

  Av hansolof.andersson den 16 oktober, 2019
  0

  Idag onsdag klockan 17.46 skickade vi ut följande pressmeddelande:

  På socialnämndens sammanträde idag 16 oktober behandlades förslaget att lägga ner HVB- boendet Tonårsboendet i Lund. Avslag vann med röstsiffrorna 6-5. Endast kvintetten röstade för nedläggning. SD:s ledamot Marcus Svensson tog upp att det går att driva Tonårsboendet effektivare, bland annat genom att ett av husets två konferensrum kan omvandlas till ett rum för boende, så att sju ungdomar kan bo istället för de nuvarande sex. Det finns just nu två färdiga remisser (muntlig information på dagens socialnämndsmöte), så behov av platser finns. Det är också så att boendet har en person anställd som köksansvarig, men det måste inte ett så litet HVB ha, utan den ordinarie personalen kan klara mathållningen. Med dessa åtgärder kan kostnaden per ungdom sänkas och konkurrera med kostnaden för externt inhyrt boende.

 • De andra partierna är i krig mot sig själva om flyktingmottagningen

  Av hansolof.andersson den 15 oktober, 2019
  0

  Idag står det i Sydsvenskan att måndagens KSAU (SD sitter inte med där) har beslutat att be Länsstyrelsen minska mottagandet av personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl, så kallade ”nyanlända”, till Lunds kommun år 2020. För inte så länge sedan var det ju enbart positiva tongångar från de andra partierna runt denna verksamhet, men vi i SD har kritiserat den hårt ända sedan vi kom in i Lundapolitiken 2006. Nu vill de inte ta emot de 149 personer (prognos) som länsstyrelsen vill fördela till Lund 2020. De hänvisar till att Staffanstorp placerar en del av sina i Lund.

  Först ska sägas att den siffra som Sydsvenskan nämner, 149 personer, inte är det totala antalet som kommer att tas emot 2020. Det är de som anvisas direkt, utöver det kommer det anhöriga till före detta asylsökande, och vidarebosatta. Länsstyrelsen bedömning är att summan för Lund 2020 blir 254 personer.

  Nu har alltså de andra partierna tvingats börja kämpa emot konsekvenserna av den politik de själva drivit stenhårt i årtionden, alltså att Sverige ska ha stor asylinvandring. Att se någon kämpa mot sig själva är ingen vacker syn, och inte så bra för trovärdigheten om det är politiker som gör det. Dessutom kan fråga vad dessa partier skulle göra om staten till exempel öka kommunbidragen för denna verksamhet så att kommunen slipper stå för en stor del av kostnaderna? Då kanske de ändrar sig igen, för grundmålet, att införa ”det mångkulturella samhället”, är grundideologi för dessa partier. Glöm inte det.

 • Nu har vi fått en nytt parkeringshus

  Av hansolof.andersson den 14 oktober, 2019
  0

  LKP:s VD Paul Myllenberg vid invigningen av Svane. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  Idag måndag invigdes det nya parkeringshuset, ”Svane”, på Gasverksgatan. För en kostnad av 100 miljoner har LKP, Lunds kommunala parkering AB, fått ett nytt, mycket rymligt p-hus. Taket består av solceller, som enligt VD Paul Myllenberg kan producera 320 kilowattimmar. Huset är förberett för att ladda elbilar, och under invigningen visades också flera elfordon.

  Parkeringshusets baksida. Här är det tänkt att växter ska klättra på fasaden, och samverka med cortenstålet.