Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 4

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande från SD i Lund om KS 2017-10-04 

  Av hansolof.andersson den 8 oktober, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 4 oktober 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende ”Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning – Reglemente för den nya Barn- och skolnämnden, (KF)” Dnr KS 2017/0522.

  I detta ärende yrkade vi att den nya skolnämnden ska ha 13 ledamöter och 13 ersättare. De andra röstade dock igenom att den ska ha 11 plus 11. Vi vill vara tydliga med att vi vill fortsätta vara med i skolpolitiken på nämndsnivå, vilket vi inte har proportionell rätt till med en nämnd med 11 ledamöter. Vi har nu varit med i BSN Lunds stad i tre år av valperioden, det som Lundaborna gav oss stöd för i valet.

   

  Ärende 19, Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet” (SOU 2017:54) Dnr KS 2017/0699”

  Sverigedemokraterna yrkade att remissvaret ska lyda enligt följande:

  Remissyttrande Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

  De föreslagna åtgärderna är kostsamma och det är tveksamt om de kommer att ha någon positiv effekt. Det är till exempel tveksamt om mer flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen kommer att vara bra för eleverna. Att sänka kraven för intagning till en viss utbildning medför risk att eleven inte kan tillgodogöra sig utbildningen, eller att utbildningens kvalitet efterhand sänks. En annan av åtgärderna, Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet, är ett exempel på en kostsam åtgärd.

  Sammantaget visar förslagen på åtgärder att tidigare åtgärder för integration och undervisning för nyanlända inte har fungerat, varför man nu försöker med mer av det samma. Det finns ingen anledning att betvivla att det kommer att misslyckas.

   

  Ärende 25 ”Hans-Olof Andersson (SD) motion om att riva folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter, (KF) Dnr KS 2016/1005”

  Det har pratats om att Folkparksbyggnaden ska bli kulturhus, men av allt att döma kommer det inte att bli av, det framkom ju förra året att det skulle bli enormt dyrt. Denna byggnad har i stort sett stått oanvänd sedan den byggdes, och nu är den allvarligt förfallen. Samtidigt behövs det seniorbostäder, och denna placering, precis intill Papegojlyckans äldreboende, är ju perfekt för seniorlägenheter. Tyvärr ville KS inte bifalla denna motion, vi får se hur det går när den kommer till KF. För vidare resonemang, se motionen.

 • Sverige skall ha ett starkt försvar!

  Av hansolof.andersson den 2 oktober, 2017
  0

  Roger Richtoff i Lund söndagen den 2 oktober 2017. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  Söndagen den 1 oktober besöktes SD Lund av Roger Richtoff, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet. Inför cirka 30 medlemmar berättade han om Sverigedemokraternas försvars- och säkerhetspolitik, och tog sig gott om tid att svara på frågor och samtala.

  Roger Richtoff började med att berätta lite om sig själv. Bakom sig har han ett långt arbetsliv som officer och som företagare. Han har bland annat gjort FN-tjänst och undervisat på försvarshögskolan. För SD började han som kommunpolitiker i Strängnäs, och 2014 valdes han in i riksdagen.

  Vad är det då Sverigedemokraternas linje i förvars- och säkerhetspolitiken? Grunden är att Sverige ska ha ett starkt försvar, och stå utanför militära allianser. Sverigedemokraterna har förslagit att man till att börja med ska tillskjuta 3-4 miljarder extra till försvaret. Vi ska inte ha främmande trupp på vår mark. Det har ju pågått en diskussion om eventuellt medlemskap i NATO, men Richtoff var mycket tydlig med att både han och SD som helhet är emot det. NATO för ju krig, ofta anfallskrig, på många ställen på jorden, och varför svenskar skulle till exempel strida för Turkiet mot dess kurdiska befolkning är svårt att motivera. Det skulle också innebära stationering av amerikanska kärnvapen på svensk mark. Ett NATO-medlemskap skulle ta ifrån oss vår självständighet, och inte öka vår trygghet på något sätt. Sverige skulle riskera att, liksom USA,  Storbrittanien,  med flera befinna sig i permanent krig. Sverige har ju, genom det nära samarbete vi har med NATO, redan deltagit i anfallskrig mot Libyen, vilket lett till totalt kaos i det landet.

  Roger Richtoff har tidigare varit officer och egenföretagare

  När det gäller värdlandsavtalet, som ju riksdagen antog tidigare i år, så är SD emot detta. Det innebär att NATO ska kunna ta över stora områden, där svensk lag då inte gäller.

  Roger Richtoff varnade för många problem, men var noga med att betona att det för närvarande inte finns något hot om en militär attack mot Sverige, i traditionell betydelse. Däremot finns det ju nuförtiden, som alla vet, ett tydligt internt terrorhot. Det finns starka förband från både NATO och Ryssland och dess allierade i närheten, men igen av dem har något intresse av att invadera Sverige.

  Helene Thorhaug, Elena Kuleshova, och Patrik Ellberg hade trevligt denna kväll.

  En av besökarna tog upp frågan om inre hot mot rikets säkerhet. Roger Richtoff bekräftade att det finns sådana. SÄPO bedömer att cirka 2000 personer boende i Sverige är radikala islamister. Många av dem krigar för olika terrorgrupper, till exempel IS, och en del gör terrorattentat i Sverige. Kanske är det dessa hot som kommer att uppta försvarets resurser alltmer från nu. Roger Richtoff var noga med att betona att finns lagliga möjligheter för svensk militär att hjälpa polisen om det behövs.

  Det som utmärkte Roger Richtoffs föredrag och samtal med publiken denna kväll, var hans mycket hårda kritik mot de andra partierna, som under så lång tid har förstört Sveriges försvar. I talarstolen i riksdagen har han sagt, riktat till de andra partierna: ”Ni är det största hotet”.

  Mattias Kristiansson och Joachim von Ritter var båda på plats denna kväll.

  För er som vill se Roger Richtoff debattera i riskdagen är här en länk till ett klipp:

 • Rapport från kommunfullmäktige 28 september 2017

  Av hansolof.andersson den 28 september, 2017
  0

  Detta var ett kort fullmäktige. I sista stund kom det in åtta frågor, som är en kort debattform mellan bara två personer, till skillnad mot interpellation där alla kan delta i debatten. Den tredje frågan var Hans-Olof Anderssons fråga till socialnämndsordföranden Eva S Olsson, om skandalen med sexövergrepp, våld, och droger på ett visst företags HVB-boenden. Det visade sig att även Lund har haft så kallade ensamkommande barn på företagets boenden, men inte längre har det. Nya socialnämndsordföranden gav lugna svar, och verkar vara trygg i sin uppgift.


  Två beslutspunkter vi ska skriva lite om är nummer 13, en motion från Fi, och 16, ett Lundaförslag. Båda ville samma sak: att ensamkommande barn som antingen fyllt 18 år, eller som ”åldersuppgraderats”, ändå fortsatt skulle behandlas som barn (istället för att flyttas över till boende för vuxna). Socialförvaltningen har utrett detta, och kommit fram till att det inte är lagligt, och att det dessutom skulle kosta mer pengar, som inte finns anslagna.
  I kommunstyrelsen var det massiv majoritet för avslag till motionen, och det var förstås vad vi tyckte också. Det kan nämnas att både S och M, och flera partier ville ha avslag, precis som vi.
  Men när det nu kom till KF, så gick Anders Almgren (S) upp i talarstolen och yrkade att båda ärendena skulle återremitteras till KS. Vi var emot det också. Det blev votering, och vi i SD, och några ledamöter till var emot återremissen. Men återremissen vann, så nu går ärendet tillbaka till KS.

 • Fråga ställd till Socialnämndens ordförande Eva S Olsson beträffande HVB-företag som är föremål för utredning

  Av hansolof.andersson den 26 september, 2017
  0

   

  Lund 2017-09-26

  Den 23 september avslöjade Sydsvenskan att det genom en IVO-rapport har avslöjats mycket allvarliga missförhållanden på HVB-hem för ensamkommande barn i Malmö. Den 25 september hade man (se artikel, länk nedan) mer information, bland annat att många andra kommuner anlitar företaget som nu utreds.

  https://www.sydsvenskan.se/2017-09-25/minst-nio-kommuner-har-barn-pa-hvb-hem-som-utreds-for-gruppvaldtakter

   

  Min fråga till Eva S Olsson är:

  Anlitar Lunds kommun, eller har Lunds kommuns anlitat det aktuella företaget?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

   

 • Resultat i kyrkovalet

  Av hansolof.andersson den 18 september, 2017
  0

  2017-09-18:

  Nu har det preliminära resultatet i kyrkovalet presenterat. Sverigedemokraterna gick starkt framåt. I valet till kyrkomötet fick SD 9,22 procent, vilket ger 23 mandat, vilket kan jämföras med de 15 mandat vi fick i förra kyrkovalet 2013. I valet till Lunds stift fick SD 14,7 procent. I stiftsfullmäktige blir vi nu näst största nomineringsgrupp, med 10 mandat.
  I Lunds pastorat fick SD 5,25 procent. Det ger två mandat i kyrkofullmäktige, där nu Sven Björnsson och Rickard Nilsson tar plats. Slutligen ställde vi också upp i en enskild församling, Dalby, där vi också fick två mandat. Vi hade en kandidat, Ingvar Mårtensson, och denne tar nu plats i kyrkorådet.