Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2017-11-01

  Av hansolof.andersson den 2 november, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2017-11-01. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

  (ärendena kan i det färdiga protokollet få en annan numrering, nedan är numreringen i kallelsen)

   

  Ärende 16. ”Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2018, (KF) Dnr KS 2017/0883”

  Vi yrkade enligt tjänstemannaförslaget, och var det enda parti som gjorde det. Det beslut som gick igenom innebar att biblioteket fortsatt måste hyra ut atriumgården, trots att biblioteket har kommit fram till att det inte fungerar att fortsätta med detta. När det gäller avskaffandet av reservationsavgiften så röstade vi bifall till det, och det gick ju igenom.

   

  Ärende 18, ”Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll Dnr KS 2016/0962”

  Här hade kommunstyrelsen en infekterad diskussion. När ärendet togs upp i KS i maj, yrkade vi på det som kallats alternativ 2, ”från finrum till vardagsrum”. Det som vann på det mötet var alternativ 2, men med tillägg att det ändå skulle vara möjligt att förverkliga alternativ 3, det dyraste alternativt.

  Vi ser nu hur kostnaderna för detta projekt riskerar att rusa iväg, med det otydliga uppdrag som gavs förra gången. För att inte kostnaderna ska skena iväg vore det bästa att besluta att renovera enligt alternativ 1.

   

  Ärende 23, ”Socialnämndens beslut om möjligheten till fortsatt samverkan med ideell sektor kring utsatta EU-medborgare, (KF) Dnr KS 2017/0780”

  Sverigedemokraterna yrkar att KF föreslås besluta:

   Att socialnämnden inte ges fortsatt uppdrag, och socialnämndens ekonomiska ram minskas med 700 tkr för år 2018 och framöver.

   Vi yrkade enligt ovan, men det gick inte igenom. Alla de andra partierna yrkade dock för att denna verksamhet ska fortsätta, med eller utan avgift för tiggarna. I de voteringarna avstod vi, för att markera att vi står fast vid vårt eget yrkande, att det inte ska ges några pengar alls till denna verksamhet.

   

   Ärende 25. ”Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, Lunds

  kommun (Stångby Öster II) – Samråd. Dnr KS 2017/0831”

  Sverigedemokraterna yrkade:

   att kommunstyrelsen, förutom kommunkontorets synpunkter, även överlämnar följande synpunkt till byggnadsnämnden:

   I det liggande förslaget föreslås att bebyggelsen vid torget och intill järnvägen ska kunna vara upp till fyra våningar hög. Det bör istället vara möjligt att bebygga dessa kvarter betydligt högre, med ett eller flera punkthus med upp till tolv våningar. På så sätt kan fler bostäder byggas på samma yta, och marken utnyttjas bättre.

   Detta yrkande gick tyvärr inte igenom.

 • Folkparksbyggnaden, Lunds kommuns mest vanskötta fastighet

  Av hansolof.andersson den 26 oktober, 2017
  0

  Rutten virke på Folkparksbyggnaden i Lund.

  På kommunfullmäktige torsdag 26 oktober kommer vår motion om rivning av folkparksbyggnaden upp. Vi lämnade in den 2016, och nu har den vandrat genom förvaltningar och nämnder som fått yttra sig. Det centrala i vår motion är att nu har förfallet av denna byggnad gått så långt  att det endast återstår att riva byggnaden. Byggnaden är precis intill Papegojlyckans äldreboende, så platsen är perfekt att bygga seniorlägenheter på. Vi är i motionen noga med att seniorlägenheterna ska ta upp lika stor markyta som folkparksbyggnaden gör nu, så att parken förblir lika stor. Det kommer att bli ett fantastiskt läge för de äldre som får glädjen att flytta in, förhoppningsvis inom några år.

  Ni kanske undrar, är det inte bättre att renovera byggnaden? Då måste man först ställa frågan, varför har byggnaden fått stå i stort sett oanvänd sedan den byggdes 1976? Det har varit fritidsklubb i en del av den under en del år, och ibland har den stora lokalen hyrts ut, just nu har Teater Sagohuset en tillfällig utställning. Men på det stora hela har byggnaden stått oanvänd i 40 år. Det ursprungliga syftet, att vara en lokal för sällskapsdans, blev det inte mycket av.

  Folkparksbyggnaden står i förfall sedan länge.

  Ända sedan vi kom in i fullmäktige 2006 har politikerna pratat om hur man ska kunna hitta en annan funktion för byggnaden, som ska kunna täcka kostnaderna. Men inget av partierna, inklusive vi i SD, har kommit upp med någon bra lösning. Så detta är verkligen ett kollektivt ansvar för alla politiker.

  Det talades för något år sedan om att man skulle försöka göra kulturhus av byggnaden, men det drogs sedan tillbaka, även vänstersidan insåg att det skulle bli för dyrt, och det gick inte att få fram några kulturaktörer som byggnaden passade för.

  Stuprör på Folkparksbyggnaden i Lund

  Nu har det gått så långt att det bästa är att riva byggnaden, och göra något annat på platsen. En eller flera  byggnader med seniorlägenheter är som vi ser det den perfekta användningen av ytan. Det är så man själv skulle vilja bo när man blir gammal: i egen lägenhet i ett lugnt och grönt område, med faciliteter och mötesplats för äldre precis intill , i Papegojlyckan.

  Alternativet är det de andra partierna verkar vilja, att fortsätta träta om en förfallande byggnad i all oändlighet. Det har sagts att byggnaden har en del arkitektoniska värden, men varför har då byggnaden inte skötts? Lund verkar ibland vara staden där alla är oändligt rädda för att fatta beslut. Priset betalar du som skattebetalare, år efter år efter år.

  Folkparksbyggnaden ar nu förfallit så långt att det enda som återstår är att riva.

   

  Ännu mer skadat trävirke.

 • Stefan Jakobsson: så vill SD få ordning på den svenska skolan.

  Av hansolof.andersson den 18 oktober, 2017
  0

   

  Riksdagsman Stefan Jacobsson besökte SD Lund måndagen den 16 oktober 2017. Han berättade utförligt om sin och Sverigedemokraternas vision för den svenska skolan. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Måndagen den 16 oktober besöktes SD Lund av riksdagsman Stefan Jakobsson. Inför cirka 50 medlemmar höll han ett uppskattat föredrag om Sverigedemokraternas skolpolitik. Det var ett av de udda föredrag som man ibland upplever, där man trots att föreläsningen (med en rejäl kaffepaus förstås) är flera timmar lång aldrig tittar på klockan. Sådant lyckas bara riktigt duktiga pedagoger med. Och det var just skolpolitik det hela handlade om.

  Den svenska skolan är i kris, det har nog ingen missat. Resultaten faller, många skolor har svåra problem med oordning och dålig arbetsmiljö, och läraryrket är sedan många år så oattraktivt att det inte går att fylla platserna på lärarutbildningarna. I desperata försök att reparera skolan har politikerna utsatt skolan för otaliga omorganisationer, men det går förstås inte att sätta in en bot när de som bestämmer inte förstår vad som är fel.

  Stefan Jakobsson har, innan han blev riksdagsman, arbetat som lärare i många år. Det är flera av SD:s riksdagsledamöter som arbetar med skolan, men Stefan är lite av lokomotivet i arbetet i utbildningsutskottet. Han började med att klargöra att Sverigedemokraterna redan har ett betydande inflytande över skolpolitiken. Politiska förslag tas först upp i utskotten, och om de som lägger förslaget då förstår att de inte kommer att få majoritet i kammaren, stannar ofta förslaget där. På så sätt har flera av de värsta förslaget från de andra partierna kunnat stoppas tidigt.

  Fyra grundpelare i arbetet med att rädda den svenska skolan. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Vad vill då Sverigedemokraterna med skolan? Några saker är väl kända: skolan ska återigen bli statlig, betyg ska införas från tidiga årskurser, och alla elever ska få en trygg skola, genom nolltolerans mot droger, våld, och hot på skolorna. Det tvååriga gymnasiet ska återinföras, och så även gesällutbildningar. Väldigt viktigt är också att det återigen blir attraktivt att arbeta inom skolan. Utöver detta finns mycket mer att göra.

  Det finns ju många länder som har bättre skola än Sverige. Två av dessa som Stefan höll fram, var Finland och Singapore. För ett tag sedan besökte han Singapore, och hade väldigt mycket att berätta om hur det landet har uppnått sina lysande skolresultat:

  – Om ni tror att Singapore är som Nordkorea så är det tvärtom, eleverna är superkreativa. Men de har respekt. Deras självförtroende stimuleras. Barnen i Singapore pluggar 200 timmar mindre än svenska barn: kvaliteten på undervisningen är så mycket bättre.

  Fyra sätt som den svenska skolan kan inspireras av skolsystemet i Singapore. MOE står för Ministry of Education. Foto: Hans-Olof Andersson. 

  Stefan berättade att han var den förste svenske politiker som har gjort ett studiebesök och tittat på den världsberömda succéhistoria  som Singapores skolsystem är.

  – Inget av de andra partierna har varit där!

  Han hade besökt landets utbildningsministerium och fått se att de därifrån har en klar och tydlig ledning av skolsystemet:

  – I Sverige har vi 53 myndigheter som hanterar skolan, jag har räknat dem!

  Sedan tog Stefan Jakobsson upp lärarnas situation. Stefan Jacobsson bad alla i publiken tänka på den bästa lärare de någonsin haft. Sedan frågade han om det kom in extrapersonal under lektionen med den läraren? Nej, tänkte nog alla. Spelade det någon roll hur många elever det var i klassrummet? Nej, tänkte nog alla som svar på även den frågan.

  – Det är alltså kvaliteten på lärarna det handlar om för att få en bra skola.

  Men få personer i Sverige vill ju jobba som lärare. Många skolor är kaotiska, lönen är dålig, och det ledarskapet som rektorer och politiker borde utöva är ofta icke-existerande. Antagningspoängen till lärarhögskolorna är ofta absurt låga. Han tog upp att lärarna har fått ett lönetillskott under den nuvarande regeringen, men Stefan Jakobsson kallade de pengarna för ”hålla-truten-pengar”: det är bara ett försök att få lärarna att stå ut med missförhållandena, istället för att skapa en fungerande arbetsmiljö.

  I Lund har ju vi lagt flera motioner om skolan, bland annat att Lund ska delta i försöket med betyg från årskurs fyra, och att det skulle tas fram en handlingsplan för särbegåvade elever. Båda dessa motioner röstades dock ner av de andra partierna, trots att till exempel liberalernas på riksnivå, tillsammans med Sverigedemokraterna, var med och drev igenom försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra.

  Vill du komma och lyssna på framtidens makthavare i Sverige, gå med i SD Lund, så blir du inbjuden till föredragen med våra riksdagsmän och andra framstående företrädare.

  Åsa Wittenfelt, som själv är lärare, lyssnar på Stefan Jacobsson. Till höger Bengt Malmberg. Foto: Hans-Olof Andersson.

 • Funderar du på att kandidera för SD i valet 2018?

  Av hansolof.andersson den 16 oktober, 2017
  0

  Funderar du på att kandidera för Sverigedemokraterna i valet 2018? Då är det dags att ansöka nu. Sista ansökningsdag är den förste december. Så här går det till: Först och främst måste du vara medlem. Är du inte redan det, så blir du det på följande länk:

  https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

  Ett tag efter att du en bekräftelse på att du är medlem och ett välkomstmail från oss i SD Lund.

  Vilka politiska organ är det då du kan kandidera till? Du kan kandidera till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. För att kandidera till riksdagen måste du har varit politiker för SD i någon av de två tidigare församlingarna, det går inte att kandidera direkt dit. Det vanliga är att man börjar med att kandidera till kommunfullmäktige. Du gör det genom att skicka in en uppsättning blanketter:

  https://sd.se/wp-content/uploads/2017/08/Kandidathandlingar2018.pdf

  Nästa steg är att du kallas till intervju med SD Lunds valberedning, som bedömer din lämplighet och kapacitet. Sedan fastställs listan till KF av SD Lunds årsmöte i februari 2018. Ytterst är det alltså medlemmarna som avgör om du kommer med på valsedeln.

  Vad innebär det då att kandidera för SD? Som politiker blir du en officiellt representant för partiet, och förväntas tala och verka för partiets politik. Det krävs  alltså att man har en god förmåga att samarbeta med andra. En fråga många ställer är hur mycket tid det tar, och svaret är att du måste lägga en hel del till på att läsa handlingar, gå på olika möten, med mera, men att nästa alla politiker är så kallade fritidspolitiker. Det rör sig om mötesverksamhet kvällstid kanske  en kväll i veckan. En bra politiker tar sig tid däremellan med att läsa på, och förstås vara i kontakt med allmänheten, andra politisk engagerade, och hålla sig informerad om vad som händer i samhället och politiken.

  Har du frågor, tveka inte att höra av dig till oss i SD Lund. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

 • Interpellation ställd till Barn- och skolnämnd östers ordförande Kenth Andersson om situationen på Killebäckskolan.

  Av hansolof.andersson den 11 oktober, 2017
  0

   

  Lund 2017-10-11

  Tisdagen den 26 september inträffade ett allvarligt bråk på Killebäckskolan. Enligt polisen kom utomstående ungdomar till skolan och snart var det igång ett bråk, där en av de inblandade hade en kniv. Personal gjorde ett envarsingripande och polis tillkallades.

  Denna händelse skapade naturligtvis stor oro på skolan. Men det hela verkar inte vara över. Den 7 oktober rapporterade Lokaltidningen Lund att det nu beslutats att skolan ska skyddas av väktare. Mina frågor till Kenth Andersson lyder:

  • Vad ska du göra för att Killebäckskolans elever och personal åter ska kunna känna sig trygga?
  • Har du och ledningen för Barn- och skolnämnd Öster någon plan för hur situationen på Killebäckskolan ska lösas, så att skolan inte ska behöva bevakas av väktare?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)