Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Aron Emilsson och Julia Kronlid besökte Lund

  Av hansolof.andersson den 26 augusti, 2017
  0

  Julia Kronlid och Aron Emilsson i Stadshallen den 25 augusti. Foto: Hans-Olof Andersson

  Fredagen den 25 augusti besökte toppkandidaterna i kyrkovalet Lund. Aron Emilsson och Julia Kronlid är till vardags riksdagsledamöter. De är nu ute på en kyrkovalsturne där de besöker alla Sveriges stift. De var först med på en rundvandring i domkyrkan, och mötte sedan partikamrater och allmänhet i Stadshallen. 

  Valet till Svenska kyrkan den 17 september är ju inte ett politiskt val i vanlig bemärkelse, men de flesta svenskar är med i Svenska kyrkan, och det finns verkligen anledning att bry sig om hur kyrkan sköts. Julia och Aron började med en del fakta: den 30 augusti kommer röstkorten hem i brevlådan till alla medlemmar. Den 4 september börjar sedan förtidsröstningen. De berättade lite om sig själva: Julia har en kristen tro sedan barnsben. Aron har, innan han blev riksdagsman, arbetat inom kyrkan som kyrkoskrivare och administratör.

  Båda kyrkokandidaterna tog upp de märkliga förändringar som har skett i Svenska kyrkan de senaste årtiondena. Centrala element i tron tas bort, präster vill ta bort kors ur kyrkorna, böner som ”Fädernas kyrka” tas bort. Man ber inte längre böner för Jesus, konungen, och familjen, utan dessa ord har ersatts av diffusa begreppsabstraktioner.

  Julia Kronlid har engagerat sig för de kristna i Mellanöstern, som har förföljts fruktansvärt av Sunnimuslimska och väststödda terrorgrupper i Syrien och Irak. Hon har själv varit på plats och besökt flyktingläger i Mellanöstern. När den Syrisk-ortodoxe biskopen besökte Sverige ville han speciellt träffa Julia Kronlid, och hade ett hjärtligt samtal med henne.

  Mot slutet sammanfattade Aron Emilsson vad det är Sverigedemokraterna vill i svenska kyrkan:

  -Kyrkan behöver någon som kan förstå och förvalta de socialkonservativa och nationalistiska principerna.

  Johan Wifralius från Distrikt Skånes styrelse ger blommor till gästerna. Foto: Hans-Olof Andersson

 • Viktigt att rösta i kyrkovalet den 17 september

  Av hansolof.andersson den 23 augusti, 2017
  0

  Sverigedemokraternas kyrkovalsfolder

  Söndagen den 17 september är det val till Svenska kyrkans beslutande organ. I kyrkan ställer olika nomineringsgrupper upp, Sverigedemokraterna är en av dem. Högsta beslutande organ är kyrkomötet. Sedan sker det även val till församlingen, kyrkofullmäktige, och stiftsfullmäktige. Alla vuxna medlemmar i kyrkan har rösträtt, och du får din röstsedel hem med posten.

  Varför är det då så viktigt att rösta i kyrkovalet? Huvudanledningen är att kyrkan sedan århundraden har en viktig roll i att vårda kristna och svenska värderingar, och förvaltar ett stort kulturarv. Under de senaste årtiondena har kyrkan rört  sig i en annan riktning, mot att att bli , som det står i vår kyrkovalsfolder, en politisk vänsterliberal opinionsbildare. Vi vill istället ha en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Det måste vara högt i tak i kyrkan, medlemmar och anställda ska inte frysas ut för att de inte håller med om till exempel den hårda mångkulturella attityd som odlas i kyrkan. Kyrkan ska vara en kyrka för alla som vill  föra resonemang om samtiden, vårda sin kristna tro och vårda och utveckla vårt kulturarv.

  Missa inte heller att träffa våra toppkandidater i kyrkovalet. Den 25 augusti kommer Julia Kronlid och Aron Emilsson till Stadshallen i Lund, klockan 13.30.

  Nedan är två länkar till vårt kyrkovalsmanifest!

  https://sd.se/wp-content/uploads/2017/07/Kyrkovalsmanifest.pdf

  https://sd.se/kyrkovalsmanifest-2017/

   

 • Nu ska Vellinge göra sitt bästa för att stoppa tiggeriet

  Av hansolof.andersson den 22 augusti, 2017
  0

  Idag har SVT (se länken nedan) rapporterat att de styrande Moderaterna och Liberalerna i Vellinge kommun ska försöka få stopp på tiggeriet. Varför pågår det då fortfarande i hela Sverige? En kort resume:
  Vi Sverigedemokrater har i många kommuner (inklusive Lund) motionerat om att det ska skrivas in i de lokala ordningsföreskrifterna att tiggeriet ska förbjudas. De andra partierna har röstat emot. De hävdar att det inte går rent juridiskt. Sala kommun införde ett förbud, men det blev upphävt av länsstyrelsen. Men nu hävdar jurister att det nog kan gå att införa, men det kan inte vara generella formuleringar utan det måste stå mer precist var tiggeriet är förbjudet.

  Så nu får vi se om länsstyrelsen i Skåne län godkänner den formulering som Vellinge har antagit. Då är det bara för Lunds kommun att göra likadant, vilket vi Sverigedemokrater kommer att föreslå.

  https://www.svt.se/…/vellinge-beredda-att-ga-till-domstol-m…

 • Pressmeddelande om KS-mötet 2017-08-16

  Av hansolof.andersson den 17 augusti, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 16 augusti 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 9, ”Införande av ny vision i Lunds kommun”.

  Mötet beslöt att bordlägga ärendet, men innan bordläggningsbeslutet tillät ordföranden sakyrkanden. Vi yrkade då avslag, med hänvisning till den argumentation vi framförde då beslutet att införa visionen togs.

   

  Ärende 10, ”Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning”

  Vi yrkade avslag. Medborgarförslagen har ju tagits bort, (vilket vi var emot) och istället har man infört det helt annorlunda systemet som heter Lundaförslaget. I det nya förslaget till arbetsordning tas all text om medborgarförslagen bort, men det införs ingen ny text om hur det redan beslutade Lundaförslaget ska fungera. Vi tycker att detta skapar stor oklarhet, när man inför ett helt nytt system som inte finns reglerat i lagen bör det ju stå i arbetsordningen hur det ska fungera.

   

  Ärende 32, ”Philip Sandberg (L) skrivelse Undersök andra alternativ till Idalagården”

  Skrivelsen är ju i sak föråldrad, eftersom Idalagården har räddats från att bli migrantboende. Vad som istället hände på denna punkt var att det lades ett yrkande att gården skulle säljas! Vi Sverigedemokrater invände mot detta, eftersom vi anser att detta innebar att ett nytt ärende väcktes på sittande möte. Yrkandet om försäljning gick dessutom märkligt nog igenom!

   

  Ärende 34, ”Christoffer Brinkåker (SD) motion om handlingsplan för särbegåvade elever”

  Vi anser att de remissyttranden som skolnämnderna avgett är så positiva till att införa motionens intentioner, att vi var beredda att ansluta oss till dem. Vi yrkade

  ”att motionen ska anses besvarad i enlighet med remissvaren från skolnämnderna”

  Tyvärr yrkade flera partier avslag. Avslagsyrkandet vann med röstsiffrorna 8 röster för avslag, 5 röster för vårt yrkande.

   

  Ärende 35, ”Medborgarförslag avseende Idalagården i Veberöd”

  Vi yrkade bifall till medborgarförslaget, vars intention var att de verksamheter som byggnaden nu används till ska kunna fortsätta, till exempel 4 H-gården. Tyvärr vann avslag.

 • Möt våra kandidater i kyrkovalet

  Av hansolof.andersson den 16 augusti, 2017
  0

  Julia Kronlid

  Aron Emilsson

  Fredagen den 25 augusti kommer riksdagsledamöterna och kandidaterna i kyrkovalet Aron Emilsson och Julia Kronlid och håller föredrag om vår valkampanj och kyrkovalsmanifest. Sverigedemokraternas kandidater i Lunds stiftsval kommer också att presenteras.
  Mötet äger rum i Lund fredagen den 25 augusti kl. 13:30, i Stadshallen, Stortorget 9, 222 23 Lund.
  Insläpp – mingel med kaffe, te och kaka kl. 13:30
  Start av föredrag med Julia och Aron kl. 14:00
  Avslutning kl. 15:30
  Mötet är öppet för medlemmar, sympatisörer, allmänhet och media.