Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Torsdag 31 oktober är det kommunfullmäktige igen.

  Av hansolof.andersson den 31 oktober, 2019
  0

  Kommunfullmäktige i Polhemsskolans aula. Foto: Hans-Olof Andersson.

  KF börjar 17.00 i Polhemsskolans aula. Det är öppet för allmänheten, kom och lyssna på politikerna och prata med oss i SD när vi går ut i foajen. Ärendena som ska behandlas är bland annat en delårsrapport som pekar på ett negativt resultat för kommunen på 10 miljoner för 2019. Sedan blir det motioner. Två av våra kommer upp, den första är vår motion om att den så kallade visionen, ett meningslöst impotent dokument som har kostat miljoner, ska avskaffas.

 • Ytterligare två brandattentat i Lund

  Av hansolof.andersson den 29 oktober, 2019
  0

  Natten till idag, tisdag 29 oktober, genomfördes ytterligare två brandattentat i Lund. Vid Norrängavägen brändes fyra bilar, och vid akuten på sjukhuset skadades två fordon i en anlagd brand. Polisen verkar vara hjälplös att stoppa detta. Det är nu cirka 60 bilar, och en del byggnader, som har förstörts sedan detta tog ordentlig fart i början av sommaren. Välkomna till en ny verklighet, lundabor, en verklighet som många städer har levt i flera år.

 • Svensk sjukvård är en trögt fungerande, byråkratisk koloss

  Av hansolof.andersson den 29 oktober, 2019
  0

  Måndagen 28 oktober fick SD Lund besök av riksdagsledamot Per Ramhorn. Per har suttit i riksdagen sedan 2010 och är ledamot i Socialutskottet. Mycket av tiden går åt till de lagar och regler som styr vården i Sverige, som ju sedan utförs av landsting, kommuner, och privata aktörer. Per började med att bekräfta det många själva kan se: vården i Sverige har allvarliga problem.

  Det mest uppenbara är att vården ofta inte kan leverera vård i tid. Det leder inte bara till onödigt lidande, utan också att människor dör i vårdköerna, det är dokumenterat att det är så. För att hindra detta tillkom vårdgarantin 2005. Inom 90 dagar ska man få  besöka specialistvård. Men vårdgarantin har inte löst problemen. I augusti 2019 var det 59 procent som fick operation inom lagstadgad tid, berättade Per. Det finns till och med en officiell databas med namnet ”väntetid i vården”.

  Varför är det så här? undrade en i publiken. Per svarade att man inte riktigt vet. ”Landstingen prioriterar olika, en del landsting lägger pengarna på annat, som gratis bussresor för äldre”. Det är också ont om vårdplatser. Sverige har 2,4 platser på 1000 invånare. Det kan jämföras med Tyskland som har 8,3,  Danmark 3,5,  Finland 5,9. Personalbrist är också en anledning, personalen vill ha bättre arbetsförhållanden. Andra orsaker är att det blir allt större andel äldre i befolkningen, fler icke-medborgare  har rätt till välfärd, till exempel personer som befinner sig illegalt i landet, kapacitet hos andra vårdgivare utnyttjas inte fullt ut, och det finns ingen nationell samordning av ledig vårdkapacitet.

  Vad ska man då göra?  Sverigedemokraterna har letat goda exempel utomlands, och funnit att Danmark har nästan inga vårdköer. Partiet har lagt fram ett förslag som är baserat på Danmarks åtgärder: till exempel datasystem som kan kommunicera över landstingsgränserna. Det ska också finnas ”patienträttsgaranti” om inte det egna landstinget hinner vårda dig, då ska ditt landsting ordna så du får vård i ett annat. Kan inget landsting ta emot, ska landstinget köpa vård utomlands. Danskarna köper vård i Tyskland när de inte själva hinner med alla patienter. En del sådant går att få redan nu i Sverige, men då måste patienten själv ansvara för hela byråkratin runt det!

  Mot slutet av mötet blev det diskussion. Flera i publiken hade arbetet länge i vården. De berättade att läkarna får ägna sig åt en massa annat än att vårda, de gör mycket administrativt arbete. En pensionerad läkare i publiken berättade att det genomförts en enorm centralisering de senaste årtiondena, som har ökat byråkratin.
  Slutligen måste upprepas att Sverigedemokraterna är det enda parti som är emot att personer som är i Sverige illegalt får i stort sett gratis vård. Varför de vill detta har inget av de andra partierna kunnat förklara, utan det är helt enkelt en del av den hårda mångkulturalism som är de partiernas värdegrund.

 • Nu har bilbränderna nått Stångby

  Av hansolof.andersson den 27 oktober, 2019
  0

  Natten till idag, söndag 27 oktober, förstördes tre bilar i en brand i Stångby. Det var en carport, intill ett radhus, som brändes ner. Räddningstjänsten var där med flera bilar och hade ett stort arbete att släcka. Polisen utreder det som mordbrand. Det kusliga är att det bara är en tidsfråga innan någon skadas eller dödas av dessa brandattentat. Detta måste få ett stopp. Lund får inte bli som Malmö, som har haft det så här i åratal!

 • Kommer ett skönhetsråd att fungera i Lund?

  Av hansolof.andersson den 23 oktober, 2019
  0

  Anders Bodin från Stockholms skönhetsråd talar för föreningen Gamla Lund.

  Måndag den 14 oktober hölls ett intressant föredrag arrangerat av föreningen Gamla Lund. Det var Anders Bodin, arkitekt till yrket, som talade om sin verksamhet inom Skönhetsrådet, som är ett organ inom Stockholms stad. Skönhetsrådet fyller hundra år 2019. De utgör en intern remissorganisation, och uttalar sig i estetiska frågor runt olika planer som rör byggande och stadsplanering.

  Anders Bodin berättade att rådet har 13 ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna nomineras av en rad  organ, som SAR, Vitterhetsakademin, Svenska naturskyddsföreningen, Stadsmuseets vänner och Konstakademin. Även fyra politiker sitter med. Bedömningarna har stort fokus på landskap och natur, till exempel hur nya byggnader passar in på en plats. Det fyra anställda tjänstemän, och ledamöterna förväntas gå igenom alla planer och besöka alla platser. Som exempel berättade Anders Bodin att rådet hade avstyrkt förslaget till nytt ”Nobelcenter”, en fruktansvärd byggnad, en stor tråkig kub, som för några år sedan nästan fick bygglov i centrala Stockholm.

  Det har diskuterats att Lund ska ha ett liknande råd att hjälpa politiker och tjänstemän. Det har tillsatts en arbetsgrupp som arbetar med att få till ett slags skönhetsråd, men det är än så länge oklart vad det ska heta. Det kommer knappast att kunna arbeta som Skönhetsrådet i Stockholm, som ju är en mycket större kommun än Lund och har mer ekonomiska resurser. Men en del av frågorna som Skönhetsrådet fått brottas med, till exempel hur man förtätar en historisk stadsdel, är frågor som Lund också har att ta ställning till.

  Som det nu är bygger man ofta i en slentrianmässig modernism (en stil som är gammal nu, uppfanns på 20- och 30-talen), och ibland dekorerar man med lite utsmyckningar och variationer som ska dölja att det är samma massproducerade, fantasi- och själlösa modernism som man ständigt upprepar. Titta till exempel på de skisser som finns på hur Brunnshög ska se ut. Det finns ingen anknytning till platsens och människornas historia och unika identitet, den nya stadsdelen ges ingen unik identitet. I värsta fall blir det direkt fult, som de rostfasader vi har visat i tidigare artiklar här. Vi måste få ett Sverige med mänskligare miljöer, miljöer där byggnader och miljöer inte framkallar ångest som det ofta är nu utan tvärtom får människor att må bra.