Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Motion om att utredningen om badhus i Dalby ska återupptas.

  Av hansolof.andersson den 24 november, 2017
  0

  Lund 2017-11-24

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige.

  Hur beslutas det egentligen vad vi ska satsa på i Lunds kommun? Behoven att bygga är mycket stora eftersom befolkningen hela tiden växer. Men eftersom oviljan att medge att politik är en fråga om prioriteringar är så stor, sker ibland prioriteringarna av tvingande nödvändighet istället för enligt folkviljans inriktning och befolkningens behov.

  Ett exempel på det är det som hände med badhusplanerna för Dalby och den östra kommundelen. Den 31 januari 2008 beslutade KF att genomföra den stora ombyggnaden av Högevallsbadet. Då beslutades det också  ”att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att under hösten 2008 påbörja en allsidig utredning om ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren 2010.”

  Sedan gick åren, och inget hände, till den 16 maj 2012, då kultur- och fritidsnämnden beslutade att teckna uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen, för att samordna processen kring hur ett inomhusbad i Dalby skulle kunna utformas.  Men investeringsgruppen, en arbetsgrupp av tjänstemän som arbetar med den så kallade ”investeringsprocessen” meddelade i oktober 2015 att man avstyrkte fortsatt utredning och genomförande ”på grund av kommunens hårt ansträngda ekonomi”. Sedan fick kommunstyrelsen det hela på sitt bord den 7 september 2016, i form av ärendet ”Begäran om återkallande av uppdrag att utreda ett inomhusbad i Dalby”.

  I dokumenten till det ärendet konstaterade kultur- och fritidsförvaltningen helt lakoniskt att ”arbetet har stannat av”. I ärendet fanns inga dokument alls från utredningsarbetet. Vi Sverigedemokrater kontaktade serviceförvaltningen och begärde ut projektplanen. I den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det fanns inga beräkningar av behovet av tid för de olika sorternas bad- och simverksamhet. Det fanns heller inga kostnadskalkyler. För att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus i Dalby, så behöver vi veta både behoven och kostnaderna. Vi Sverigedemokrater begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla dokument. I andra hand yrkade vi avslag till återkallandet. Tyvärr fick vi inte igenom något av yrkanden.

  Men förr eller senare behöver Dalby (och därmed den östra delen av kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om behov, och om ekonomiska prioriteringar, men befolkningen i den östra delen av kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag, som till exempel tar upp sådant som befolkningstillväxt, prognoser för behovet av bassängtid för simundervisning med mera.

  Det har påpekats att utbyggnaden av Dalby går långsammare än vad man tänkte år 2008. Men en anledning till att efterfrågan på bostäder i Dalby, och hela den östra delen av kommunen inte är lika starkt som i Lund, är ju att det är mycket närmare till olika former av service och fritidsaktiviteter för de som bor i tätorten Lund. Vill vi kunna förverkliga utbyggnadsplanerna för Dalby måste kommunen visa att man menar allvar med att långsiktigt bygga ut olika saker. På lång sikt är det rimliga att invånarna i byarna inte behöver åka till Lund för att besöka ett badhus, utan att man bygger ett nytt sådant, då förslagsvis i Dalby.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att utredningen om byggande av badhus i Dalby återupptas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  ____________________

  Bo Kjellberg

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 • Av hansolof.andersson den 22 november, 2017
  0

  Att elever ska kunna känna sig trygga i sin skolmiljö är inte bara en rättighet, utan är också viktigt ur…

  Publicerat av Sverigedemokraterna den 21 november 2017

 • Budgeten kanske kan hållas, men det betyder inte att ekonomin är välskött

  Av hansolof.andersson den 22 november, 2017
  0

  Igår den 21 november hade Sydsvenskan en artikel med rubriken ”Lunds kommun når budgeten – trots fortsatt höga flyktingkostnader”. Artikeln tar upp att den senaste prognosen från kommunens ekonomer indikerar att kommunen ser ut att kunna klara budgeten för 2017.

  Man tar, helt utan att försöka mörka sanningen, upp att de ersättningar kommunen får från staten för flyktingverksamheten långt ifrån täcker kostnaderna. Men ekonomin beräknas ändå gå ihop, genom att andra verksamheter får kosta mindre. Detta kallas ”effektiviseringar”, vilket ska betyda att man ökar produktiviteten. Kvaliteten på, eller omfattningen av verksamheter ska inte bli lidande när man effektiviserar, arbetet ska bara göras effektivare. Problemet är att det är svårt att avgöra hur mycket av de resultatförbättringarna som är effektiviseringar, och hur mycket som är förändringar som gör att något i verksamheten försämras.

  Så om man bara läser Sydsvenskans artikel, och det ekonomerna säger i den, kan man tro att allt är bra, ekonomin går ju ihop. Problemet är att det är en dålig värdemätare av kommunens verksamhet. Om inte kommunen hade haft de enorma kostnaderna för flyktingar, anhöriga till dessa, och för så kallade ensamkommande barn, så hade de pengarna kunnat användas exempelvis till skolorna, äldrevården, hjälpen till funktionshindrade, och mycket annat som det behövs pengar till.

  Hur mycket det mångkulturella projektet verkligen kostar är ingen som vet. De offentliga ekonomierna (stat, landsting, kommun) sitter ihop i ett komplicerat system av transfereringar, de är i praktiken kommunicerande kärl. Samma sak gäller naturligtvis även för våra privatekonomier: vi betalar skatt, och får varierande mängd tjänster i retur för detta. Det är ingen tvekan om att de sammanlagda kostnaderna för det mångkulturella projektet rör sig om hundratals miljarder per år. Det kan jämföras med Sveriges BNP, som år 2016 uppgick till 4405 miljarder (källa: ekonomifakta.se).

  Som humanitärt projekt är det mångkulturella projektet fullkomligt misslyckat, Sverige skulle kunna hjälpa många fler människor i världen genom att hjälpa till på plats när människor fördrivs och flyr på olika ställen. Glöm inte att vår regering tar pengar från biståndsbudgeten och lägger över på den enormt dyra flyktingmottagningen i Sverige. Enligt riksrevisionen kostar det till exempel mellan 3000 och 6000 kronor per dygn att ha ett så kallad ensamkommande barn på HVB.

  Vi kan berätta för er att egentligen är det så att den kommunala budgeten borde ha ett större överskottsmål än det man nu troligen kommer att nå: det är nämligen risk att en lågkonjunktur är på väg. Priserna på bostäder går ner mycket kraftigt nu, Det är trevligt för alla som vill köpa bostad, men inte lika roligt för de som tvingas sälja sin bostad till förlust. Det kan medföra att de extremt låga räntorna går upp, och ännu värre: att byggsektorn inte vill bygga lika mycket. Prisfall på fastigheter är tyvärr ett typiskt förebud på att tillväxten kan gå ner, och även att arbetslösheten kan gå upp.

  Lunds kommun har lånat väldigt mycket pengar till extremt låga räntor. Man har tecknat försäkringar mot höjda räntor, men dessa skyddar inte mot vad som helst: blir det räntehöjningar kommer de på lång sikt att slå hårt mot den kommunala ekonomin.

  Vi Sverigedemokrater vill inte vara pessimistiska, utan bara påpeka att en god skötsel av en kommunal ekonomi måste vara grundad på riktiga prioriteringar. Kommunal ekonomi måste ha ett perspektiv på flera årtionden framåt. Eftersom det inte går att budgetera varje år så långt framåt (osäkerhetsfaktorerna är för många), så måste sundheten i ekonomin säkras genom att de styrande har en bra ideologisk grund för vad de vill med samhället. Det är här det brister hos de andra partierna,för de har i grund och botten ingen aning om vem som är deras uppdragsgivare, och vem de arbetar för. Det brister i lojalitet mot de egna medborgarna och de egna skattebetalarna.

 • Oscar Sjöstedt: ”Vi har alltid rätt, men är 4-5 år för tidiga”

  Av hansolof.andersson den 11 november, 2017
  0

  Oscar Sjöstedt talade om ekonomi i Lund 9 november 2017. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  Torsdagen den 9 november hade SD Lund besök av Oscar Sjöstedt, riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Oscar Sjöstedt gör ett enormt arbete med att försöka vrida Sveriges ekonomi i rätt riktning, och denna kväll berättade han hur Sverigedemokraterna i riksdagen bit för bit lyckas med att påverka, även om de andra partierna är oerhört dåliga på att föra dialog och förhandla.

  Han började med att tala om äldrefattigdomen. Han tar upp att den borgerliga regeringen sänkte skatten på arbete genom jobbskatteavdragen, men inte sänkte skatten för pensionärer. Garantipensionen är idag 7952 i månaden. Sedan är det skatt på det. SD vill höja garantipensionen med 1000 kronor.

  Oscar Sjöstedt gick igenom SD:s budget.

  Sedan går han igenom reformer SD vill genomföra, bland annat sänkt inkomst skatt för låg-och medelinkomsttagare, bättre villkor för pensionärer, stärkt försvar, och fler poliser:

  ”Vi har alltid rätt, men vi är alltid 4-5 år för tidiga. Det är jättejobbigt att vara Sverigedemokrat. Ett exempel är att vi var först med att föreslå fler poliser. Nu plötsligt förstår de andra partierna det”

  När det gäller invandringspolitiken finns det mycket pengar att spara inom det området. Kostnaderna är enorma, och de andra politikerna och gammelmedia gör sitt bästa för att ljuga och förleda. En viktig sak Sverige kan göra är att insistera på att asylsökande ska provas i det första säkra land de kommit till, och inte kunna röra sig vidare genom Europa och prova att söka asyl lite här och var:

  ”Vi ska inte ta emot asylsökande från Danmark eller Finland, för det är inte krig i Danmark eller Finland!”

  Helene Thorhaug och Stefan Borg var två av besökarna denna kväll

  Oscar Sjöstedt tog upp att arbetsförmedlingen behöver reformeras. I Australien avskaffade man sin motsvarighet till arbetsförmedlingen och ersatte den med ett system där fler aktörer, bland annat privata, arbetar på provisionsbasis. De får provision efter hur många klienter de lyckas sätta i arbete, och hur snabbt.

  Oscar Sjöstedt berättade sedan om när han var i debatt i aktuellt mot Civilminister Ardalan Shekarabi. Shekarabi ville ha bättre villkor för utstationerad arbetskraft. Sjöstedt påpekade att utstationerad arbetskraft inte ska ha bättre villkor en inhemsk arbetskraft. Socialdemokraternas förslag föll i kammaren, då gjorde de om sitt förslag i tydlig riktning mot SD:s förslag och det lades då och gick igenom. ”Så är det ofta, S och Mp vägrar ha dialog”

  Denna kväll fick de cirka 40 åhörarna lära sig mer om ekonomi, och blev återigen påminda om att SD redan nu är med och påverkar i riksdagen, genom att inget av de så kallade blocken har majoritet.

  Detta är ett citat från en arbetsgivare, det visar på hur enorm den bidragsfinansierade delen av arbetslivet har blivit.