Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • KF den 25 januari: varför moderaternas tystnad var så allvarlig

  Av hansolof.andersson den 1 februari, 2018
  0

  Torsdagen den 25 januari var det dags för årets första kommunfullmäktige. Vi ska här skriva om två av frågorna som togs upp.

  Den ena är den fördjupade översiktsplan som nu har tagits fram för området runt Öresundsvägen, ut till Mobiliarondellen. Planen tog även upp några resonemang rörande områdena längre ut, runt Nova. Främst handlar denna plan dock om hur man ska förvandla ett nu ganska glest använt industriområde till en ganska tät stadsbebyggelse.

  Alla var överens om att detta var en bra idé. Vi gick upp och påpekade att det denna nya stadsdel inte får bli ett enformigt modernistiskt område, en massa likadana ”lådor”. Man måste behålla åtminstone fasader på en del av de gamla gedigna industribyggnaderna, till exempel på Tetra Paks område. De tog ju över gamla Alfa Laval-fabriken för en del år sen, men håller nu på att samla all sin verksamhet till sin stora anläggning på Råbylund. Man kan till exempel göra saluhall av gamla tegelbyggnader, som man gjort i Malmö.

   

  Det andra frågan denna kväll vi ska skriva lite om är motionen från Fi om att låta så kallade ”ensamkommande barn” stanna i Lund fast deras ålder av rättsmedicinalverket fastställts med allra största säkerhet vara 18 år eller mer. Då ska ju normalt staten ta över ansvaret. När motionen kom upp i september var till och med S tveksamma, de förstod att det bara skulle röra till saker att kommunen skulle ta över ansvar som ligger på staten. Dessutom skulle det ju kosta mycket.

  Men sedan var frågan uppe två gånger i KF, båda gångerna blev det återremiss. Till slut var inte bara hela vänstersidan för motionen, utan även KD och Centern! Liberalerna var också för, men hade bantat ner kostnaden.

  Vi Sverigedemokrater var förstås emot motionen. Vi påpekade att det som påstods från någon upphetsad ledamot i salen, att det skulle bli nödvändigt för dem att sova ute om inte denna motion gick igenom, var bara vilseledning, totalt ”fake news”. Staten tar ju över ansvaret när ”barnen” blir arton år.

  Det märkligaste var kanske moderaternas oklarhet. Deras ledamot Göran Wallén talade länge, länge, utan att komma fram till hur moderaterna kommer att rösta. Det lät på honom som om de var kritiska till förslaget, men något yrkande kom inte. Till slut gick en annan moderat upp och sade att det inte tänkte delta i beslutet!

  Moderaterna hävdade att det var bristande information som var anledningen. Då har det ändå varit inte mindre än två återremisser, högsta antal det kan vara. Om man efter två återremisser fortfarande anser att man inte tillräckligt med information rörande en motion, då är ju det enda rimliga att rösta nej.

  Detta säger mycket om moderaterna, eller ”nya nya moderaterna” som vår ledamot Hans-Olof Andersson flera gånger ironiskt benämnde dem under debatten. Moderaterna har cementerat fast sig så hårt i den mångkulturalistiska hjärntvätten, att inte ens de ganska klara logiska resonemang de själva förde mot motionen, kunde få dem att rösta emot den. Den kognitiva dissonansen är total inom detta parti, som långsamt, yrvaket, börjar förstå att de haft fel hela tiden när de drivit en stenhård mångkulturalistisk politik.

  Att de inte kunde rösta emot denna motion, säger väldigt, väldigt mycket. Moderaternas ideologiska kris är mycket värre än att de (som många politiker) är lite falska. Nej, det handlar om att de har tillbringat så mycket tid med att vara opportunister, att de inte har någon övertygelse längre när det gäller den stora huvudfrågan i svensk politik detta århundrade: ska vi ha ett Sverige som en välordnad, svensk stat med gemensam värdegrund, eller ska allt bara fortsätta upplösas?

 • Lösenordsskyddad: Handlingar till årsmöte 2018

  Av hansolof.andersson den 24 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2018- 01-15: Facebook tar ned vårt innehåll utan förklaring.

  Av hansolof.andersson den 15 januari, 2018
  0

  Den 11 januari tog facebook helt oväntat ned ett av inläggen på SD Lunds facebooksida:  facebook.com/SverigedemokraternaLund/

  Det rör sig om inlägget ”Nu kommer vår motion om ordningsvakt vid stationen upp”. Inlägget var annonserat och hade under några dagar nått mycket stor spridning. Inlägget kan läsas i sin helhet nedan, se den kursiverade texten.

  Vi skickade ett meddelande till facebook, som svarade att, vi citerar: ”Jag har tittat närmare på ditt konto och noterat att innehållet som marknadsförs av denna annons är förbjudet”

  När vi då frågar vad i innehållet som är förbjudet, får vi inget svar.

  Facebook är ett företag vars verksamhet subventioneras skattemässigt i Sverige, och vars tjänster har enorm betydelse för att organisationer och människor ska kunna nå ut, inte minst när det gäller det politiska samtalet och den demokratiska dialogen. Ändå tar sig facebook rätten att ta ned inlägg utan att ge någon trovärdig förklaring.

  Vi har nu lagt upp inlägget igen. Ännu har facebook inte tagit ned det.

  Nedan är inläggets text i sin helhet. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se

  NU KOMMER VÅR MOTION OM ORDNINGSVAKT VID STATIONEN UPP

  2018 kommer att bli ett intensivt år i Lundapolitiken, och i Sverige som helhet. Söndagen den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun, så kallade allmänna val. Vi i SD Lund kommer att fortsätta lägga fram förslag och argumentera, och vi kommer att beddriva en kampanj där ni bland annat kommer att kunna träffa våra politiker och kandidater på det ”valtorget” som börjar på Stortorget tre veckor innan valet. Nästa kommunfullmäktige som ni kan komma och titta på är torsdagen den 25 januari, 17.00 i Stadshallen. Men innan det är det kommunstyrelsen nu på onsdag.

  Ett ärende som kommer upp först på KS och sen på KF, är vår motion om att kommunen ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid stationen Statliga Jernhusen äger järnvägsstationerna i Sverige. Våren 2017 skrev deras säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen: människor blir antastade av tiggarna med flera, hans beskrivningar av situationen är ingående och skrämmande. Han föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som kommunen skulle ställa upp med.

  Vi i SD motionerade omedelbart om att kommun skulle bifalla detta. Vad vi vet har inte kommunen gett Jernhusen något svar på deras fråga. Nu har vår motion legat i åtta månader hos tjänstemännen, obegripligt varför. När den nu kommer upp för beslut har de andra partierna en chans att visa att de tycker att kommuninvånarna ska får något annat än otrygghet för sina skattepengar. Hur vore det om en liten, liten del av skattepengarna, kostnaden för en enda ordningsvakt, gick till en väl behövd ordningsvakt vid stationen?

  SKD skrev om motionen idag, här är länk:

  http://www.skd.se/…/01/04/foreslar-nej-till-vakt-vid-lund-c/

  Här är länken till vår motion:

  https://lund.sd.se/motion-om-att-lunds-kommun-ska-bista-je…/

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2018-01-10

  Av hansolof.andersson den 11 januari, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 10 januari 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 15. Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd (Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge) i Lund, Lunds kommun – antagande, (KF)

  Dnr KS 2017/0986

  Vi yrkade bifall till planen, och det var ju också det beslut som fattades. Det står i handlingarna att många av de fastigheter där det är tänkt att byggas nytt kan vara förorenade, och att det inte går att veta hur illa läget är. Detta ska betänkas när man planerar ny bebyggelse, saneringen kan bli dyr.

  När det gäller Västerbros utformning så är det bra om man kan behålla en del av de äldre industrifastigheterna, flera av dem har arkitektoniska värden. Ibland kan det ju vara möjligt att behålla den bärande strukturen och fasad i en äldre byggnad, och byta ut allt annat. Det är viktigt att den nya stadsdelen får en unik identitet. Nuförtiden är det ju vanligt att man bygger nya stadsdelar helt utan historisk anknytning, och nästan helt utan estetiska värden. Låt inte Västerbro bli som Brunnshög, som kommer att fyllas av tafatta försök till en i bästa fall dekorerad modernism.

   

  Ärende 21. Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör betala”, (KF) Dnr KS 2017/0827

  Vi yrkade på kommunkontorets förslag till beslut, att den ska anses besvarad med hänvisning till servicenämndens yttrande, det var också vad KS beslutade.

  Detta är bara ännu ett desperat försök från liberalerna att profilera sig. De säger att de vill göra något åt skadegörelse, men som vanligt vill de inte förstå att det är deras egen liberala värdeupplösning, med mångkulturalismen som överideologi över de liberala tankarna, som gett oss det samhälle vi nu har. De skriver i motionen om att de vill sätta upp så kallade ”mosquitos”, som är små högtalare som avger ett extremt högfrekvent ljud som ska få unga skadegörare att lämna platsen. Dessa höga frekvenser kan bara uppfattas av personer som är unga. Men liberalerna missar att helt oskyldiga barn kommer att höra dessa ljud och lida av dem, liksom de flesta djur. Vill vi ha ett sådant 1984-samhälle?

   

  Ärende 22. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central, (KF) Dnr KS 2017/0378

  Våren 2017 skrev Jernhusens säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen. Han föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som kommunen skulle ställa upp med. Vi i SD motionerade omedelbart om att kommun skulle bifalla detta. Nu har vår motion legat i åtta månader hos tjänstemännen, obegripligt varför. De har inte gjort någon utredning, utan tycker bara att de åtgärder som görs räcker, och att motionen ska avslås.

  PÅ KS-mötet yrkade vi bifall, och Centern och Liberalerna yrkade också bifall. Det blev votering, som alltså utföll med 10-3 för avslag.

   

  Ärende 23. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år”, (KF) Dnr KS 2017/0285

  Vi yrkade avslag, och var det enda parti som gjorde detta. Liberalerna hade ett eget yrkande.  Moderaterna hade inget yrkande, utan sade bara att om det blir votering ”kommer vi att lägga ner våra röster”. Alla andra partier med ledamöter på plats yrkade enligt kommunkontoret, alltså en variant av bifall till motionen.

  När det sedan blev votering föll vårt avslagyrkande först, sedan stod det mellan liberalernas yrkande, och bifall till kommunkontorets förslag. Då avstod vi (gör vi när vårt eget yrkande har fallit, och vi står inför två dåliga alternativ). Kommunkontorets förslag vann med röstsiffrorna 9-1, och 3 som avstod.

  Detta innebär alltså att även KD och C är för denna motion, som till en början inte ens socialdemokraterna tyckte om. Att moderaterna inte har någon åsikt alls i denna fråga är anmärkningsvärt, speciellt med tanke på deras partilednings försök att ”omprofilera” partiet i en mer invandringskritisk riktning. Förklaringen är förstås att omprofileringen är en total bluff, moderaterna är och förblir ett mångkulturalistiskt parti.

 • Nu kommer vår motion om ordningsvakt vid stationen upp

  Av hansolof.andersson den 5 januari, 2018
  0

  2018 kommer att bli ett intensivt år i Lundapolitiken, och i Sverige som helhet. Söndagen den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun, så kallade allmänna val. Vi i SD Lund kommer att fortsätta lägga fram förslag och argumentera, och vi kommer att beddriva en kampanj där ni bland annat kommer att kunna träffa våra politiker och kandidater på det ”valtorget” som börjar på Stortorget tre veckor innan valet.

  Nästa kommunfullmäktige som ni kan komma och titta på är torsdagen den 25 januari, 17.00 i Stadshallen. Men innan det är det kommunstyrelsen nu på onsdag. Ett ärende som kommer upp först på KS och sen på KF, är vår motion om att kommunen ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid stationen Statliga Jernhusen äger järnvägsstationerna i Sverige. Våren 2017 skrev deras säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen: människor blir antastade av tiggarna med flera, hans beskrivningar av situationen är ingående och skrämmande. Han föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som kommunen skulle ställa upp med.

  Vi i SD motionerade omedelbart om att kommun skulle bifalla detta. Vad vi vet har inte kommunen gett Jernhusen något svar på deras fråga. Nu har vår motion legat i åtta månader hos tjänstemännen, obegripligt varför. När den nu kommer upp för beslut har de andra partierna en chans att visa att de tycker att kommuninvånarna ska får något annat än otrygghet för sina skattepengar. Hur vore det om en liten, liten del av skattepengarna, kostnaden för en enda ordningsvakt, gick till en väl behövd ordningsvakt vid stationen?

  Här är en länk till motionen:

  Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.

   

  SKD skrev om motionen idag, här är länk:

  http://www.skd.se/2018/01/04/foreslar-nej-till-vakt-vid-lund-c/