Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 20 juni 2018

  Av hansolof.andersson den 20 juni, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 20 juni 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 6. Socialnämndens begäran om att få disponera reserverade medel för ökat flyktingmottagande Dnr KS 2018/0363

  Vi yrkade avslag. Kostnaderna för denna verksamhet är mycket större än den statliga ersättningen. Så kan det inte fortsätta.

   

  Ärende 12. Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg samt kommunalt bostadsbidrag, (KF)

  Dnr KS 2016/1012

  Kommunstyrelsen enades om ett reviderat yrkande, pga beslutstekniska orsaker var inte kommunkontorets förslag idealiskt. Alla var eniga om vikten av förbättringar, bland annat höjningen av förbehållsbeloppen.

   

  Ärende 15. Ansökan bidrag till tillgänglighetsanpassningar, samlingslokaler AF-borgen Dnr KS 2018/0319

  Det blev avslag, inte bara SD utan också Alliansen och FNL yrkade avslag. Ingen av oss har något emot att Akademiska Föreningen bygger en ny hiss, men fastigheten drivs som ett aktiebolag och det är inte rätt att kommunen ger kapital rakt av till ett affärsdrivande bolag. Det är bättre att kommunen fortsätter stödja olika studentverksamheter direkt.

   

  Ärende 19. Möjligheten för Lund att bli en MR stad. Dnr KS 2016/0675

  SD och FNL med var sin ledamot var de två partier som röstade emot, nio ledamöter röstade för projektet, två ledamöter avstod. Om det behövs konkreta åtgärder från kommunens sida för att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs så är vi med på det, men det här projektet syftar knappast till det, utan är bara ännu ett brandingprojekt.

   

   Ärende 20. Re:Imagine Lund Dnr KS 2018/0409

  Alliansen, FNL, och V röstade avslag, S och mp röstade bifall. Beslutet blev ett avslag, projektet stoppas. Vi hade ett eget yrkande som förtydligade avslaget:

   att arbetet med Re: Imagine Lund omedelbart avslutas och projektet läggs ned.

  Vårt avslagsyrkande var ännu tydligare än det som gick igenom. Detta projekt är bara ännu ett skattemedelsbetalt brandingprojekt, ett marknadsföringsjippo. Det är inte vad Lund behöver.

   

  Ärende 25: Lunds kommuns översiktsplan Dnr KS 2018/0376

  Sverigedemokraterna yrkade i detta ärende

   att

  kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag, med följande tillägg:

   att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik bör utgå ur förslaget till översiktsplan.

   att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.

  att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,  och funktionalism.

   

  Ärende 44. Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits, (KF) Dnr KS 2017/1218

  Vi yrkade förstås bifall men det gick inte igenom.

 • Vår valsedel, uppdaterad version

  Av hansolof.andersson den 17 juni, 2018
  0

  Sedan vår valsedel för valet till kommunfullmäktige presenterades i februari har några mindre förändringar gjorts. Detta är den valsedel som nu är sänd till tryck. Valsedlar för alla valen: riksdag, region (landsting) och kommunfullmäktige kommer att skickas ut med postutskick till alla hushåll i Sverige. Den försändelsen kommer några veckor innan valet, och innehåller en broschyr och två valsedlar av varje sort.

  1. 1. Hans-Olof Andersson, 52, politiker, Lund
  2. 2. Christoffer Brinkåker, 26, student, Lund
  3. 3. Åsa Wittenfelt, 59, lärare, Lund
  4. 4. Victoria Tiblom, 48, kommunikatör, Lund
  5. 5. Micael Jarnesjö, 55, chaufför, Lund
  6. 6. Bengt Malmberg, 69, pensionär, Veberöd
  7. 7. Magnus Liljeroth, 54, ingenjör, Lund
  8. 8. Urban Nilsson, 61, teknisk dr, Lund
  9. 9. Diana Engblom, 48, samordnare, Veberöd
  10. 10. Dragan Brankovic, 56, egenföretagare, Veberöd
  11. 11. Bo Kjellberg, 85, egenföretagare, Stångby
  12. 12. Bengt Svensson, 65, egenföretagare, Dalby
  13. 13. Victor Jangdal, 20, officersaspirant, Lund
  14. 14. Linda Nilsson, 40, barnskötare, Dalby
  15. 15. Håkan Engblom, 55, besiktningstekniker, Veberöd
  16. 16. Marcus Svensson, 39, personlig assistent, Södra Sandby
  17. 17. Johan Nilsson, 32, studerande, Lund
  18. 18. Gunilla Hedlund Mikulasek, 65, pensionär, Lund
  19. 19. Jonas Johansson, 53, säljare, Veberöd
  20. 20. Pathrick Broholm, 35, servicetekniker, Dalby
  21. 21. Magnus Lindbom, 44, ambulanssjuksköterska, Veberöd
  22. 22. Ingvar Mårtensson, 73, pensionär, Dalby
  23. 23. Sven Björnsson, 71, pensionär, Lund
  24. 24. Erik Ivarsson, 22, student, Lund
  25. 25. Charlotta Billvik, 50, lantmästare, Genarp
  26. 26. Michael Andersson, 58, operatör, Lund
  27. 27. Lars Åhlin, 69, pensionär, Lund
  28. 28. Thorsten Killman, 64, byggnadsarbetare, Lund
  29. 29. Robert Berg, 50, egenföretagare, Lund
  30. 30. Mattias Kristiansson, 45, läkare, Veberöd
 • SD storsatsar på skolan

  Av hansolof.andersson den 8 juni, 2018
  0

  Svar till debattartikeln ”Liberalerna satsar på skolan medan SD skär ner” 8 juni:

  Philip Sandberg hävdar att det är alliansen som satsar på skolan i Lund, medan Sverigedemokraterna skär ner. Javisst, alliansens nettoanslag för skolnämnden budgetåret 2019 är högre än Sverigedemokraternas. Men för året efter i EVP, (ekonomi och verksamhetsplanen) så ligger alliansen bara obetydligt före Sverigedemokraterna i anslag, och för 2021 så går vi om. Så när det gäller skolnämnden ligger alliansen och Sverigedemokraterna som helhet ganska jämnt i nettoanslag.

  Men Philip Sandberg verkar helt glömma den andra stora nämnden inom skolverksamheten, nämligen utbildningsnämnden. För den nämnden har Sverigedemokraterna större nettoanslag än alliansen för alla tre EVP-åren: 2019, 2020, 2021.

  Men det handlar också om syn på skolan och samhället. Om alliansens budget går igenom, så kan vi räkna med att en mycket stor andel av medlen till skolan kommer att gå till att fortsätta införa mångkultur, att genomföra så kallat ”mångfaldsarbete” med mera. Med Sverigedemokraternas politik så stoppar vi den vingliga resan in i liberal värderelativism och värdeupplösning. Som vi skriver i vårt kommunala valprogram: ”Åter till en riktig skola!”

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Liberalerna vill skära ner på kommunens kärnverksamheter

  Av hansolof.andersson den 4 juni, 2018
  0

  Debattartikel i Sydsvenskan 4 juni 2018. Svar på Liberalernas debattartikel 1 juni.

  I en debattartikel den 1 juni hävdar Liberalerna att Sverigedemokraternas politik innebär ”så pass omfattande neddragningar på socialnämnden att förebyggande arbete skulle få läggas ned”. De hävdar på fullt allvar att vi vill dra ner på stödet till barn i hushåll där det förekommer missbruk eller social ohälsa.
  Inget kunde vara mer fel. Låt oss jämföra huvuddragen i vår och i alliansens budget. Vi i SD vill ta bort de enorma medel som kommunen lägger på asylinvandring, mångkultur, HBTQ-projekt, och överdriven byråkrati. Kommunen får enorma skattemedel från staten för att bekosta asylinvandringen. Ändå räcker inte pengarna. Enligt kommunens bokslut för 2017 uppgick socialens underskott för verksamheten med så kallade ensamkommande barn det året till 45 miljoner.
  Alliansen däremot vill tvinga fram stora besparingar på skolan, den kommunala omsorgen, och flera andra verksamheter, och de vill dessutom plundra de kommunala bolagen, bland annat LKF, på stora belopp! Vi säger nej till dessa indragningar och vill istället att skola, vård, social omsorg med mera får full kompensation för sina kostnadsökningar.
  Med Liberalerna vid rodret kommer Lund att bli allt mer vanskött och otryggt, och pengarna kommer att gå till diverse kulturradikala och mångkulturella projekt istället för till att ge medborgarna valuta för skatten.

  Hans-Olof Andersson

  Partiföreträdare SD, Lunds kommunfullmäktige
 • Flygbladsutdelning Södra Sandby lördag 2 juni

  Av hansolof.andersson den 2 juni, 2018
  0

  Här syns nio av de elva Sverigedemokrater som under två timmar delade ut flygblad i Södra Sandby idag lördag 2 juni. Det var mycket folk på byn, många var ute och handlade eller njöt av det vackra vädret.