Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Åsa Wittenfelt ordförande:

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Missa inte att besöka vår EU-valsida!

  Av hansolof.andersson den 14 maj, 2019
  0

  Vill du läsa vad vi tycker i olika frågor i EU-valet? Gå in på vår kampanjsida:

  EP-val 2019

   

 • Interpellation ställd till Philip Sandberg angående utbildning om hedersrelaterad våld till lärarna i Lunds skolor

  Av hansolof.andersson den 12 maj, 2019
  0

  Lund 2019-05-09

  Enligt Philip Sandberg och Liberalerna; Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. De ska rusta kommande generationer för livet och ge alla barn i Sverige möjlighet att nå sina drömmar. Vi behöver fler skickliga lärare och Lund ska vara en kommun där de allra bästa i varje årskull vill bli lärare. För att lyckas med det krävs att yrkets status ökar och att lärarlönerna höjs rejält.

  Detta är en bra grogrund för att lyfta skolan till något bättre men mer behövs göras och det behövs nu, inte senare för är att hjälpa våra lärare att klara av sitt uppdrag. De behöver omgående få hjälp att klara av hedersrelaterat våld i skolorna. Detta är något som oerhört många lärare efterfrågar ledningen om men inget har hänt, så när kommer detta ske?

  Under senare år har skolorna fått utbildning i HBTQ- och värdegrundsfrågor som ledningen ansett varit mycket viktigt, men om man frågar lärarna är det inte detta som är väsentligt för dem, det har man hela tiden undervisat i UTAN istället är det hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld har eskalerat i skolans värld och där står lärarna oftast handfallna och har ingen hjälp eller kunskap att ta tag i detta. Så min fråga till Philip Sandberg lyder:

   

  • När ska vi politiker lyssna på våra lärare och ge dem vad de behöver mest, fortbildning i hedersrelaterat våld?
  • Eftersom detta är en kostnadsfråga och den som håller i ”penningpungen” är du Philip Sandberg, så det är du som kan genomföra detta, så när kommer du verka för en skola som kan ta hand om alla sina elever och ge dem möjlighet att nå sina drömmar?
  • Åsa Wittenfelt
  • ledamot kommunfullmäktige (SD)
 • Valtorget har nu börjat komma igång

  Av hansolof.andersson den 9 maj, 2019
  0

  Valtorget på Stortorget har nu långsamt börjat komma igång. Bilden här är tagen igår onsdag klockan tio, som ni ser är några valbodar på plats. Det kommer att vara minst tio partier på plats, men det var nog lite överambitiöst av partierna att boka tre veckor som i valrörelsen 2018, då tog folk ledigt från jobbet för att stå på torget, det är ju bara några få politiker som jobbar heltid med politik.

  Vi i SD har bokat in att var där tre dagar: fredag 17 maj, lördag 18 maj, och lördag 26 maj. Vi kommer att vara där 10-16. Kom och prata med oss! Den första dagen, 17 maj, kommer Jimmie Åkesson och är med i tältet cirka en halvtimme, mellan 13 och 13.30. Kom och växla några ord med honom!

 • Kristina Winberg på besök

  Av hansolof.andersson den 8 maj, 2019
  0

  Kristina Winberg i Lund den 7 maj. Foto: Hans-Olof Andersson

  Tisdagen den 7 maj fick SD Lund besök av ledamoten i EU-parlamentet, Kristina Winberg. Hon berättade först om sig själv: Hon kommer från Jönköping och har arbetat 25 år som resesäljare. Hon har blivit utnämnd till Sveriges bästa resesäljare. För cirka tio år sedan engagerade hon sig i Sverigedemokraterna, valet var ganska självklart. Hon kom snart med i kommun- och landstingspolitiken, och allt var klart för att hon skulle kandidera till riksdagen 2014. Då blev hon tillfrågad om hon ville kandidera till EU-parlamentet. Hon kom in där som ledamot samma år.

  Kristina berättade om hur komplicerat det är att kunna påverka i EU-parlamentet. Två personer i parlamentet berättade hon speciellt om: den inte alltid nyktre ordföranden i europeiska kommissionen, och UKIP:s ordförande Nigel Farage. Med den senare har det varit mycket samarbete under tiden SD var med i partigruppen EFDD.

  Om du vill kryssa Kristina så är hon nummer fyra på valsedeln i valet den 26 maj.

  Det pensionerade läkarparet Lena och Sten uppskattade kvällen.

 • Motion om förenkling av systemet för styrdokument, policys, med mera.

  Av hansolof.andersson den 6 maj, 2019
  0

   

  Lund 2019-05-02

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Hur går det egentligen till när kommuner styrs? Kommunallagen stadgar om ett antal politiska organ som ska finnas, men när det gäller styrdokument, planer, och policys, så är de bara en del som lagen föreskriver, till exempel energiplan.

  Det hela kompliceras i Lund av att antalet politiska organ är mycket stort. Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, så finns det tretton nämnder, ett stort antal bolag, och många mindre organ. Nämnderna har utskott och presidier, och en del av bolagen äger vi gemensamt med andra kommuner. Utöver det finns många andra organ.

  Ett sätt att styra är att de olika organen beslutar om olika planer, policys, styrdokument och program som ska vara vägledande inom olika områden. Under dessa finns styrdokument i de olika verksamheterna, och så finns förstås alla arbetsbeskrivningar och arbetsordningar. Det hela är så komplicerat att ingen kan ge något enkelt svar på hur alla dessa organ och dokument ska fungera tillsammans.

  På Lund.se, under ”kommun och politik”, finns en förteckning över ”Regler och styrande dokument”. Där finns till exempel kommunens taxor, som är nio stycken mycket konkreta dokument. Många andra dokument, till exempel de som reglerar stadsbyggandet är också nödvändiga. Men där finns också många andra texter, ofta av ganska abstrakt karaktär. I skrivande stund finns under ”Regler och styrande dokument” sammanlagt 102 dokument, om man räknar bort bolagen, som är föredömligt effektiva med bara något eller några dokument per bolag.

  Vi Sverigedemokrater har ofta framfört kritik mot införande av ännu fler styrdokument, planer, policys, och program. Vi har yrkat avslag på en del, till exempel den så kallade ”visionen” för Lunds kommun, och framfört skarp kritik mot utformningen av många andra.

  För elva år sedan, den 24 april 2008, hade kommunfullmäktige uppe ett ärende med titeln ”Lunds kommuns styrdokument” (§ 95). Man hade då insett att det hade blivit för många styrdokument, och kommunkontoret hade året innan fått i uppdrag ”att tillsammans med förvaltningscheferna inventera och vid behov föreslå en förändring av kommunens styrdokument”. Kommunfullmäktige tog ett beslut som resulterade i att ett antal styrdokument kunde avskaffas eller slås samman. Vi Sverigedemokrater yrkade att även ”Mångfaldsplan för Lunds kommun” skulle avskaffas, men det yrkandet gick inte igenom. Vi hade innan dess motionerat om att denna plan skulle avskaffas men motionen avslogs. Ett tag efter beslutet den 24 april 2008 avskaffades dock mångfaldsplanen.

  Nu håller kommunen återigen på att översvämmas av dessa dokument. De är ett symptom på frånvaro av verkligt ledarskap. Politiken producerar istället ett otal dokument, ofta fyllda med ideologiskt syftande begrepp. Ju osäkrare politiker, desto fler styrdokument, policys och program skrivs, och ju fler sådana dokument man har, desto otydligare blir det vad som gäller. Hur ska till exempel de olika dokumentens ambitioner prioriteras mot varandra?

  Samtidigt som denna motion lämnar vi in en motion om att den så kallade visionen ska avskaffas. I skrivande stund håller politikerna också på att besluta om ännu ett dokument, ”program för styrning”. Det är svårt att ha förhoppningar om att det programmet, sprunget ur den förvirring som alla andra styrdokument orsakat, kommer att göra något mer än att öka oklarheten om hur kommunen ska styras.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  att en översyn av kommunens samtliga styrdokument ska genomföras, i syfte att ta fram vilka som inte fyller ett verkligt behov och därför bör avskaffas.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Christoffer Brinkåker (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­________________________

  Victoria Tiblom (SD)

  ledamot Lunds kommunfullmäktige

   

  ­­­­­­­­­________________________

  Magnus Liljeroth (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige

   

  ________________________

  Urban Nilsson (SD)

  ersättare Lunds kommunfullmäktige