Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Så här röstar du i kyrkovalet om du bor i östra delen av Lunds kommun

  Av hansolof.andersson den 6 september, 2017
  0

  Dalby:Pastorsexpeditionen 10-12 vardagar
  Genarp: Församlingsexpeditionen 10-14 vardagar
  Veberöd: Kyrkans hus, vardagar 13-16
  Södra Sandby: Församlingshemmet vardagar 10-13

  På valdagen kan du förutom i lokalerna ovan dessutom rösta i:
  Revinge kyrka 14-19
  Hällestad kyrka 12-14
  Kyrkstugan Genarp 9-11, 15-19

 • Så här röstar du i kyrkovalet

  Av hansolof.andersson den 5 september, 2017
  0

  Om du har rösträtt i kyrkovalet har du fått hem din röstsedel med posten. Du kan förtidsrösta fram till lördag 16 september.
  Bor du i Lunds pastorat gäller följande:

  Måndag-fredag kan du rösta 9-14 på Helgeandsgården, Petersgården, Torns församlingsgård, Maria Magdalena kyrka, Sankt Hans kyrklänga, Sankt Knuts församlingsgård och i Domkyrkoforum. 
  Lördag den 9 september kan du rösta 9-14 på Petersgården och i Domkyrkoforum.
  Lördag 16 september kan du rösta 9-14 på Petersgården och 9-20 i Domkyrkoforum.

  På valdagen 17 september kan du rösta 12-20 på Helgeandsgården, Petersgården. Torns församlingsgård, Maria Magdalena kyrka, Domkyrkoforum, Allhelgonagården, Sankt Hans kyrklänga, Sankt Knuts församlingsgård och Nöbbelövsgården.

  Vi återkommer snart om hur du röstar om du bor i övriga delar av Lunds kommun.

 • Motion om att säkra upp kommunens IT-säkerhet med hjälp av intrångstester

  Av hansolof.andersson den 1 september, 2017
  0

  Lund 2017-08-31

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Lunds kommun har många IT-system som är vitala för verksamheten. Dataintrång är ett högst verkligt och mycket allvarligt hot mot både kommunens verksamhet som helhet, och mot människors personliga integritet. I Sverige har det på senare tid ägt rum flera allvarliga intrångsförsök i företag, kommuner och myndigheter.

  Enligt en artikel i Svenska Dagbladet den 5 januari i år, rapporterades ett 60-tal allvarliga IT-incidenter mot svenska myndigheter under 2016. Enligt MSB, som Svenska Dagbladet citerar, handlar det bland annat om installerade virus och trojaner.

  Ett bra sätt att prova kommunens IT-säkerhet är att anlita företag som utför så kallade intrångstester. Det går till så att företaget identifierar eventuella svagheter i IT-systemen, och sedan provar att hacka sig in i systemen. Om, och i så fall hur snabbt detta lyckas ger en god bild av säkerhetsnivån.

  Intrångstester kan genomföras både internt, till exempel genom användande av öppet Wifi, och externt, alltså från vilken uppkoppling som helst.

  Kommunrevisionen har tidigare gjort en kontroll av IT-säkerheten på systemnivå. Att göra intrångstest av systemet skulle ge en förstärkt och uppdaterad bild av säkerhetsläget.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun ska anlita ett eller flera företag att utföra intrångstest på utvalda delar av Lunds kommuns IT-system.

   

  _______________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

  _________________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

   

 • Daniel Engström besökte Lund och talade om kyrkovalet

  Av hansolof.andersson den 1 september, 2017
  0

  Daniel Engström i lund 30 augusti. Foto:Hans-Olof Andersson

  Onsdagen den 30 augusti besöktes SD Lund av Daniel Engström, som är teolog och kandidat i kyrkovalet. Han kandiderar till kyrkomötet, stiftsfullmäktige, och kyrkofullmäktige i Landskrona. Daniel är även politiker för Sverigedemokraterna i Landskrona kommunfullmäktige.

  Åhörare var Lunds kandidater i kyrkovalet, och även andra aktiva. Daniels engagemang i kyrkan och i kyrkovalet gick inte att ta miste på. Hans föredrag tog sin utgångspunkt i kyrkans historia. Han tog upp de olika trosbekännelser som kyrkan bygger på, med början i den Niceanska, uppkallad efter kyrkomötet i Nicea. Han tog sedan upp skillnaderna mellan katolicism och protestantism.

  Sedan kom han fram till hur läget är i svenska kyrkan nu. Han beskriver det som en helt socialdemokratisk kyrka, där det kristna budskapet har förvanskats enormt, eller helt tas bort. Istället talar man för islam, och andra för kyrkan märkliga saker.

  Det är nu två veckor och tre dagar kvar till kyrkovalet den 17 september. Om du bryr dig om kyrkan, gå och rösta in Daniel i kyrkomötet!

  Daniel tackas av SD Lunds ordförande Bengt Malmberg. Foto: Hans-Olof Andersson

 • Kyrkovalskampanjen igång

  Av hansolof.andersson den 27 augusti, 2017
  0

  Hans-Olof Andersson och Bengt Svensson

  Söndagen den 27 augusti var tre Sverigedemokrater i Genarp och delade ut flygblad i brevlådorna. Idag är det ju precis tre veckor kvar till kyrkovalet. Man delade ut två broschyrer: Partiets kyrkovalsfolder ”Tro och tradition” och det vårt flygblad om vår politik i Lund: ”För ett tryggare Lund”.

  Två trycksaker delades ut