Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Problemen med upphandling i Lund kan vara värre än befarat.

  Av hansolof.andersson den 25 november, 2018
  0

  Nedan är en länk till en artikel i Sydsvenskan idag, den tar upp att ett företag som kommunen har anlitat har visat ha smitit från enorma skattebelopp, och polisen utreder det hela. För några månader sedan fick vi politiker en rapport som redogjorde för problem med kommunens upphandling. Ett vanligt fel är att man betalar alldeles för mycket för en tjänst. Det började snart talas om att det hela skulle lösas genom ett nytt politiskt organ, ett ”upphandlingsutskott” under kommunstyrelsen, men vi påpekade att det knappast kommer att lösa problemen.

  Man måste fråga sig om det ändå inte har blivit en övertro på att köpa in tjänster till den offentliga sektorn. När det gäller sådant som specialdesignade dataprogram för kommunens behov så borde stora kommuner kunna skriva, äga och drifta mer av dessa själva.

  https://www.sydsvenskan.se/…/lundabo-skattefifflade-med-kom…

 • Godmorgon Lund: ”Lund kan vara en lämplig stad att prova självkörande fordon i”

  Av hansolof.andersson den 21 november, 2018
  0

  Idag 21 november var det ”Godmorgon Lund”, det återkommande evenemanget med kommunens näringslivsenhet. Temat var ”Smart mobility”, alltså mer precist självkörande fordon. Ett stort antal personer från teknikföretag, Ideon, och andra aktörer var eniga om att tekniken finns redan nu. Och skulle man bygga en stad från grunden med bara självkörande fordon, skulle det också gå fint. Problemet är blandningen av våra nuvarande fordon/cyklar, och självkörande fordon.

  Mia Rolf, chef för Ideon, sade att det finns minst 40 företag på Ideon som jobbar med fordon. Ett av dessas är Volvo, som har 100 anställda i Lund. När deras man på plats tillfrågades vad han helst skulle vilja ha, var svaret: ”5-G nät över hela Lund, och alla cyklar uppkopplade till detta!”En annan talare var Mats Lindblad från Smarter mobility. Denne tog upp att ett ständigt problem är bristen på programmerare.

  Kanske det är dags att starta en testlinje med små självkörande fordon i Lund? Ett perfekt område vore förstås Tekniska högskolans område, med en kanske kilometerlång liten slinga där en självkörande bil kör fram och tillbaka. Många studenter skulle tycka det vore kul att åka. Bilen kan ladda på en induktionsplatta någonstans på LTH-området.

 • Men varför är du inte glad, Philip Sandberg?

  Av hansolof.andersson den 21 november, 2018
  0

  Idag 21 november skriver Sydsvenskan att Staffanstorps kommun har placerat fem familjer som fått uppehållstillstånd av asylskäl i Lunds kommun. Se artikel på denna länk:

  https://www.sydsvenskan.se/2018-11-21/philip-sandberg-l-kritiserar-staffanstorp-for-placering-av

  Kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg, har tydligen blivit riktigt arg och skrivit ett brev till Staffanstorps ledning. I Sydsvenskans artikel har dessa sedan ett stort gräl om var kostnaderna egentligen hamnar. Det kommer nog ta tid att reda ut.

  Man måste göra en reflektion: Varför är Philip Sandberg så arg? Massinvandringen, med de enorma kostnader som ingen länge kan förneka, är ju hans eget partis önskan, det som de kämpat för så länge!

 • Pressmeddelande 2018-11-20 om tillsättning av uppdrag i nämnder

  Av hansolof.andersson den 20 november, 2018
  0

  Nu har vår KF-grupp tagit beslut om tillsättning av nämndsuppdrag som ska beslutas på KF 20 december, och även några andra uppdrag. Nedan framgår vilka som kommer att tillsättas.

  På KF i oktober tillsattes våra representanter i kommunstyrelsen, Hans-Olof Andersson, ledamot, och Christoffer Brinkåker, ersättare. Med tillsättningarna nedan innebär det att alla våra ledamöter och ersättare i KF nu också kommer att ha uppdrag i nämnder. Utöver dessa är det ytterligare nio personer som kommer att ha uppdrag. Men 18 personer som delar på det politiska arbetet innebär det att Sverigedemokraterna nu kommer att kunna vara med och påverka Lundapolitiken ”från ax till limpa” på de allra flesta områden. Vi är fortfarande inte stora nog att kunna kräva platser i styrelserna för bolagen, till exempel Kraftringen och LKF, men kommer att bevaka dessa bolag för att säkra att Lundaborna får valuta för varje krona.

  Hans-Olof Andersson är fortsatt vår talesperson i politiska frågor tills annat meddelats, och vi ger därför inte kontaktuppgifter till de nytillsatta nu. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Byggnadsnämnden:

  ledamot Dragan Brankovic, ersättare Ingvar Mårtensson.

   

  Kultur- och fritidsnämnden:

  ledamot Victoria Tiblom, ersättare Jonas Johansson.

   

  Miljönämnden:

  ledamot Urban Nilsson, ersättare Bengt Malmberg

   

  Servicenämnden:

  ledamot Micael Jarnesjö, ersättare Bengt Malmberg.

   

  Skolnämnden:

  ledamot Åsa Wittenfelt, ersättare Pathrick Broholm.

   

  Socialnämnden:

  ledamot Marcus Svensson, ersättare Diana Engblom

   

  Tekniska nämnden:

  ledamot Magnus Liljeroth, ersättare Micael Jarnesjö.

   

  Utbildningsnämnden:

  ledamot Åsa Wittenfelt, ersättare Sven Björnsson.

   

  Vård- och omsorgsnämnden:

  Ledamot Nike Förster, ersättare Lena Lindman.

   

  Kommunrevisionen: ledamot Elena Kuleshova

   

  VA Syd ägarnämnd Lund:

  ledamot Victoria Tiblom, ersättare Urban Nilsson

   

  Demokratiberedningen:

  ledamot Hans-Olof Andersson, ersättare Bengt Malmberg.

   

  Nämndemän tingsrätten: Dessa ska beslutas av KF augusti eller september 2019 och tillträder januari 2020. Vi har bedömt att det blir fyra nämndemän och utsett: Diana Engblom, Marcus Svensson, Michael Andersson och Magnus Lindbom.

   

  Kommunförbundet Skåne:

  ledamöter Hans-Olof Andersson och Christoffer Brinkåker

  ersättare Victoria Tiblom och Åsa Wittenfelt.

 • Biokol – kan bönder rädda oss ifrån klimathotet?

  Av hansolof.andersson den 13 november, 2018
  0

  Vi kan bi mycket bättre på att föra tillbaka kolen till jorden, skriver Christoffer Brinkåker.

  Det råder ingen tvekan att den fortsatta användningen av fossila bränslen direkt skadar vårt klimat; att den ökade tillförseln av växthusgaser värmer upp planeten allt mer. Det rådande tankesättet innebär att man i högre utsträckning bestraffar fordonsägare och industrier för användningen av fossila bränslen, samtidigt som man argumenterar för att fler träd ska planteras. Det är inte nödvändigtvis en dålig inställning, men det kol som en gång låg djupt ner i marken stannar fortfarande kvar på jordens yta.

  Istället för att släppa ut kolet i atmosfären i form av koldioxid vid förbränning av trä, så kan man utvinna energin ur träet, men återföra kolet till marken. Så här går det till:

  Biokol kallas den nivå av kol som befinner sig mellan träkol och aktivt kol, och kan enkelt tillverkas av vem som helst som är ägare till två ståltunnor. Genom att förbränna virkets egna gaser vid tillverkningen, som annars släppts ut som en grå rök, så höjer man temperaturen ytterligare och får dessutom en ren förbränning. Denna högre temperatur skapar alltmer mikro-porer i kolet, vilket tillåter för mer levnadsyta för mikroorganismer. Och liksom ett kolfilter så har biokol förmågan att absorbera kemikalier.

  Det finns huvudsakligen två fördelar för lantbrukare, och alla med egen trädgård, att tillverka och använda biokol i sina marker. Den första fördelen är att tillverkningsprocessen frigör enorma mängder värmeenergi, som istället för att släppas rakt ut i naturen kan åter fångas in och bevaras. Exempelvis för att driva en varmvattenberedare, eller för att hetta upp bostaden under vinterhalvåret. Den som har kreativa idéer kan säkert dra nytta av detta på en industriell skala, och då exempelvis driva ett fjärrvärmeverk.

  Den andra fördelen är den viktigaste: Det är ekonomiskt lönsamt. Genom att sprida ut biokol över sina jordbruksmarker så gör man jorden mer porös, och mikro-porerna tillåter att vatten och gödsel stannar kvar precis där man vill ha det. Den mer porösa jorden underlättar för mikroorganismer att mångdubbelt öka sina populationer. Dessa faktorer leder till precis det som lantbrukare vill se: En bättre jord, och därmed ökad skörd. Och för varje år som man sprider ett nytt lager biokol så ökar skörden alltmer. Man skapar sig sin egen Terra Preta.

  För resten av befolkningen så tillkommer en annan fördel, som för oss tillbaka till frågan om klimatet. Då biokol behöver tusentals år för att brytas ned på naturlig väg, och att man år efter år trycker ner kolet djupare i marken, så sluter vi kolets cykel – även för fossila bränslen. Lantbruket kan effektivt motverka de skador som oljeindustrin orsakat.

  Vill man börja tillverka sitt eget biokol utan att äga skog så finns alltid spillvirke från sågverk, kastade möbler på återvinningscentralen, eller avfall från trädgårdsmästaren.

  Christoffer Brinkåker, ledamot Lunds kommunfullmäktige