Överklagan av valet i Lund har lämnats in | Sverigedemokraterna i Lund

Överklagan av valet i Lund har lämnats in

Nu har vi lämnat in överklagan av valet i Lund. Som vi har berättat var det flera valsedlar, inte bara SD:s, som inte distribuerades till förtidsröstningslokalerna i Lund. Överklagan är skickad till Valprövningsnämnden. I en tjänsteskrivelse har kommunens valnämnd medgett att valet inte gick rätt till, så vi har ett starkt underlag för vår överklagan. Det är tråkigt att vi ska behöva göra detta, men så illa som valet sköttes i Lund, så illa får det helt enkelt inte gå till.

Nedan är överklagan med bilaga som tre pdf-filer. Du kommer att se dokumenten som bilder, klicka på länken under den första bilden, så leder den vidare till hela dokumentet som pdf.

Överklagan val Lund 2018 från Hans-Olof Andersson

Överklagan val 2018 sida 2

Tjänsteanteckning förtidsröstning