Om ändringen av systemet för äldremat! | Sverigedemokraterna i Lund

Om ändringen av systemet för äldremat!

Nedanstående artikel är inskickad till Veberöds nya tidning och kommer att tryckas där inom kort:

 

Är ”matlagning i hemmet verkligen så bra?”

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att det nuvarande systemet med utkörning av mat till de äldre ska upphöra, och istället ska man införa ett system som kallas ”matlagning i hemmet”. Alla de partier som sitter i nämnden är eniga om detta, och kommunfullmäktige kommer inte att få ta ställning.

Beslutet luktar cynisk besparing lång väg. Efter att ha pratat med äldre i Veberöd förstår vi det som att många är nöjda med systemet som det fungerar idag. I den enkät som gjordes om de äldres inställning till denna ändring, fanns alternativet ”att behålla nuvarande system” inte ens med! Vi frågar oss: kommer det verkligen att vara möjligt att laga maten hemma hos de äldre? Vill de äldre verkligen ha det så?

Valfriheten att gå på restaurang, som det också pratas om, finns ju redan idag. Men när man är riktigt gammal vill man nog inte ut och kuska runt varje dag, utan uppskattar ju säkert just möjlighet att få mat hemkörd. Mat som är lagad av proffs på matlagning, och anpassad för de äldre på alla sätt.

Om ni i de andra partierna verkligen har en plan för hur detta ska vara till fördel för de äldre, så visa den för oss, vi är beredda att lyssna på de eventuella argument som kan finnas för denna omorganisation. Men kom fram med dem då i ljuset. Vi Sverigedemokrater hävdar inte att vi är experter på äldremat, men det minsta man kan begära är att en sådan här ganska stor ändring tas upp i kommunfullmäktige. Om ni i de andra partierna efter den kritikstorm som nu pågår, fortfarande tror på detta förslag, så ta upp det i fullmäktige, så att det i alla fall blir en offentlig debatt!

Hans-Olof Andersson, SD

Bengt Malmberg, SD