Nu slår Corona mot ekonomin och jobben | Sverigedemokraterna i Lund

Nu slår Corona mot ekonomin och jobben

Idag måndag 30 mars har det gått några veckor sedan Coronakrisen slog till på allvar. Som alla förstår är det två kriser: dels själva smittan, alla som lider och dör av sjukdomen, dels den kris som framkallas av nedstängningen av stora delar av samhället. Då är ändå Sverige ett av de länder som stängt ner minst, i Danmark till exempel stängde man tidigt skolorna, i Sverige är det bara gymnasierna som har undervisning på distans. Många arbetsplatser har stängt.

Hur ska man då göra för att rädda ekonomin och jobben? Riksbanken har kreditexpanderat med 500 miljarder. Men inget tyder på att de nya pengarna skulle vara lättare att få låna än de medel som redan är i cirkulation. Om pengamängden ökas för mycket blir det också risk för inflation, och om räntorna sedan rusar iväg så brister den fastighetsbubbla som redan finns.

Problemet nu är inte brist på kapital, utan att kapitalet inte längre rör sig i systemet. Ett sätt att lösa det är att företagen gör nyemissioner för att ta in pengar som inte längre går till konsumtion, men det tar förstås tid att göra det. Vi måste också alla hjälpas åt för att hitta nya sätt att konsumera. Många restauranger satsar nu till exempel stort på hemkörning.

När det gäller ekonomin här lokalt i Lund, så fattade fullmäktige i torsdags ett beslut som låter företagare skjuta upp inbetalningar av till exempel tillsynsavgifter till kommunen. Det har även spekulerats om att ge hyresfritt i kommunala fastigheter, men det vore olagligt, och så ska man betänka att kommunens ekonomi också är på väg in i ett svårt krisläge, kommunen måste klara äldreomsorgen, skolorna, med mera! Socialdemokraterna har lämnat en motion att budgetbeslutet, som normalt tas i juni, skjuts upp till hösten. Just nu funderar tjänstemännen på det förslaget. Det är tyvärr ingen tvekan om att krisen kommer att kosta den kommunala ekonomin hundratals miljoner. Hur det fördelas på ökad upplåning, höjd skatt, och ytterligare besparingar återstår att se, men räkna med alla tre.