Nu ska slöseriet under Almedalsveckan minskas något. | Sverigedemokraterna i Lund

Nu ska slöseriet under Almedalsveckan minskas något.

Öresundshuset är det vänstra gula huset. I förgrunden ses Jimmie Åkesson hållandes tal på Donners plats. Foto: Hans-Olof Andersson.

Varje år samlas politiker och andra opinionsbildare i Visby under den så kallade Almedalsveckan. Alla känner till de tal som partiledarna håller, men det mest intressanta är ofta mindre, anspråkslösa evenemang där man kan få till nära samtal.

Anspråkslös kan man inte säga att Lunds kommuns medverkan har varit. Tillsammans med några andra skånska kommuner har man hyrt lokaler för evenemang på allra bästa plats, i det så kallade Öresundshuset, och dessutom en annan byggnad som man har bott i.  Bara Lunds andel av kostnaden har under flera år varit 700 000 kronor. Även vi i SD Lund besöker Almedalsveckan men tar kostnaden ur vår egen partikassa och med privata medel.

De 700 000 kronorna har använts dels till lokalhyra, dels till att göra evenemang med diverse gäster och inhyrda moderatorer, och så resor och övernattning till kommunalråd och ett antal tjänstemän. Evenemangen har syftat till att marknadsföra Lund och Öresundsregionen, mycket med inriktning på näringslivsutveckling. Men ofta har det bara blivit platt politisk propaganda, där kommunalråden från de andra partierna, under ledning av en politiskt okunnig moderator, har putsat på den egna politiska fasaden inför en publik av de personer som den redan träffar i det dagliga politiska livet hemma.

Vi i SD har kritiserat detta i flera år, och i vår budget yrkat på 50 000 kronor istället. Det är rimligt att de högre tjänstemän, och kanske några kommunalråd, som har behov av att åka till Almedalen kan göra det. Men medverkan i Öresundshuset kostar för mycket, de pengarna kan dras in och användas till annan verksamhet hemma i Lund som skriker efter pengar.

På KS i onsdags började det äntligen ge med sig. Beslutet för Almedalen 2020 blev att budgeten minskas till 400 000, och att Lund inte längre ska lägga en massa pengar på evenemangen i Öresundshuset. De andra partierna medger nu helt öppet att ”Öresundshuset till stor del är ett forum för skånska politiker och tjänstemän som vi ändå träffar på hemmaplan”.