Nu ska musikchecken äntligen införas | Sverigedemokraterna i Lund

Nu ska musikchecken äntligen införas

Som ni kanske vet så har det varit väldigt ojämlikt när det gäller vad föräldrar har fått betala för sina barns musikskoleundervisning. De som har haft turen att få in sina barn i kommunens kulturskola har betalt en subventionerad avgift. De som har fått söka sig till privata musikskolor har riskerat att få betala mycket ner, privata företag är ju inte subventionerade. Men redan 2017 tog vi i SD och de partier som nu ingår i Kvintetten tag i detta och beslutade att det skulle införas ett system med musikcheck, dvs att oberoende av var barnen fick sin undervisning skulle de få samma subvention från kommunen.


Men tyvärr förhalades det hela av S och MP, som då sade sig styra. Men nu ska det bli av. På Kommunstyrelsens möte på torsdag handlar ärende 9 om musikchecken. Tjänstemännen har nu arbetat ytterligare med detta, och beslutsförslaget är att musikchecken ska vara igång till höstterminen 2019. I kommunala sammanhang är det verkligen snabba ryck. Nu får vi hoppas att inga partier försöker obstruera detta, majoritet för detta har ju funnits i nästan två år.