Nu ska budgeten för kommunen bestämmas | Sverigedemokraterna i Lund

Nu ska budgeten för kommunen bestämmas

Vår budgets framsida. Klicka på länken nedan för att läsa den.

 

Torsdag-fredag (13-14 juni) bestäms budgeten för kommunen 2020. Det görs på två heldagars fullmäktige i Polhemsskolans aula. Det börjar 8.30 och håller på som längst till 22.30 båda dagarna.

Det är sex budgetar som står mot varandra: SD, S, MP, V, Fi, och ”Kvintetten” (M, L, KD, C, FNL). Ingen har egen majoritet. Det är bara SD som har varit tydliga med att vi kan förhandla med alla för att säkra en trygg majoritet och tydlig styrning av kommunen, men det verkar som om de andra partierna hellre förlorar än förhandlar.

Beslut kommer att tas nämnd för nämnd, och det är ”ramen” (maxbelopp för nämnden att spendera) som man beslutar. Kvintetten och MP har samma ram för tre av nämnderna, så då är det klart hur det går. När det gäller skatten så har SD och Kvintetten samma, oförändrad skatt, så där kommer SD och Kvintetten att vinna. De övriga fyra partierna vill höja skatten.

Du kan läsa vår budget på följande länk:

https://lund.sd.se/sverigedemokraterna-budget-for-lunds-kommun-2020/