Nu höjs avgifterna inom omsorgen, många är upprörda! | Sverigedemokraterna i Lund

Nu höjs avgifterna inom omsorgen, många är upprörda!

Igår fredag 7 februari satte telefonerna igång att ringa hos oss i SD Lund. Det var äldre som nu hade fått besked om att de får höjda avgifter inom den kommunala omsorgen. Den första som ringde frågade oroligt hur vi hade ställt oss i frågan, vi kunde berätta att vi röstat emot höjningarna. Beslutet togs på kommunfullmäktige 30 januari. Emot höjning röstade SD, S, V, och Fi. För att höja avgifterna var M, L, KD, C, FNL, och MP. Som ni kan se är det inte så mycket de traditionella blocken som gäller i Lund, utan alla de 10 partierna röstar oftast som just det partiet tycker.

Avgiftshöjningarna slår inte lika hårt mot alla, eftersom det finns ett så kallat förbehållsbelopp, alltså ett belopp man har rätt att ha kvar när man betalat sina avgifter för kommunal omsorg. Men för många med ganska dålig ekonomi blir det högre kostnader för maten i särskilt boende, korttidsvård och dagverksamhet. Kostavgiften i särskilt boende höjs från 2095 till 2800 i månaden.

En annan avgift som har upprört bland se som kontaktat oss är abonnemangsavgift i ordinärt boende för hjälpmedel (till exempel rollator). Det kostar efter detta beslut 65 kronor i månaden, tidigare var det avgiftsfritt.  Det kan tyckas vara lite pengar, men det bör vara avgiftsfritt just för att ingen äldre, som har lärt sig att hålla i varenda krona, ska avstå från ett hjälpmedel den behöver.